Fortsatt overvekt av kvinner i deltidsstillinger

14 prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid, mens bare seks prosent av mennene gjør det samme, viser en ny undersøkelse.

Illustrasjonsfoto

DELTIDSARBEID: Norge kommer godt ut når det gjelder yrkesaktivitet blant kvinner, men flere kvinner enn menn jobber deltid.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

En ny undersøkelse Norstat og Opinion har gjort for Finn.no viser at det fortsatt er store kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet, både når det gjelder lønn og stillingsnivå.

6 prosent av kvinnene som er spurt i undersøkelsen sier at de tjener mellom 500.000 og 700.000 kroner. Til sammenligning er 18 prosent av mennene som i samme inntektsgruppe.

Mens 24 prosent av de yrkesaktive mennene sier de har lederstillinger, svarer kun 10 prosent av kvinnene at de befinner seg i disse posisjonene.

Andelen menn og kvinner som jobber deltid har holdt seg stabil de siste årene, ifølge undersøkelsen.

35 prosent jobber deltid

Likestillingsområdet der forskjellen er størst mellom menn og kvinner, er deltidsarbeid, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i fersk artikkel om likestilling i arbeidsliv og utdanning.

I 2014 var forskjellen mellom andelen menn og kvinner i deltidsarbeid på 21 prosentpoeng. 35 prosent av norske kvinner jobbet deltid, mot 14 prosent av mennene.

Å jobbe deltid antas å ha betydning for karrieremuligheter, lønn og pensjonsopptjening, men også muligheten til å prioritere familie i ulike livsfaser, skriver SSB.

73 prosent er kvinner

Norge kommer likevel godt ut når det gjelder yrkesaktivitet blant kvinner. Nesten fire av ti yrkesaktive kvinner jobber deltid, viste tallene fra SSB arbeidskraftundersøkelse i fjor.

Men av de 70.000 personene som jobber ufrivillig deltid i Norge, er 73 prosent kvinner, ifølge Nationen. Ifølge Eurostat, EUs statistikkontor, er Norge blant topp fem i Europa – med dette tallet. Det viste en undersøkelse fra 2014.

Kun Frankrike, Luxemburg, Sveits og Østerrike har en høyere andel kvinner som er såkalt undersysselsatt, viser EU-tall.

SISTE NYTT

Siste meldinger