Hopp til innhold

Fotlenkesoning innføres fra høsten

Seks fylker forbereder nå prøveprosjekter der domfelte får sone med elektroniske fotlenker hjemme i stedet for i fengsel.

Elektronisk fotlenke
Foto: PRESSENS BILD / SCANPIX

Hjemmesoning med elektroniske fotlenker er snart en realitet i Norge. I første omgang blir det domfelte i Oslo, Hedmark, Vestfold, Rogaland, Troms og Sogn og Fjordane som får prøve å sone hjemme i stedet for i fengsel.

Lange avstander

I noen av prøvefylkene er det mer utfordrende enn i andre å få ordningen til å fungere. For Sogn og Fjordane for eksempel kan store avstander og dårlig vær skape problemer.

-Vi må kjøre langt for å utføre de kontrollene vi blir pålagt. Da er vi avhengig av at ferjene går og at fjellovergangene er åpne, sier assisternede friomsorgsleder Anne Merete Ødven.

Prøvefylkene jobber nå for å få på plass den nye teknikken og sørge for nok ansatte i vaktordninger. Også i Troms er store avstander den største utfordringen, sier ansvarlig for prosjektet der Jens Holand.

Fotlenke, sender og en vaktsentral

Fotlenker ser ut som store digitale klokker. Elektronikken i svart gummi festes på leggen, mens en sender og en vaktsentral registerer om den domfelte er der han eller hun skal være. Elektroniske fanger må gå på jobb eller skole og komme hjem igjen til faste klokkeslett hver dag.

-Hvis ikke går alarmen, sier prosjektleder i justisdepartementet Jan-Erik Sandlie. -Hvis den domfelte forsover seg, så går alarmen til kontrollsentralen. Da må vi ta kontakt på telefonen og purre, så han kommer seg på jobb, smiler Sandlie.

Utenom de faste tidene kan ikke de straffedømte gå ut med søpla engang eller trekke litt frisk luft i hagen. Han eller hun får dessuten overraskelsesbesøk fra kriminalomsorgen et par ganger i uka, for å avgi rusprøver. Og må jevnlig inn til samtaler med rådgivere.

Soningsformen er ganske krevdene, mener prosjektlederen.

-Det å gjennomføre fengselsstraff kan du gjøre litt mer anonymt. Ved elektronisk soning kommer folk fra kriminalomsorgen hjem til deg på uanmeldte besøk, og utstyret du har på deg synes jo, sier han.

700 på ett år

Målet er at den første domfelte skal starte å sone elektronisk 1.september i år. Kriminalomsorgen håper at 130 domfelte med mildere dommer skal sone med fotlenker til enhver tid. Hvis alle har dommer på for eksempel 60 dagers ubetinget fengsel, betyr det at 700 soner elektronisk i løpet av ett år.

Kritisk opposisjon

Opposisjonen er kritiske til ordningen. Høyre vil bruke penger på frivillige organisasjoner som hjelper folk som har sonet ferdig i fengslene tilbake i samfunnet.

Justisminister Knut Storberget avviser kritikken. Han legger vekt på hvor viktig det er at straffedømte får fortsette i jobb og skole og være sammen med familien sin.

-Vi gjennomfører dette for å rehabilitere kriminelle bedre og hindre tilbakefall til ny kriminalitet, sier Storberget.

AKTUELT NÅ