Frp: – Vil ha klare svar fra Faremo om kostnadene for eksplosivfunn

Fremskrittspartiet krever nå svar fra justisminister Grete Faremo på hva hun og regjeringa gjør med eksplosivene som er spredd i norsk natur, og hvordan ansvar og kostnader skal fordeles.

Øyvind Korsberg ii hálidivčče liseansaruhtadeami.

Øyvind Korsberg (Frp) krever nå svar fra justisminister Grete Faremo (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Granatfunn i Harstad

Granatfunnet i Harstad har vist seg å være problematisk ansvarsmessig.

Foto: Forsvaret

NRK har de siste dagene hatt flere saker om hvordan svært store mengder eksplosive krigsetterlatenskaper er spredt i norskt natur. Onsdag kunne en fortvilt rådmann i Harstad kommune fortelle om problemene med uklare ansvarsforhold etter at flere tonn granater ble funnet midt i sentrum av Harstad.

Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg ber nå justisminister Grete Faremo svare for seg.

– Jeg ønsker å få et konkret svar tilbake fra statsråden om at man utarbeider en strategi på håndtering av de økonomiske spørsmålene ved sprengstoff, sier Korsberg til NRK.

Bakgrunnen for at man nå kan se at det ligger 200 000 tonn eksplosiver i norsk natur er en rapport fra en regjeringsoppnevnt arbeidsrgruppe. Uklarheter og til dels rotete ansvarsforhold var hele bakteppet for at regjeringen i 2010 opprettet gruppen for å se på eksplosive krigsetterlatenskaper.

Vet du om steder det finnes eksplosiver? Varsle NRK og vær med på å lage et bedre oversiktskart her.

Formell henvendelse fra Stortinget til justisminsiteren

Rapporten fra arbeidsgruppen med representanter fra seks fagorganer anbefaler i stor grad å beholde dagens ordning for funn av eksplosiver, men også noen endringer er nødvendig med bedre oversikt og spesielle ordninger for håndtering av kostnadene ved de største funnene. Rapporten ligger nå til behandling i Faremos departement.

Stortingsrepresentanten og 1. visepresident på Stortinget har sendt et formelt skriftlig spørsmål til statsråden med krav om svar på hva som skjer med rapporten og forslagene fra arbeidsgruppen.

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til justis- og beredskapsministeren:

Justisdepartementet har sendt ut til høring - Rapport om ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer. Høringsfristen var 25.01.2013. Når vil regjeringen følge opp denne rapporten?

Spørsmål til skriftlig besvarelse til Grete Faremo, 12. juni 2013
NRK var med da Forsvarets minedykkerkommando uskadeliggjorde en gammel tysk forankret mine ikke langt fra Karmøy i Rogaland. Minen med rundt 300 kg sprengstoff lå ikke langt fra et oppdrettsanlegg og i ei skisplei, og måtte derfor tas hånd om.

VIDEO: Se eksplosjonen fra to ulike vinkler i det Forsvarets minekommando uskadeliggjør en mine ikke langt fra Karmøy på kysten av Rogaland (foto: Mathias Oppedal, Marit Higraff/NRK).

Les også: Rådet hvis du finner noe: Ikke rør, ring politiet

Frp: – Staten må ta regninga

Korsberg i Frp mener det må tas tak i kostnadene. For partiet mener det nå er flere eksempler på at funn av eksplosiver går økonomisk utover uskyldige privatpersoner.

Eksplosiver samlet opp i Finnmark

Disse eksplosivene er eksempel på alt som finnes i Finnmark, som regnes som det fylket hvor ekspertene tror det ligger mest.

Foto: Forsvaret

– I flere tilfeller har private blitt belastet med både riving av bygg, opprydding og sprenging av eksplosivene til store kostnader. Det synes vi er urimelig, sier Korsberg til NRK.

– Hva er problemet med systemet i dag?
– Problemet er at det er private eiere som får regninga for det som skjedde under og etter krigen. Det er jo det offentlige som gir tillatelser til å bygge nytt og ta over gamle eiendommer. Da påberoper det seg et ansvar også for staten slik vi i Frp vurderer det. Krigen var en nasjonal hendelse og da må staten ta regninga som følger av den, sier Korsberg.

– Kan du love noe om dere kommer i regjering?
– Vårt utgangspunkt er her helt klart på at det er staten som bør ha de økonomiske forpliktelsene. Det er også det vi kommer til å ta med oss inn i regjeringsforhandlingene. Dette er ikke de store kostnadene på et statsbudsjett, men det betyr utrolig mye for de som blir rammet, svarer Korsberg.

NRK var onsdag i kontakt med Justisdepartementet for å få en kommentar fra Grete Faremo om ansvarsforholdene og kostnadene ved funn av eksplosiver. Departementet opplyste at Faremo ikke ville stille til intervju, og at «saken var til behandling».

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger