Hopp til innhold

Forsvarssjefen: Vil møte varslerne

Forsvarssjefen vil møte kvinnene som har varslet om seksuell trakassering i Forsvaret. – Deres varsler gjør sterkt inntrykk, sier Eirik Kristoffersen til NRK.

Eirik Kristoffersen

VIL MØTE VARSLERE: Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen ønsker å møte løytnant Caroline for å høre om hvordan hun oppfatter varslingssystemet i Forsvaret.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Tidligere i sommer sto flere kvinner fram og fortalte NRK om varsler de har sendt inn om seksuell trakassering i Forsvaret.

Løytnant Caroline delte sin historie fordi hun håper det kan bidra til at Forsvaret behandler varslere bedre. Hun er kritisk til at hun har fått lite informasjon fra Forsvaret om varslingssaken.

– Det er ikke nulltoleranse hvis vi bare snur oss en annen vei, sa Caroline til NRK.

– Indre fiende

Forsvarsledelsen omtaler mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret som en «indre fiende» som svekker kampevnen i en urolig tid med Russlands angrepskrig i Ukraina.

Ledelsen har erklært at det er nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

Caroline sitter utendørs i uniform

ETTERLYSER INFORMASJON: Caroline vil fortelle sin historie fordi hun håper det kan bidra til at Forsvaret behandler varslere bedre. Hun er kritisk til at hun har fått lite informasjon fra Forsvaret om varslingssaken.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Men det setter altså løytnant Caroline store spørsmålstegn ved. Hun tjenestegjør nå som troppssjef i Hans Majestets Kongens Garde. Hun varslet da hun jobbet i en annen bataljon.

Vil møte Caroline

Nå vil altså forsvarssjef Eirik Kristoffersen møte kvinnene som har stått fram.

– Hvordan skal du få Caroline til å tro på deg når det gjelder erklæringen om nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i forsvaret?

– Det må jo Caroline svare for, om hun tror på meg, sier Kristoffersen.

Han understreker at han selv vil være «veldig åpen» om hva Forsvaret gjør og ikke gjør.

Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, general

MØRKETALL: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ikke garantere at granskingen av varslingssystemet i Forsvaret vil få fram alle mørketall når det gjelder mobbing og seksuell trakassering.

Foto: Eirik Ramberg / NRK

Også får jeg jo spørre Caroline når jeg en gang møter henne om hvordan hun mener dette er håndtert.

Forsvarssjefen har ennå ikke planlagt et møte med Caroline. Men han understreker at han har lyst til å snakke med flere av de kvinnene som har stått fram.

– Et godt initiativ

Når NRK forteller Caroline at forsvarssjefen gjerne vil møte henne er hun positiv.

– Ja, absolutt, selvfølgelig. Dette er et godt initiativ, sier hun.

Caroline - i uniform utendørs blant trær og busker

POSITIV: Caroline synes det er et godt initiativ av forsvarssjefen å invitere til et møte om Forsvarets varslingssystem.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Caroline forteller at det i møtet med forsvarstoppen blir viktig å formidle særlig to budskap:

– At det er viktig med handling foran ord. Og at man som varsler har godt av å bli ivaretatt på en langt bedre måte enn jeg har følt meg ivaretatt når det gjelder varslingssystemet, sier hun.

– Krise for meg

Kristoffersen beskriver det varslene avdekker om mobbing og seksuell trakassering som en «krise», både for Forsvaret og ham selv.

Han påpeker at han har satt i gang en rekke tiltak for å forbedre varslingsrutinene.

Men hvis ikke det oppfattes som at det er nok eller at det ikke er tilstrekkelig, eller at tilliten ikke er gjenopprettet til varslingssystemet, så vil jo problemet vedvare, sier han.

– Derfor er dette også en krise for meg fordi jeg er helt avhengig av at folk stoler på meg på samme måte som jeg er avhengig av at jeg kan stole på dem, sier Kristoffersen.

Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, general

KRISE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen beskriver det varslene avdekker om mobbing og seksuell trakassering som «en krise», både for Forsvaret og ham selv.

Foto: Eirik Ramberg / NRK

Ingen garanti

– Kan du garantere at denne granskingen blir god nok, slik at dere får fram mørketallene, og gjør vilkårene for å varsle om seksuell trakassering enklere?

– Jeg vil ikke garantere noe som helst, for dette er jo ikke noe man kan gå rundt og kontrollere. Men jeg vil legge til rette for at det er mulig å både få informasjon om hvordan den enkelte varslingssaken står for de som har varslet, og det har vi gjort tiltak på allerede, sier forsvarssjefen.

Kristoffersen peker på at det alltid vil være mørketall i alle organisasjoner.

– Men vi må jobbe hardt med å få åpenhet og det er eneste måte å få bukt med dette på, sier han.

Svekket omdømme

– Du har sagt at dette svekker Forsvarets omdømme. Som forsvarssjef, tar du ansvaret for denne krisen?

– Ja, det er mitt ansvar å rydde opp i dette, det er opplagt. Det er forsvarssjefens øverste ansvar å fikse dette, sier han.

Kristoffersen understreker at omdømmebygging ikke er et mål i seg selv.

– Omdømmet er et resultat av det vi gjør og det vi ikke gjør, så omdømmet er som fortjent. Hovedmålet er å ha orden i eget bo, sier Eirik Kristoffersen.

AKTUELT NÅ