Hopp til innhold

Fortsatt ingen avklaring om IT og pasientdata i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har fortsatt ikke bestemt seg for hvordan de skal løse IT-problemene. I mellomtiden påfører utsettelsen helseforetaket store ekstrautgifter. Milliardprosjektet er satt på vent, og det utelukkes ikke at det skrotes.

Cathrine Lofthus Og Ann Krisitn Olsen

MÅ TA STILLING TIL IT: Innen nyttår må administrerende direktør Cathrine Lofthus og styreleder Ann-Kristin Olsen fatte en beslutning om avtalen med den utenlandske leverandøren DXC skal kanselleres eller endres-

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Landets største helseforetak har et akutt behov for å bedre IT-sikkerheten og fornye en umoderne infrastruktur.

Men etter NRKs avsløringer i mai er alt satt på vent. IT-arbeidere i Bulgaria og Malaysia hadde da i flere måneder hatt tilgang til sensitive pasientjournaler til 2,8 millioner nordmenn.

For hver dag som går uten at HSØ får bestemt seg, løper kostnadene.

Torsdag er det styremøte i Helse Sør-Øst. Heller ikke nå er det ventet en avklaring om outsourcingsaken.

– Et fullstendig beslutningsgrunnlag vil kunne foreligge mot slutten av året, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i en e-post til NRK.

Er det å avslutte avtalen med underleverandøren DXC et alternativ?

– Ja, svarer Sande uten å utdype det mer.

NRKs avsløring førte til at teknologidirektøren i Helse Sør-Øst måtte gå fra jobben og hele styret i Sykehuspartner ble kastet. Toppsjef i Sykehuspartner mistet også jobben. Helse Sør-Øst iverksatte gransking av IT-sikkerheten. Et eksternt revisjonsfirma avdekket en rekke kritikkverdige forhold med IT-sikkerheten og hele outsourcingen ble satt på vent.

Les også: Betrodde medarbeidere holdt tilbake opplysninger

Mister tid og tempo

Opprinnelig skulle avtalen om outsourcing gjennomføres i begynnelsen av mai, omtrent samtidig med at NRK kom med den første avsløringen. Det utenlandske selskapet DXC var klar til å overta oppgaver fra Sykehuspartner, og ansatte

skulle overføres til det utenlandske selskapet. Men da det ble klart at ledelsen ikke hadde oversikt over IT-arbeidernes tilgang til sensitiv pasientdata ble alt satt på vent.

Helse Sør-Øst har innført strakstiltak og har leid inn ekstern kompetanse for å få bedre oversikt. Blant annet hjelper et team fra Helse Vest selskapet med å få oversikt over tilganger og omfanget av sikkerhetshullene, fremkommer det av styredokumenter.

I en fersk rapport fra 20. august fremkommer det at man fremdeles ikke har oversikt over hvor personsensitiv informasjon ligger lagret i helseforetaket.

Les også: Innrømmer å ha gitt helseministeren mangelfull informasjon

Og taper penger

Verken ledelsen i Helse Sør-Øst eller i Sykehuspartner har ønsket å gi et presis tall på hvor mye de taper på at outsourcingen er satt i bero.

Men NRK har likevel lyktes å få noe innblikk gjennom blant annet styredokumenter. Helse Sør-Øst sitt datterselskap Sykehuspartner må hver måned sette av 19,4 millioner i krav til underleverandøren DXC.

 • Foreløpig har Sykehuspartner tatt 106 millioner i avsetning for kravene fra DXC.
 • Det er avsatt 13,8 millioner kroner til replanlegging og kritiske prosjekter.
 • Det er avsatt 17 millioner kroner til analyseplattform
 • 35 millioner knyttet til strakstiltak innen backup og lagring.
 • Infrastrukturmoderniseringen er "pakket ned" og frosset, for å kunne pakkes opp igjen. Ekstrakostnadene er ukjent.
  Stillingsannonse Sykehuspartner

  AKUTT BEHOV: Helse Sør-Øst har akutt behov for IT-kompetanse. Datterselskapet Sykehuspartner har i disse dager hele 14 stillingsannonser ute.

  Foto: NRK

Hensikten med outsourcingen var å få et moderne og enhetlig IT-system for alle sykehusene innen Helse Sør-Øst, som både skulle være mer brukervennlig og ha bedre personvern og IT-sikkerhet. Prosjektet vil koste rundt 6–7 milliarder kroner.

Helse Sør-Øst har blitt forelagt tallene, men ønsker ikke å kommentere disse.

Må ansette folk

I en tid med uro og usikkerhet om IT-ansattes fremtid, ønsker Sykehuspartner å rekruttere nye medarbeidere.

I disse dager har selskapet i alt 14 ulike stillingsannonser etter forskjellige IT-eksperter. Det søkes etter folk innen serverdrift, nettverksdrift, nettverk sikkerhet, konsulent til Network Operation Centre, enhetsleder nettsverksstøtte, konsulenter til applikasjonspakking og applikasjonsdrift.

– Sykehuspartner er en stor IKT-virksomhet og ansetter ressurser løpende når vi har behov, sier informasjonssjef Trude Julie Dommerrud i Sykehuspartner.

Les også: Svikten er mer omfattende

Tidslinje: Journalsaken Helse Sør-Øst

AKTUELT NÅ