– Kast ExxonMobil ut av Oljefondet

Hva er egentlig et «uakseptabelt» klimautslipp? Oljefondets etikkråd jobber fortsatt med spørsmålet, mens Framtiden i Våre Hender mener organisasjonen har svaret.

ROSNEFT/EXXON File photo of the Exxon Mobil refinery in Baytown, Texas

MILLIARDINVESTERING: Oljefondet hadde ved utgangen av 2016 aksjer verdt drøyt 26 milliarder kroner i ExxonMobil.

Foto: JESSICA RINALDI / Reuters

– Det er over ett år siden klimakriteriet trådte i kraft. Etikkrådet har hatt mer enn nok tid til å gjøre uttrekk, sier rådgiver i Framtiden i Våre Hender, Ingrid Stolpestad.

Ingrid Stolpestad er rådgiver i Framtiden i Våre Hender

KRITISK: Ingrid Stolpestad i Framtiden i Våre Hender har skrever rapport om klimautslipp og Oljefondet.

Foto: Framtiden i Våre Hender

Siden 1. januar 2016 har Oljefondets etiske retningslinjer åpnet for å utelukke selskaper som bidrar til "uakseptable utslipp av klimagasser". Men eksklusjonene har latt vente på seg.

– Hvis man er investert i et selskap som har planer om store utslipp, støtter man deres forretningsmodell. Derfor haster det å gjøre uttrekk, sier Stolpestad.

Finnes ingen internasjonale standarder

Det er Etikkrådet for Oljefondet som tolker retningslinjene og kommer med anbefalinger om uttrekk fra fondet. Seniorrådgiver Erik Forberg i Etikkrådet sier arbeidet med klimakriteriet er utfordrende:

– På for eksempel menneskerettigheter finnes det normer og konvensjoner som

Erik Forberg er seniorrådgiver i Oljefondets Etikkråd.

KREVENDE: Erik Forberg i Etikkrådet jobber med å bestemme hvilke klimautslipp som er "uakseptable".

Foto: Hallvard Norum / NRK

styrer hva som er rett og galt. På klimaområdet finnes ikke dette, og vi må derfor utvikle dem selv, sier han.

Fra Etikkrådets side er man opptatt av at kriteriene for "uakseptable utslipp" skal kunne brukes på alle de rundt 9000 selskapene fondet er investert i. Er det størrelsen på utslippet som skal telle? Er da store oljeselskap verre enn små? Eller er det stålprodusenten som slipper ut mest per tonn stål som skal ut? Skal man straffe selskaper som er mer åpne enn andre om klimautslipp?

– Hvis vi legger fram vurderinger som ikke står seg, er det i ytterste konsekvens en risiko for at selskaper går til søksmål fordi de mister inntekter, sier Forberg.

Forberg opplyser at Etikkrådet har som mål å komme med den første anbefalingen om klimauttrekk innen sommeren.

Mener ExxonMobil er åpenbar kandidat

Stolpestad i Framtiden i Våre Hender annerkjenner at det finnes dilemmaer, men mener det ikke er til hinder for å kaste ut «verstinger» allerede nå. I en fersk rapport foreslår organisasjonen følgende fire kriterier som sammen skal danne grunnlag for eksklusjoner:

  • Størrelsen på utslipp i dag
  • Utslipp per tjente krone
  • Størrelsen på fossile reserver i bakken
  • Lobbyvirksomhet mot klimareguleringer

I rapporten brukes kriteriene til å gi en rekke selskaper «klimakarakterbok». Ett av selskapene som kommer dårligst ut er en internasjonal oljegigant.

– Vi anbefaler at Oljefondet går ut av ExxonMobil. Selskapet har store utslipp, store fossile reserver og har jobbet aktivt mot klimareguleringer, sier Stolpestad.

Mener debatten om uttrekk er avsporing

NRK har vært i kontakt med ExxonMobil som skriver følgende i en epost:

Risikoen for klimaendringer er alvorlig og krever handling. (...) I løpet av de siste 15 årene har vi investert 7 milliarder dollar for å utvikle energiløsninger som gir lavere utslipp.

Å trekke seg ut av et selskap som produserer fossilt drivstoff er en avsporing fra den todelte utfordringen vi står overfor; å adressere risikoen for klimaendringer samtidig som man skal møte behovet for energi.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger