Venstre om Fremskrittspartiets miljøtalsmann: – Alltid noen som tror jorda er flat

Frps Jan-Henrik Fredriksen mener FNs klimapanel lyver når det slår fast at klimaendringene er menneskeskapte. – Man blir oppgitt på vitenskapens vegne, svarer Venstre-topp.

Havis sprekker i Arktis

KLIMASKEPTIKER: Når havisen sprekker opp og forsvinner i Arktis, får det store konsekvenser også i tett befolkede områder i sør. Mens et overveldende flertall av forskerne mener klimaendringene er menneskeskapte, tror Frps Jan-Henrik Fredriksen at det skyldes endringer i Golfstrømmen.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Debatten om Fremskrittspartiets klimasyn har blusset opp igjen etter at partiets miljøpolitiske talsmann i et intervju med Nordlys gjentok påstanden om at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

– Det er alltid noen igjen som tror at jorda er flat, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NRK.

Hevder klimarapport er bestillingsverk

Han leder Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, samme komité som Fredriksen er medlem av.

Ola Elvestuen

OPPGITT: Ola Elvestuen i Venstre mener Frp er på ytterkanten når det gjelder klimasaken.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Men når det kommer til synet på klimaendringene har de to miljøtalsmennene radikalt forskjellige syn.

Mens Elvestuen støtter seg på at 98 prosent av klimaforskerne mener at menneskene er skyld i klimaendringene, antyder Fredriksen at forskerne og FNs klimapanel (IPCC) er kjøpt og betalt.

– Det er mange ulike forskningsmiljøer som faktisk er veldig skeptiske til hva IPCC kommer med, for de har blitt tatt i den ene løgnen etter den andre, hevder Fredriksen i et intervju med NRK.

Ifølge stortingsrepresentanten fra Finnmark er deres rapporter stort sett et bestillingsverk fra politisk hold.

– Når det kommer til deres arbeid, så er det allerede politisk vedtatt hvilke svar de skal komme med, sier Frp-politikeren.

Fredriksen: – Nok å se ut vinduet

Selv har Fredriksen helt andre teorier på hvorfor klimaet endrer seg. Når NRK møter han i et iskaldt vintervær i Kirkenes, ser han utover et åpent hav uten et eneste isflak.

– Det er nok å se ut vinduet, sier han og fortsetter:

– Vi kan stille spørsmålet, i hvor stor grad påvirker endringer i Golfstrømmen klimaet i Arktis. Jeg vil påstå at Golfstrømmen er en medvirkende årsak til de klimaendringene vi har, sier han.

I et intervju med NRK før Fremskrittspartiets landsmøte i fjor pekte han på jordas vinkel i forhold til sola som en mulig forklaring, og viste til at Norge har opplevd istider før.

fredriksen frp

SKEPTISK: Frps miljøtalsmann Jan-Henrik Fredriksen tror ikke på FNs klimapanel.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi vil ha det igjen. Det er altså slik at det er de store syklusene på jorda, og jordas vinkel i forhold til sola, som avgjør det klimaet vi har, sa Fredriksen den gang.

Han er langt fra den eneste Frp-politikeren som ikke stoler på klimaforskningen resten av det politiske Norge stiller seg bak. Da NRK ringte rundt til Fremskrittspartiets listetopper før valget, trodde ingen av de 18 vi snakket med at det er grunnlag for å si at FNs klimapanel har rett i at klimaendringene i stor grad skyldes oss mennesker.

– Poenget er at det er veldig mange forskere rundt om i verden som er uenige i disse påstandene, og som mener at klimaendringene kan skyldes en rekke andre faktorer, uttalte Frp-leder Siv Jensen.

Skeptisk partiprogram

I partiprogrammet vedgår partiet at advarslene fra FNs klimapanel gir grunnlag for varsomhet, men legger til:

«Samtidig er det spekulativt og opportunistisk når noen grupper kobler enhver flom, hete- eller kuldebølge, storm etc til påstandene om menneskeskapte klimaendringer.»

Frp slår også fast at partiet er skeptisk til det de kaller «ukritisk bruk av føre-var-prinsippet», og advarer mot å bruke klimapolitikken til å øke skatter og avgifter for norske bedrifter.

Men i samarbeidsavtalen mellom Høyre/Frp-regjeringen og KrF og Venstre forplikter partiet seg til å «føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket».

I regjeringsplattformen står det også at det skal nedsettes «en ny grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket».

– Frp på ytterkanten

Elvestuen forventer at Frp i regjering forholder seg til inngåtte avtaler, og legger klimaskepsisen på hylla når de skal utforme politikk og lage budsjetter.

– Vi har en avtale med regjeringen om at vi skal forsterke klimaforliket og styrke kollektivtrafikken. Og vi skal selvfølgelig bruke den posisjonen vi har til å drive en offensiv klima- og miljøpolitikk i Norge, sier han.

– Hvor lett tror du det blir å overoppfylle klimaforliket når flere i Frp åpenbart ikke godtar at klimaendringene er menneskeskapte?

– Jeg forholder meg til det flertallet som er i Stortinget, og de avtalene som vi har. Det er tross alt sånn at den sterkeste makten i norsk politikk, den har du gjennom sentrum, og ikke ved å stå på ytterkanten som Frp gjør i dette spørsmålet, sier Elvestuen.

– Mener du at Siv Jensen bør ta avstand fra det som Fredriksen ytrer i dette intervjuet?

– Siv Jensen bør legge til grunn den avtalen som er på borgerlig side om at vi skal forsterke klimaforliket, og satsningen på kollektivtrafikk. Jeg tar det som en selvfølge at det legges til grunn når partiet skal legge fram sine forslag i forhold til statsbudsjett og revidert budsjett i årene framover, sier han.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

VITENSKAP: Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft advarer mot å lukke øynene for konklusjonene til FNs klimapanel.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Klimaminister Tine Sundtoft sier til Dagsavisen torsdag at det ikke hersker noen tvil om at regjeringens klimapolitikk bygger på vitenskap.

– FNs klimapanels arbeid er objektiv og ikke politisk. Kvalitetssikringsrutinene deres har aldri vært mer solid, og forskerne er nå mer enn 95 prosent sikre på at klimaendringene er menneskeskapte, sier hun til avisen.

Uenige om avgiftspolitikken

Også Venstre-nestleder Elvestuen minner om at det er bred enighet, både i Norge og internasjonalt, om at klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet..

– Dette er den største oppgaven som vår generasjon står overfor. Det er det vi må legger til grunn, og ikke de ensomme stemmene som fortsatt insisterer på at verden er annerledes.

Men når det gjelder Venstres fanesak som et såkalt grønt skatteskifte, der man bruker skatte- og avgifter aktivt i klimapolitikken, kan de vente økt motstand fra Frp fremover.

Da Venstre presset gjennom en økning i mineraloljeavgiften, som økte prisen på diesel til maskiner og kjøretøy som ikke betaler veiavgifter, smertet det mange Frp-ere dypt.

– Det strider mot all fornuft at Frp frivillig skulle gå med på å øke denne avgiften. Men så er det da et forhandlingsresultat som ga Frp et tap. Det var en lærdom for oss. Det kommer et revidert budsjett i mai, og vi skal ha et budsjett for 2015 også. Da er det viktig at Frp synliggjør at denne type avgifter er uakseptable, sa nestleder Per Sandberg til NRK i slutten av januar.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger