– Breivik mener psykiaterne ikke har kunnskapen til å forstå ham

ILA FENGSEL (NRK.no): Anders Behring Breivik mener psykiaterne ikke har kunnskapen som trengs for å forstå ham, sier forsvarer Geir Lippestad. Statsadvokaten varsler at de ikke kommer til anke avgjørelsen å oppnevne to nye rettssakkyndige psykiatere.

Geir Lippestad ved Ila fengsel

Geir Lippestad snakker med pressen etter møtet med Anders Behring Breivik. Forsvarerne sier de vil fraråde Breivik å snakke med de nye rettspsykiaterne.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Etter et rundt to timer langt møte mellom Anders Behring Breivik og hans fire forsvarere på Ila fengsel, informerte forsvarerne pressen om den terrorsiktedes avgjørelse.

– Vi har snakket veldig lenge og grundig med ham nå, og har kommet til at han ikke ønsker å snakke med de nye sakkyndige, sier forsvarer Geir Lippestad til NRK.

– Det bunner blant annet i at han selv opplever at 80 prosent av innholdet i den første erklæringen ikke var riktig. Han har ikke tillit til at de forstår hans måte å uttrykke seg på og snakke på, utdyper Lippestad.

Breivik fulgte selv med på direktesendinga på TV da Oslo tingrett la fram sin begrunnelse for at de ønsker nye vurderinger av hans psyke i dag.

Ifølge Lippestad er det vanskelig å forklare hva Breivik selv mener om at han ikke har tillit til at psykiaterne har mulighet for å forstå ham.

– Han er av den oppfatning at det er annen type kompetanse som skal til før man kan vurdere om hans handlinger er preget av utilregnelighet eller ikke, forklarer Lippestad, og sier den terrorsiktede trekker fram kunnskap om for eksempel politisk terror og historie.

Breiviks forsvarere

Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra på vei til Ila fengsel for å snakke med Anders Behring Breivik.

Foto: Martin Zondag / NRK

To hovedspørsmål

Sammen med sine tre medforsvarere Vibeke Hein Bæra, Odd Ivar Grøn og Tord Jordet, diskuterte Lippestad den siste utviklingen i terrorsaken med den terrorsiktede fredag ettermiddag.

Før Lippestad gikk inn for å møte den terrorsiktede, forklarte Lippestad til NRK at møtet i utgangspunktet ville dreie seg om to hovedspørsmål:

Om den terrorsiktede var villig til å forklare seg for psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen, og om man ville anke tingrettens kjennelse om å oppnevne nye sakkyndige.

Etter møtet forklarte Lippestad at det er for tidlig å si om man vil anke tingrettens kjennelse, men at den terrorsiktede er helt tydelig på at han ikke ønsker å forklare seg for de nye rettspsykiaterne.

Frarådes å forklare seg

Det er også dette han har blitt rådet til av sine forsvarere, forteller Lippestad.

Forsvarerteamet begrunner imidlertid dette på en annen måte enn Breivik.

– Vi vil at bevisførselen skal skje i retten og ikke i media, slik vi har sett den siste tida. Det som har kommet ut hittil kan være med på å ødelegge rettsprosessen, sier Lippestad.

Forsvareren viser til rapporter om Breivik som har lekket til media. Senest i dag trykket VG innhold fra rapporten som psykiaterne på Ila har skrevet om Breivik.

– Det er prinsipielt avgjørende og viktig for oss, sier Lippestad.

Før møtet forklarte Lippestad også at den terrorsiktede selv synes det er betenkelig at det han kaller «medisinsk informasjon» lekkes ut i mediene, og at dette er en av grunnene til han ikke ønsker å snakke med de nye rettsakkyndige psykiaterne.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Vibeke Hein Bæra Geir Lippestad

Vibeke Hein Bæra og Geir Lippestad forlater Ila fengsel, etter å snakket med sin klient.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Risikerer tvangsinnleggelse

Lippestad er redd for at tiden mot rettssaken kan bli knapp nå som de skal vente på en ny sakkyndig rapport.

Straffeprosessloven åpner for tvungen observasjon på en psykiatrisk avdeling (Straffeprosesslova §167), dersom en siktet nekter å samarbeide med de sakkyndige psykiaterne.

Metoden gir imidlertid ikke den samme innsikten i Breiviks psyke, som om rettpsykiaterne ville fått dersom de kunne snakket med den siktede selv. Tingretten sa at det kan bli aktuelt å la en eventuell ny vurdering basere seg på tidligere avhør og forklaringer i retten.

Geil Lippestad sier man må ta stilling til spørsmålet om tvangsinnleggelse når den tid kommer.

– Han snakket med de forrige sakkyndige, så det er ikke sikkert at det blir aktuelt, sier Lippestad.

– Hva tenker du selv om at det nå oppnevnes nye sakkyndige? Er det problematisk i forhold til rettsprosessen?

– Det er veldig uvanlig. Her har retten en selvstendig oppgave, og det er å få dette så godt belyst som mulig. Jeg har ikke tenkt nok selv til å si at dette er problematisk, sier Lippestad til NRK.no.

Oppnevnte to nye sakkyndige

Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen fortalte i en pressekonferanse i Oslo tingrett i fredag at retten ønsker en ny vurdering av om Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke, og at de derfor har oppnevnt to nye rettspsykiatere.

De oppnevnte Agnar Aspaas og Terje Tørrisen som nye sakkyndige i 22. juli-saken.

Retten mener at spørsmålet om Anders Behring Breivik er tilregnelig eller ikke vil være veldig viktig for rettssaken som er planlagt å starte i april.

Selv om både forsvarerne og påtalemyndigheten ikke ønsket nye sakkyndige har retten valgt å oppnevne de to psykiaterne til å vurdere Breivik på nytt.

Mener Breivik uansett ikke kan straffes

Statsadvokat Inga Bejer Engh, som er en av aktorene i terrorsaken, mener det uansett vil være tvil rundt psyken til Breivik.

Selv om en ny rapport konkluderer med at terroristen var tilregnelig, kan han derfor etter påtalemyndighetens syn ikke straffes med fengsel.

Statsadvokatene ønsket ikke noen ny rapport og nye rettspsykiatere, men går langt mot å godta at det nå går mot ei ny vurdering.

– Vi tar til etterretning at retten har besluttet det, og forholder oss til at de mener det er viktig for sakens opplysning, sier statsadvokat Inga Bejer Engh til NRK like etter at det ble kjent hva retten gikk inn for.

Tingretten opplyser at det er mulig å anke avgjørelsen om å oppnevne to nye rettspsykiatere for å undersøke Breivik.

SISTE NYTT

Siste meldinger