Forsvarsministeren: – Det er ikke avdekket lovbrudd på Eggemoen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) viser til at EOS-utvalget ikke har funnet noen brudd på norsk lov på lyttestasjonen på Eggemoen, men vil ikke svare ja eller nei på om personer på norsk jord har fått sine navn eller telefonnummer lagret i det militære arkivet.

Forsvarsminister Frank bakke-Jensen (H) viser til at EOS-utvalget ikke har funnet noen brudd på norsk lov på lyttestasjonen på Eggemoen, men vil ikke svare ja eller nei på om han kan garantere at nordmenn i Norge ikke blir overvåket.

Forsvarsministeren får spørsmål om han kan garantere at ingen personer på norsk jord, har fått sine navn eller telefonnummer lagret i det militære arkivet.

– Nordmenn blir ikke overvåket av E-tjenesten i Norge, rett og slett fordi det er mot loven, forteller forsvarsministeren i Politisk Kvarter på NRK fredag.

I går kunne NRK fortelle hvordan Etterretningstjenesten siden midten av 2000-tallet har drevet overvåking av sivil kommunikasjon som sendes over satellitter.

Overvåkingen har foregått fra en lenge hemmeligholdt base på Eggemoen utenfor Hønefoss. Data fra nordmenn i Norge har også kommet med i det som samles inn og blir søkt i – til tross for at E-tjenesten etter loven ikke skal overvåke dette.

– Ikke avdekket lovbrudd

På spørsmål om han kunne garantere at ingen norske borgere i Norge har fått sine navn eller telefonnummer lagret i det militære arkivet, gir ikke forsvarsministeren et klart svar.

– For å bygge tillit til de hemmelige tjenestene så har vi i Norge organisert oss med noe som heter EOS-utvalget. Det vil si at Stortinget har utnevnt et utvalg som har full tilgang til aktiviteten til de hemmelige tjenestene, sier Bakke-Jensen og fortsetter:

– Denne basen blir kontrollert av EOS-utvalget regelmessig og det er ikke avdekket kritikkverdig aktivitet eller lovbrudd ved den basen.

– Men kan du garantere at ingen personer på norsk jord har fått sine navn eller telefonnummer lagret i det militære arkivet?

– Jeg forholder meg til EOS-utvalget som har full tilgang til dataene. De har ikke avdekket brudd på norsk lov og det er jeg fornøyd med, svarer Bakke-Jensen igjen.

Usikkerhet rundt loven

Lederen for EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, sa til NRK i går at innsamlingen av informasjon på Eggemoen har ført til en intens diskusjon i det hemmelige Norge om virksomheten kan være lovstridig.

– Vi har behov for å få avklaring på om det er tilstrekkelig lovhjemlet det de gjør, sa hun.

Bakke-Jensen mener at usikkerheten fra EOS går på om lovverket holder tritt med den teknologiske utviklingen, og ikke på om nordmenn i Norge overvåkes.

– Det er en utfordring vi har sett for lenge siden. Derfor vi har startet en jobb med å modernisere lovverket og legge frem en ny E-lov når den er klar, sier han.

Men Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i kontroll- og konstitusjonskomiteen er ikke like fornøyd, og mener at man ikke kan ha garantier om at norsk lov ikke har blitt brutt.

– Vi har ingen garanti for hvordan dette blir brukt – om det blir slettet eller delt med andre aktører som for eksempel utenlandsk etterretning. Lovverket her handler om de har lov til å samle inn informasjon, og her gjøres det i ganske omfattende skala, sier han i den samme sendingen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger