Forsvarsministeren om kontroversene rundt E-tjenesten: – Ikke tvil om at det tærer på tilliten

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier han har tillit til E-sjef Morten Haga Lunde, men venter spent på EOS-utvalgets konklusjon om E-tjenestens arbeidsmetoder.

E-sjef Morten Haga Lunde og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

MOTTATT: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk mandag overlevert Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering, Fokus 2020, av E-sjef Morten Lunde Haga.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Den siste tiden har arbeidsmetodene til de hemmelige tjenestene i Norge vært gjenstand for diskusjon, med bakgrunn i to store mediesaker.

Den spiondømte nordmannen Frode Berg har kritisert E-tjenesten for sine rekrutteringsmetoder. Berg er tilkjent over fire millioner kroner i erstatning av staten for tiden han satt i russisk fengsel.

Frode Berg avbildet etter pressekonferanse på Gardermoen

Den spiondømte nordmannen Frode Berg har flere ganger hevdet at han har blitt ført bak lyset av representanter fra E-tjenesten.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

E-tjenestens metoder har også vært tema i rettssaken der Ølen Betong har krevd staten for 140 millioner kroner.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sa i forrige uke til NTB at de to sakene kan være ødeleggende for tilliten til de hemmelige tjenestene på kort sikt.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen innledet da E-tjenesten mandag la frem sin åpne trusselvurdering for 2020. Han er enig med PST-sjefen.

– De hendelsene tærer på tilliten, det er det ikke tvil om, sier forsvarsministeren til NRK.

I forbindelse med presentasjonen av E-tjenestens trusselvurdering for 2020, spurte NRK Bakke-Jensen om han har tillit til sjef for etterretningstjenesten Morten Haga Lunde i kjølvannet av den siste tidens mediesaker.

– Ja, det har jeg. Men så har jeg også sagt at vi har et demokratisk kontrollorgan som heter EOS-utvalget, som har tatt Frode Berg-saken. Det er jeg veldig fornøyd med, og så avventer vi hva de finner i sin lovlighetskontroll.

Atle Berge i Oslo tingrett

Atle Berge i Ølen Betong krever 140 millioner kroner i erstatning av staten etter at norsk etterretning ønsket å få opplysninger fra ansatte i Murmansk.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Ikke opp til meg å vurdere

Konfrontert med forsvarsminister uttalelse om å avvente EOS-utvalgets avgjørelse, sier Morten Haga Lunde, sjef for E-tjenesten, følgende:

– Tilliten til meg er det ikke opp til meg å vurdere. Vi venter også på EOS-utvalget, som er det demokratisk oppnevnte utvalget for å se oss i kortene.

– Den diskusjonen og konklusjonen kommer. Det er påstander som har kommet, så får vi se om det er riktig og gir grunnlag for kritikk av tjenesten, sier Lunde.

EOS-utvalget har i flere måneder gransket om Bergs rettigheter kan være krenket, og om E-tjenesten har operert innenfor loven. Det er ventet at en konklusjon kommer i løpet av våren.

Lunde sier han ikke ønsker å kommentere Ølen Betong-saken, ettersom avgjørelsen fra tingretten ikke er klar.

– Når det gjelder Frode Berg, er det «gjort oppskvær» der, i den forstand at han er kompensert for å ha blitt dømt for spionasje i Russland.

– Vi jobber aktivt hver dag for å bli bedre på alle fronter. Jeg føler at vi har tillit fra våre oppdragsgivere, at vi nyter stor anerkjennelse fra våre partnere, men vi skal selvfølgelig ta den kritikken som kommer på alvor, og gjøre noe med det, i den grad det er reelt.

E-sjef Morten Haga Lunde sier

– Demokratisk kontroll

I tillegg hevder betongselskapet Ølen Betong at E-tjenesten forsøkte å rekruttere en bedriftsleder som var under russisk overvåkning, og at dette førte til betydelige tap for selskapet.

Rettssaken ble avsluttet i Oslo tingrett i forrige uke. Forsvarssjefen sier det er bra at rettssystemet skal ta stilling til om norsk etterretning har handlet «ufornuftig og uaktsomt», slik eierne av betongselskapet hevder.

– Vi bor i et land der vi har demokratisk kontroll med de hemmelige tjenestene, det skal vi være veldig fornøyde med. Vi bor også i en rettsstat, der vi får løftet denne typen saker når det blir tvil, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren påpeker at det tross alt er få som stiller spørsmål ved de faglige vurderingene E-tjenesten kommer med.

Tillit er noe det må jobbes med, men vi er solide, også på den biten, sier statsråden.

Russlands nye interkontinentale rakett, kalt Sarmat

I mars 2018 presenterte Russland sin nye interkontinentale rakett, kalt «Sarmat». Raketten er ment å være verdens største atomrakett når den blir utplassert.

Foto: RU-RTR Russian Television / AP

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger