Historiske grafer: Fra 700 til 429 kommuner

Antall kommuner krymper stadig i Norge. Fra årsskiftet er vi nede i 429, og ytterligere kommunesammenslåing er et hett politisk tema. Her kan du se den politiske utviklingen i hver kommune over tid.

Valgresultat kommuner 2011

Hver av landets 429 kommuner har sin egen resultatside med full oversikt, stemmefordeling, kart og historiske grafer.

Petter Northug

Noen blir flyttet: Petter Northug går fra å være mosbygg til å bli inderøyning

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
Valgkart

Kommunekartet har farge etter det dominerende partiet

Erik Bolstad

Redaksjonssjef Erik Bolstad

Foto: MOEN,JØRN H. / Dagbladet
Historisk graf Oslo

Høyre i Oslo: 1945-2007

Historisk graf Flå

Ap i Flå: 1945-2007

På 50-tallet hadde Norge over 700 kommuner. Etter den tid har kommunesammenslåinger stort sett foregått frivillig og i et beskjedent tempo. På 60-tallet skjedde det en del, med en ny topp rundt 1990 hvor flere store bykommuner "la under seg" sine omlandskommuner.

Petter "flyttes"

Fra 1. januar 2012 slås Mosvik og Inderøy kommuner sammen til én kommune som skal hete Inderøy. Valget der foregår som om kommunene allerede var slått samen, med felles lister.

Dermed blir mosbyggen Petter Northug fra årsskiftet å benevne som "inderøyning".

Den forrige sammenslåingen skjedde i 2005 da Frei ble innlemmet i Kristiansund. Fra 1. januar 2013 skal Harstad og Bjarkøy slås sammen under navnet Harstad.

Historiske data 1945-2007

I de historiske grafene på våre sider om valgresultatet, så har vi innhentet data fra SSB og flere andre kilder.

– De mange kommunesammenslåingene har vært en utfordring, sier redaksjonssjef Erik Bolstad i NRK Nye medier.

NRK har valgt å slå sammen historiske data for de geografiske områdene som inngår i de nye 'storkommunene'. Deler av de historiske dataene har kommet fra SSB, men vi har også brukt andre kilder, forteller han.

Når det gjelder felleslister og bygdelister har vi dessverre ikke sammenlignbare tall. Dermed kan de historiske dataene ikke gi et helt utfyllende bilde, men vi håper likevel de er interessesante, sier Bolstad.

Politiske jordskjelv

De historiske tallene vises i grafer som kjapt avslører store og små endringer - utslag av for eksempel kommunesammenslåinger, personvalg, felleslister og politiske skandaler.

Her kan du for eksempel se at Arbeiderpartiet i Flå falt fra 60 til 1,4 prosent fra 1945 til 1947. Og at Høyre ser ut til å ha vært nesten utradert i Oslo i 1955.

Årsaken til det siste er at Oslo og Aker ble slått sammen, og at Høyre ikke stilte liste i det folkerike Aker.

Det forekommer riktignok «hull» i de historiske grafene. Det kan for eksempel skyldes at partier har glemt å levere lister innen fristen (det skal visstnok ha skjedd tre ganger i Flå), eller at partiene ved enkelte valg i stedet har stilt kandidater til felles- og bygdelister.

Slik gjorde vi det

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

60 år i Bergens-politikken

Historiske data på resultatsidene

På årets resultatsider har vi også lagt inn historiske data, slik at du kan se utviklingen over tid. Denne grafen viser for eksempel styrkeforholdet mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Frp i Bergen gjennom de siste tiårene.

Foto: NRK

Slik finner du valgresultatet for din kommune og ditt fylke valgnatta

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger