Forsvinner til menneskehandel

Hvert år forsvinner barn og unge fra norske asylmottak. Organisasjonen Afrikan Youth tror de kan være ofre for menneskehandel og prostitusjon.

Thomas Ajamu Prestø
Foto: NRK

Til kontoret til "Afrikan youth in Norway" har flere unge afrikanske gutter møtt opp for å fortelle sin historie. De har vært utsatt for menneskehandel.

- Vi ser spesielt at unge svarte gutter er en egen målgruppe for menneskehandlere, sier Thomas Ajamu Prestø, leder i Afrikan Youth in Norway.

Det skjer en aktiv rekruttering til sex-markedet, hevder han.

- Det er mulig dette foregår, sier  Svein Erik Bersås, fungerende avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet. Han vil gjerne ha mer informasjon om problemet, for hittil har UDIs arbeid mot menneskehandel handlet mest om kvinner.

11 forsvunnet

Hvalstad asylmottak i Asker er et av landets fem mottak for mindreårige enslige. Hittil i år har 22 forsvunnet, 11 er fremdeles savnet.

Siden 2002 har nesten 200 mindreårige enslige forsvunnet fra mottak, flere av dem kan ha blitt ofre for menneskehandel og tvunget ut i prostitusjon.

Advokat Eva Frivold

Ikke imponert

Eva Frivold, bistandsadvokat, har snakket med flere unge, enslige asylsøkere.

- Noen av dem forteller at de er blitt oppsøkt på asylmottaket eller via bekjente, sier hun. 

Hun er ikke imponert over UDIs eller politiets innsats. - Ingen av dem tar disse sakene tilstrekkelig alvorlig, hevder hun. Det gjøres alt for lite for å forebygge menneskehandel, sier Eva Frivold.

Alle er enige om at  nesten 200 forsvunne mindreårige asylsøkere fra landets fem asylmottak for barn og unge, er alt for mange.

Assisterende politidirektør Odd Berner Malme etterlyser i likhet med UDI mer informasjon om opplysningene fra African Youth.

– Vi må undersøke informasjon og fakta rundt dette nærmere.

Dette er nok mer lukkede miljøer som er vanskelig for politiet å trenge inn i, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger