Forsvarsministeren: Vil utvide førstegangstjenesten

– Vi legger i dag frem en plan for Hæren og Heimevernet som vil gi oss flere kampklare soldater på kortere varsel. Det sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som i formiddag la frem regjeringens landmaktutredning.

Forsvarsminister Eriksen Søreide besøker norske soldater på NATO-øvelse i Polen i 2015.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker soldater fra Telemark bataljon under en øvelse i 2015

Foto: Anne Marte Vestbakke / NTB scanpix

Et av forslagene er å utvide førstegangstjenesten til 16 måneder for enkelte soldater i Hæren.

– Vi vil flytte grunnleggende soldatutdanning til utdanningsavdelinger i stedet for i de operative avdelingene, og ha flere innrykk i året. Hoveddelen av denne utdanningen vil foregå på Skjold. Vi vil også differensiere lengden på førstegangstjenesten. For de stillingene i Hæren som krever mest utdanning og kompetanse, foreslår regjeringen 16 måneders førstegangstjeneste, sier forsvarsministeren.

I tillegg foreslås det å ha flere innrykk i året samt skille rekrutt- og fagutdanningen fra operative avdelinger. En aktiv reserve som jevnlig skal gjennomføre trening og øving, er et fjerde element i den foreslåtte reformen av verneplikten.

Anbefalingene er en fortsettelse av Langtidsplanen for Forsvaret. Søreide peker på at en sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt mer krevende og mindre forutsigbar

– Dette har konsekvenser for hvordan vi innretter Forsvaret. Langtidsplanen for Forsvaret innebærer en historisk økonomisk opptrappingsplan som er i rute og vil fortsette i årene fremover. For Hæren og Heimevernet alene skal vi gjøre investeringer i nytt materiell og nye bygg for over 60 milliarder kroner frem til 2034, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide legger nå frem regjeringens forslag til fornyelse av Hæren og Heimevernet

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Anbefalingene er en fortsettelse av Langtidsplanen for Forsvaret

Vil gi økt tilstedeværelse i Finnmark

Regjeringen vil øke den landmilitære kapasiteten og tilstedeværelsen i Finnmark. Allerede i langtidsplanen ble det vedtatt å styrke Grensevakten. Nå foreslår regj eringen i tillegg å etablere en fullt oppsatt kavaleribataljon på Porsangmoen. Med fast ansatte og vernepliktige betyr det om lag 400 personer.

Regjeringen foreslår også å styrke Heimevernet, og samle Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under en felles ledelse.

Styrking av hæravdelingene

Regjeringen vil beholde Telemark bataljon med dagens høye vervingsgrad, og foreslår samtidig å konvertere 2. bataljon på Skjold fra infanteribataljon til mekanisert bataljon. Det legges det opp til økt trening og øving av mobiliseringsreserven i Hæren. På denne måten vil 2. bataljon kunne være kampklar på kort varsel.

Forsvarsminister Eriksen Søreide besøker norske soldater på NATO-øvelse i Polen i 2015.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker soldater fra Telemark bataljon under en øvelse i 2015

Foto: Anne Marte Vestbakke / NTB scanpix

– De endringene vi foreslår vil gi brigaden tre mekaniserte manøveravdelinger. Dette øker brigadens handlefrihet og samlede kampkraft, sier Eriksen Søreide.

Store investeringer

For å sikre kampkraft i Hæren og Heimevernet, vil regjeringen investere 54 milliarder kroner i nytt, moderne materiell og 6 milliarder kroner i nødvendig infrastruktur. Regjeringen anbefaler også at Hæren får nye stridsvogner. Utredningen av landmakten viste at den planlagte oppgraderingen av de eksisterende stridsvognene fra 80-tallet ikke vil gi tilstrekkelig kampkraft og beskyttelse.

– Det er helt avgjørende at vi nå gjør de riktige valgene og holder tritt med den teknologiske utviklingen, slik at vi får mest mulig forsvarsevne. Derfor prioriterer regjeringen i stedet å bruke mer penger på å anskaffe helt nye stridsvogner, sier Søreide.

Regjeringen foreslår også anskaffelse av blant annet nytt artilleri, ytterligere luftvern, langtrekkende presisjonsvåpen og nye kapasiteter for elektroniske mottiltak mot ulike former for trusler.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger