Hopp til innhold

Frp angriper Sp: Stemmer mot mer til fylkesveier

Senterpartiet mener ikke alvor når partiet snakker om mer penger til fylkesveier, ifølge Fremskrittspartiet. For Sp har ved en rekke tilfeller stemt mot Frp-forslag om å trappe opp satsingen.

Sprekker i asfalten på fylkesveg 60 mellom Grodås og Hellesylt

ETTERSLEP: Fylkesveg 60 mellom Hellesylt og Grodås i Møre og Romsdal var på listen over de 10 verste vegene i landet i en kåring som NRK hadde i 2018.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

– Det er populisme når Sp later som de vil øke satsingen på fylkesveier, men stemmer imot Frps forslag om økte bevilgninger rundt i landets fylkesting, sier Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Han viser til at satsingen på fylkesveier ville vært over én milliard kroner høyere hvis Sp hadde stemt for Frps forslag rundt om i fylkene.

– Sp er en del av problemet, ikke løsningen for landets fylkesveier, mener den tidligere samferdselsministeren.

Pressekonferanse med Fremskrittspartiet

ANGRIPER: Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen sier én ting, men gjør noe annet når partiet stemmer mot forslag om å øke satsingen på fylkesveier lokalt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sps stortingsrepresentant Geir Pollestad slår tilbake.

– Det er veldig spesielt at Frp legger skylden på fylkestingene for den dårlige satsingen på fylkesveiene. De burde sørget for bedre statlig finansiering av fylkesveiene, sier han til NRK.

Siden 2013 har Frp stått bak statsbudsjettet, enten i regjering eller opposisjon.

Stemmer mot

En liste Frp har laget, viser at Sp – som sitter med makten i mange fylker – har stemt mot en rekke forslag fra partiet om å trappe opp satsingen på fylkesveier i sine 2021-budsjetter:

  • I Innlandet foreslo Frp 200 millioner mer til investeringer i fylkesvei, 32 millioner til reasfaltering av fylkesvei og 5 millioner ekstra til planleggingsmidler to fylkesprosjekter. Sp stemte mot.
  • I Troms og Finnmark ville Frp ha 51 millioner mer til vedlikehold av fylkesveier. Sp stemte imot.
  • I Trøndelag foreslo den borgerlige opposisjonen 145 millioner mer til vedlikehold av fylkesveier, samt 10 millioner ekstra til vintervedlikehold. Sp stemte mot.

Også i Nordland, Møre og Romsdal Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark, Viken og foreslo Frp å bruke mer på asfaltering, vedlikehold og drift av fylkesveier, men uten å få Sps støtte.

– Det blir et spill for galleriet når Sp sier de skal kutte i kollektivsatsing i byene for å vedlikeholde fylkesveier, sier Solvik-Olsen.

Han viser til at Sp selv har stemt for alle bypakkene og kollektivprosjektene de nå vil kutte i.

Totalt skal vedlikeholdsetterslepet på norske fylkesveier beløpe seg til 65-70 milliarder kroner.

– For små rammer

Geir Pollestad bestrider ikke Frps fremstilling av hvordan Sp har forholdt seg til spørsmålet om fylkesveier lokalt.

Han viser til at Sp i sitt alternative budsjett for 2021 har lagt inn 1,5 milliarder kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier.

Muntlig spørretime på Stortinget

RAMMER: – Da Ketil Solvik-Olsen var samferdselsminister prioriterte han fylkesveiene for lavt, mener Senterpartiets Geir Pollestad

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– De skal prioritere mellom en rekke viktige områder de ikke blir godt nok kompensert for. Det er en av grunnene til at man ikke får gjort så mye som man vil på fylkesveiene. Alt dette har Frp vært med på, sier Pollestad.

– Men prioriterer ikke Sp denne saken lokalt?

– Vi prioriterer det, men rammene er for små opp mot alt man skal gjøre, blant annet på videregående skoler. Det er viktig at staten også bidrar mer til fylkesveiene som en del av det nasjonale veinettet.

– Har ikke også fylkene et ansvar her?

– Jo, det er klart det. Men i stort ikke så veldig stor forskjell det som Sp i posisjon og Frp i opposison foreslår. Det er ikke uvanlig at opposisjonen har noe høyere satsing.

– Frp sier det er populisme når Sp later som partiet vil øke satsingen på fylkesveier, men stemmer imot Frps forslag om dette lokalt?

– Da Ketil Solvik-Olsen var samferdselsminister prioriterte han fylkesveiene for lavt. Fylkestingene fikk for lite penger til å bedre fylkesveiene, sier Geir Pollestad.

AKTUELT NÅ