Fortsatt forbud mot bonuspoeng på flyruter innenlands

Regjeringen avviser Konkurransetilsynets forslag om å tillate bonuspoengopptjening på fly mellom Gardermoen og Bergen, Trondheim og Stavanger.

Norwegian-fly på Gardermoen

Avvikling av forbudet kan føre til høyere priser og dårligere tilbud til passasjerene, mener Regjeringen.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Regjeringen har lagt vekt på at konkurransen, særlig på ruter der trafikkgrunnlaget er begrenset, vil kunne bli redusert. Dette er ruter som er viktige for distriktene, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

I februar leverte Konkurransetilsynet en omfattende rapport til departementet der konklusjonen var at forbudet burde opprettholdes, med unntak av de tre største rutene mellom Gardermoen og henholdsvis Bergen, Trondheim og Stavanger.

Konkurransetilsynet mente at det er fare for at selskapet med det dårligste bonusprogrammet kan miste forretningskunder på såkalte «tynne ruter». Det kan føre til at et av selskapene vil redusere rutetilbudet eller trekke seg ut av ruter.

Etter at bonusforbudet ble innført i 2002 er antall ruter med konkurranse i Norge økt fra fire til 23 i 2010. Mange av disse rutene er distriktsruter med begrenset trafikkgrunnlag.

– Bonussparing virker negativt

I en pressemelding skriver Regjeringen at de er er enige i Konkurransetilsynets vurderinger av de konkurransemessige virkningene av å avvikle bonusforbudet på de tynne rutene.

– Regjeringen følger imidlertid ikke Konkurransetilsynets tilråding om å gjøre unntak fra forbudet for de tre største rutene. Selv om det ikke er fare for at noen av selskapene legger ned sin virksomhet på disse rutene, viser Konkurransetilsynets utredning at bonusopptjening virker negativt på konkurransen også på disse rutene.

– Det har dessuten kommet mange reaksjoner i høringsrunden mot Konkurransetilsynets forslag om å åpne for bonusopptjening på de tre største rutene, og det har vi tatt til følge, sier statsråd Rigmor Aasrud.

ESA har i et brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i juli måned varslet at det norske bonusprogrammet er i strid med EØS-avtalen. I brev av 18. oktober har departementet imøtegått dette synspunktet.

– Denne saken vil nå gå videre etter de prosedyrer som gjelder i EØS-avtalen, eventuelt avgjort ved en dom i EFTA-domstolen. Vi mener vi har gode argumenter for at det norske forbudet ikke er i strid med EØS-avtalen, sier statsråd Aasrud.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger