Hopp til innhold

Frp kan ikke kalle seg «lov og orden-partiet», mener Ap

– Stortinget vedtar mandag et justisbudsjett som vil svekke rettssikkerheten, mener justiskomiteens leder Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. Mandag møtte hun justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i Politisk kvarter.

Frp kan ikke kalle seg «lov og orden-partiet», mener Ap. Politisektoren er nå så underfinansiert at det går på folks rettssikkerhet løs, skal vi tro Arbeiderpartiet.

Politisektoren er nå så underfinansiert at det går på folks rettssikkerhet løs, skal vi tro Arbeiderpartiet. Og køene har blitt flyttet lenger ned i straffesakskjeden, ifølge partiet.

Ap mener det er mange grunner til å kritisere justisminister Wara for det budsjettet som politiet, domstolene og fengslene skal styre etter neste år.

– Ofre for kriminalitet kommer til å måtte vente enda lengre for å få avklart sakene de står i. Grunnbemanningen i politiet svekkes, og det blir dårligere rettssikkerhet for folk, sier Aps justispolitiske talsperson Lene Vågslid til NTB.

Lene Vågslid (Ap)

Frp er ikke til å kjenne igjen etter å ha hatt justisministeren i fem år, mener lederen i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap).

Foto: Bård Nafstad / NRK

Tiden da Frp kunne kalle seg «lov og orden-partiet» er over, for de evner ikke å ta vare på grunnstrukturen i politiet. Det er den som sørger for å ivareta sikkerheten her i landet, fremholder Vågslid.

Madag morgen møtte hun justisministeren til debatt i forbindelse med utalelsene. Wara var tydelig på at han mener at «lov og orden-partiet» ikke har blitt borte, og sitter i regjering.

Wara provoserer

– Det har kommet 1600 flere politifolk under denne regjeringen. Vi har høyere oppklaringsprosent nå enn da Arbeiderpartiet satt med justisministeren og vi har færre restanser. Det kommer flere politifolk dette året og neste. Det er tidenes politisatsing i Norge, sa han.

Vågslid er enig i at det brukes store penger på norsk politi, men ikke på det som får hjulene til å gå rundt.

– Det er helt rett at det aldri har blitt brukt mer penger på politiet. Det vi etterlyser er en diskusjon om fordeling av midlene og ikke minst om budsjettet som regjeringen kommer til å stemme gjennom i dag, svarer på det utfordringsbildet vi ser, sa Vågslid under debatten.

Frp kan ikke kalle seg «lov og orden-partiet», mener Ap. Politisektoren er nå så underfinansiert at det går på folks rettssikkerhet løs, skal vi tro Arbeiderpartiet.

– Vi har høyere oppklaringsprosent nå enn da Arbeiderpartiet satt med justisministeren, sa Wara.

Hun understreker at Ap støtter det som går til «datasentre og betong», men viser til at Ap i sitt alternative budsjettforslag totalt har pusset på justisbudsjettet med over 600 millioner kroner.

– Det er ganske provoserende å bli møtt av en justisminister som slår seg på brystet og sier at det aldri er brukt så mye penger på norsk politi som nå. Det blir helt meningsløst når vi vet at det ikke er Politidirektoratet som ivaretar grunnberedskapen her i landet, sa Vågslid i intervjuet med NTB.

Wara: – Fengselskøene er borte

Ifølge Aps kartlegging går flere politidistrikt inn i 2019 med budsjettunderskudd som er opparbeidet gjennom 2018.

Justisministeren kommenterer trusselsaken

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener at «lov og orden-partiet» fremdeles sitter i regjering.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det varsles om nedbemanning i flere store politidistrikt. Politireformen skulle gi mer lokal politikraft, men nå er det det motsatte som skjer. Reformen er blitt en sparereform, stikk i strid med enigheten inngått på Stortinget. Samtidig går antall anmeldelser for alvorlig kriminalitet opp, ikke minst for voldtekt. Men antall saker som kommer opp for domstolene øker ikke. Det er et stort paradoks, sier Vågslid.

Under debatten i Politisk kvarter ble Wara minnet på at også fagorganisasjonen i politisektoren advarer om en underfinansiering neste år.

– Jeg forstår at fagbevegelsen også i politiet ønsker mer penger. Da vi overtok regjeringsmakta var det 1.200 mennesker i fengselskø. Den køen er borte. 10.000 kriminelle utlendinger er sendt ut av landet, sa han.

Men Vågslid at fengselskøen bare har blitt flyttet lenger ned i straffesakskjeden, og viser igjen til at det nå er ofrene for kriminalitet som står i kø.

– Det er aldri tidligere blitt mottatt så mange bekymringsmeldinger. Ikke bare fra fagforeningene, men også bistandsadvokater som slår alarm, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ