Røde Kors: – Nødnettet kan bety forskjellen på liv og død

Når katastrofen inntreffer er Røde Kors avhengig av å kommunisere med nødetatene. De frykter liv kan gå tapt dersom de ikke får være med i nødnettet.

Både Regjeringen og Stortinget er positive, men ingen kan love finansiering eller om Røde Kors får bruke det nye nødnettet i fremtiden.

NETT-TV: Røde Kors og resten av de frivillige redningsorganisasjonene krever at de blir en del av planen når nødnettet skal bygges ut til resten av landet.

Jon Halvor Knutsen bruker nødnettet

DEKNING: Jon Halvor Knutsen, operativ leder i Oslo Røde Kors hjelpekorps, avtaler møtepunkt med de andre kurslederne over nødnettet.

En bevisstløs person ligger alene ved et bål i Østmarka i Oslo.

Røde Kors hjelpekorps kommer raskt til stedet og gir livreddende førstehjelp.

Over nødnettet tar de kontakt med Røde Kors-sentralen og AMK.

Førstehjelpskurset i Oslo søndag viser hvordan hjelpekorpset bruker nødnettet til å skaffe livreddende hjelp til mennesker som skader seg i naturen.

– Det gjør oss bedre rustet til å redde liv, sier operativ leder i Oslo Røde Kors, Jon Halvor Knutsen.

Se faktaboks om nødnettet nederst i saken

Nye muligheter

NRK har tidligere fortalt om brannmenn og helsepersonell som klager over kvaliteten på det nye nødnettet.

Røde Kors i Oslo og Østfold, som har vært prøvebrukere av utstyret, er derimot strålende fornøyde.

For første gang har de dekning i så og si i hele Oslo-marka. Samtidig sparer de verdifull tid ved at de kan ta direkte kontakt med politi og ambulanse – uansett hvor de er.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Det nye nødnettet gjør at Røde Kors lettere kan kommunisere med nødetatene og blant annet varsle hverandre på SMS.

NETT-TV: Slik bruker Røde Kors nødnettet.

– Vil ikke tilbake til steinalderen

Med Røde Kors er på nødnettet på lånt tid.

Det et nemlig ikke tatt stilling til om, når eller hvordan frivillige organisasjoner skal ta ibruk nødnettet i framtida.

Nødnett, røde kors, øvelse

TILKALLER HJELP: Kursdeltaker Marius Tiller Torsvik bruker nødnettet til å varsle om alvorlige brannskader, mens observatør Christin Konstad noterer.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Dersom det ikke kommer penger over statsbudsjettet ser Knutsen mørkt på å gå tilbake til det analoge sambandet de brukte før.

– Det blir å gå tilbake til steinalderen og i verste fall vil det gå utover både liv og helse, sier Knutsen til NRK.no.

Mens de rundt 20 deltakerne på helgens førstehjelpskurs lærer seg å bruke nødnettet, husker han godt hvordan det var før de ble med i prøveordningen.

– I den øvelsen vi har i dag, der vi blant annet har alvorlige brannskader, så måtte en person ha løpt ned flere kilometer til et sted med dekning for å tilkalle hjelp, sier Knutsen.

Frykter de blir stående utenfor

Selv om både regjering og Storting mener organisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp bør ha tilgang til utstyret, finnes det ingen forpliktende planer for hvordan det skal skje.

Røde Kors nødnett, bilde av sender

REVOLUSJON: - Nødnettet muliggjør samtaler som før ikke var mulige, sier Jon Halvor Knutsen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

«De frivillige redningsorganisasjonene spiller en vesentlig rolle i redningstjenesten og vil derfor være mulige brukere på et senere tidspunkt,» skriver regjeringa i stortingsmeldinga om samfunnssikkerhet.

Men mye tyder på at de ikke blir prioritert når nødnettet skal rulles ut over hele landet innen 2015.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Astri Aas-Hansen (Ap), understreker at kjernebrukerne av nødnettet er nødetatene brann, politi og helse.

– Disse vil være de første til å ta i bruk nettet, opplyser hun i en e-post.

– Det virker litt rart når de sier at samvirke er viktig, men beklager, dere kan ikke bli med på ny teknologi, kommenterer Knutsen.

Røde Kors krever at det offentlige tar regninga

Ifølge Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) vil det få alvorlige konsekvenser dersom frivillige ikke får være med når de offentlige nødetatene tar ibruk nødnettet.

«Dette kan i verste fall ha en sikkerhetsmessig side og en uheldig side i forhold til effektiv bruk av alle ressurser,» skriver FORF i sin høringsuttalelse til 22. juli-kommisjonens rapport.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Røde kors nødnett førstehjelp

DRAMA: Eirin Thomassen later som om hun er truffet av et vådeskudd, mens kursdeltakerne Hege Ingebretsen og Cecilie Bagge øver seg på førstehjelp. Roger Granlund observerer.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Også Røde Kors frykter hva som kan skje når frivillig redningspersonell ikke kan kommunisere på samme kanal som politiet og ambulansetjenesten.

«Mangel på direkte kommunikasjon vil komplisere en redningsaksjon og kan i ytterste konsekvens gå ut over den som har behov for hjelp,» skriver organisasjonen i sin høringsuttalelse.

Røde Kors krever at de frivillige redningsorganisasjonene umiddelbart inkluderes i planene, og at driften dekkes av det offentlige.

Et mulig scenario er at frivillige organisasjoner må betale for hvert anrop dersom de blir innlemmet i nødnettet. Ifølge Knutsen vil det by på store, økonomiske utfordringer fra Røde Kors.

– Det vil ta penger som vi skulle ha brukt på annet beredskapsutstyr, sier han.

I to år har han og medlemmer fra en rekke andre, frivillige organisasjoner i Oslo og i Østfold brukt nødnettet. Nå skal ordningen evalueres.

Fra Oslo Røde Kors er beskjeden klar.

– Vi vil være med videre. Nødnettet gir oss muligheter vi ikke hadde før, sier Knutsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger