Fortsatt politiske verkebyller mellom Arbeiderpartiet og KrF

Statsminister Jens Stoltenberg strekker ut en hånd til KrFs lederkandidat Knut Arild Hareide, men har ennå ikke invitert ham på fisketur.

Knut Arild Hareide og Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg mener Knut Arild Hareide er best tjent med å samarbeide mot venstre i politikken.

Foto: Montasje / SCANPIX

Før helgen ble det kjent at Knut Arild Hareide sier ja til å stille som lederkandidat i Kristelig Folkeparti, etter at det tidligere i høst ble kjent at Dagfinn Høybråten ikke tar gjenvalg på partiets landsmøte til våren.

– Et hinder mot de mørkeblå

Statsminister Jens Stoltenberg strekker nå ut en rødgrønn hånd og håper å få på plass et godt samarbeid med sentrumspartiet.

– Jeg er glad for at Kristelig Folkeparti gjennom mange år har bidratt til at vi ikke har fått en mørkeblå regjering i Norge. Vi er enige med KrF i grunnleggende spørsmål som at det er viktigere med penger til eldreomsorg framfor store skattelettelser, sa Stoltenberg til Politisk Kvarter på NRK P2 i morges.

– Du er kjent for å ha en god tone med lederne i sentrumspartiene. Før forrige valg dro du på fisketur med Lars Sponheim. Når skal du dra på fisketur med Knut Arild Hareide?

– Vi får vente og se om det blir noen anledninger, sier Stoltenberg.

Fattigdomsvekst

Men det som etter all sannsynlighet blir Kristelig Folkepartis nye partileder, mener Arbeiderpartiet ikke har spilt på de rette strengene så langt i regjeringsposisjon.

– Jeg opplever at regjeringen gjør for lite for de i samfunnet som trenger det mest. Vi har fått flere fattige og andelen funksjonshemmede i arbeidslivet har gått ned. Det er eksempler på at regjeringen ikke gjør nok på det området, sier Knut Arild Hareide til NRK.

Stoltenberg sier han gjerne vil drøfte problemstillingen, men viser til at regjeringen allerede har økt minstepensjonen, styrket bostøtteordningen og sørget for lav arbeidsledighet.

På kollisjonskurs i verdispørsmål

Hareide mener de to partiene også har distansert seg fra hverandre i verdispørsmålene.

– Vi opplever nå at en del kristne, ideelle institusjoner har det vanskelig. Under Stoltenberg har mange av dem blitt lagt ned. HSH sier at hvis denne utviklingen fortsetter, vil de være borte innen fem til ti år, sier Hareide som også trekker fram Arbeiderpartiets syn på bordbønn og skolegudstjeneste.

– Der har regjeringen også inntatt en negativ holdning, sier Hareide.

Stoltenberg erkjenner at saker som homofilt ekteskap og retten til selvbestemt abort historisk har splittet partiene.

– Men ellers har KrF og regjeringen funnet sammen i viktige saker i denne perioden. Hele statskirkeomleggingen er et resultat av et forlik hvor ikke minst KrF spilte en avgjørende rolle. Privatskoleloven som åpner for religiøse skoler er også et resultat av et forlik mellom KrF og regjeringen, sier Stoltenberg.

Bekymret for alkoholreklame

Dagfinn Høybråten tok i morges til orde for at regjeringen legger ned veto mot et EU-direktiv som åpner for alkoholreklame på norske tv-kanaler.

Stoltenberg forsøkte i Politisk Kvarter å berolige Hareide med at regjeringen vil kjempe mot at direktivet blir innført.

– Vi har god erfaring i Norge med at når det kommer EU-direktiver vi ikke liker så bruker vi mye tid i Brüssel og overfor ulike EU-land for å påvirke prosessen i EU. I de aller fleste tilfellene har vi funnet gode løsninger og fått til tilpasninger og endringer, sier Stoltenberg som mener det blir for tidlig å spekulere i å nedlegge veto.

Hareide understreker at det er viktig at regjeringen er tydelige overfor for EU hvor de står i denne saken.

– Faller en del av dette regimet vil det være et signal om at flere deler av EØS-avtalen kan stå i fare. Dette er et kjernepunkt for KrFs støtte til den avtalen, sier Hareide.

– Det er lettere å bekjempe alkoholreklame med Arbeiderpartiet enn med Fremskrittspartiet. Så dette er et godt eksempel på at det er lurt for Kristelig Folkeparti å samarbeide med oss, sier Stoltenberg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger