Forsvarsministeren endrer ikke loven etter nakenbading-kritikk

Flere stortingsrepresentanter ber forsvarsministeren se på lovverket etter at en offiser likevel ikke straffes for å ha beordret en kvinnelig soldat til å bade naken sammen med 30 gutter. Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke si at loven bør endres.

Ine Eriksen Søreide og Haakon Bruun-Hanssen går opp trapp

– MORALSK UAKSEPTABELT: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen sier begge at offiserens handling er uakseptabel, men vil ikke si noe om loven bør endres ettersom offiseren ikke kan straffes.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Den uavhengige klagenemnda har gjort en juridisk vurdering. Men det er også en moralsk og etisk side som gjør at denne type hendelser er helt uakseptable. Det skal ikke være slik at en mannlig eller kvinnelig soldat skal tvinges til å bade naken foran sine medsoldater, sier Søreide til NRK.

Hun understreker at Forsvaret ikke har endret mening selv om klagenemnda har kommet frem til at handlingen ikke kan straffes.

– Denne handlingen var ikke innenfor. Det er vurdert på det juridiske grunnlaget for hva man kan refses for. Men denne type handlinger var og er uakseptable i Forsvaret, svarer Søreide.

– Er det grunn til å se nærmere på den militære straffeloven for å tilpasse den dagens samfunn?

– Jeg tror det aller viktigste vi kan gjøre er å jobbe hardt og grundig med holdninger, etikk og ledelse, og ikke minst oppøve evnen til å vurdere hva som er rett og galt, klokt og uklokt, svarer Søreide.

Refsen opphevet

Line Henriette Hjemdal

KRITISK: Line Henriette Hjemdal (KrF) mener forsvarsministeren må se på regelverket.

Foto: Svein Olsson / NRK

Under en øvelse på Heggmoen utenfor Bodø i 2011 ble Alice Asplund tvunget til å kle av seg og bade naken sammen med 30 andre mannlige soldater mens befalet så på.

I ettertid ble mannen som befalte dette gitt en bot på 2500 kroner og forflyttet. Forsvaret beklaget saken og sa at dette aldri skulle ha skjedd, men saken var ikke over.

Offiseren som ble refset klaget saken inn for Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret og der har han fått medhold. Mandag morgen kunne NRK fortelle at refsen er opphevet.

Forsvarsdepartementet har ikke villet utlevere klagenemndas begrunnelse, men kun avgjørelsen om at dette ikke er brudd på den militære straffelov eller militære disiplinærlov (se fakta).

Alice Asplund sier det var vondt og vanskelig og er overrasket over at offiseren har fått medhold i klagen.

– Når man først begynner å snakke om det igjen, er det veldig tungt, sier Asplund til NRK.

– Må vurdere å endre loven

Arbeiderpartiets Jette Christensen og KrFs Line Henriette Hjemdal er blant dem som mener saken må få konsekvenser.

Hjemdal sier den nylig innførte verneplikten for både kvinner og menn tvinger frem en holdningsendring og et lovverk som er tilpasset begge kjønn.

– Jeg ønsker å ta dette opp med forsvarsministeren for å se hva som må gjøres. Vi bør se om straffeloven eller andre ting må endres, sier Hjemdal.

– Bør lovverket endres?

– Vi må se på lovverket. Hvis det er nødvendig, så må vi det, svarer Hjemdal.

– Umulig å forstå

Jette Christensen (Ap) krever nå at klagenemndas vurdering offentliggjøres.

– Det er umulig å forstå hvordan en klagenemnd har kommet til den beslutningen at refsen skal trekkes tilbake med mindre man ser begrunnelsen. Noe sier meg at jeg ikke vil forstå det selv om jeg ser begrunnelsen, men da har vi i hvert fall noe å diskutere ut ifra. Og jeg vil høre forsvarsministerens kommentar til den begrunnelsen, sier Jette Christensen.

Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), tar også til orde for lovendring:

– Forsvarsministeren må snarlig sørge for en endring av regelverket som gjør det krystallklart at den type ordre er uakseptabel, skriver hun i en mail til VG og fortsetter:

– Jeg vil be om en nærmere begrunnelse fra forsvarsministeren om hvorfor begrunnelsen for opphevingen av refselsen holdes hemmelig. Når den holdes hemmelig, er det vanskelig å fremme forslag til regelendringer.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener Asplund-saken viser at Forsvaret må endre regler, rutiner og holdninger for å bli en like god arbeidsplass for kvinner og menn.

– Forsvaret har utvilsomt store likestillingsutfordringer. Vi vet at mange kvinner opplever mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Det må Forsvaret gjøre noe med umiddelbart, sier Ørstavik til NRK.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Offiseren som under en øvelse beordret en kvinnelig soldat til å bade naken sammen med 35 unge menn blir likevel ikke refset av Forsvaret.

Forsvarssjefen: Må studere grunnlaget

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener i likhet med forsvarsminister Søreide at handlingen er uakseptabel, men vil ikke konkludere med at lovverket er for svakt siden offiseren ikke straffes.

– Nei, en slik konklusjon kan jeg ikke trekke. Den militære straffeloven er vedtatt av Stortinget, og den forholder vi oss til, sier Bruun-Hanssen.

– Men bør Stortinget se på dette, når det ikke er hjemmel for å refse en offiser etter en slik hendelse?

– Det har jeg heller ikke grunnlag for å konkludere med nå. Nå må vi studere grunnlaget for opphevelsen. Og så må vi se om det er vår tolkning av grunnlaget som ikke er god nok, sier Bruun-Hanssen.

– Vi kan ikke bryte intimsfæren

– Beklager du klagenemndas vedtak?

– Nei, jeg forholder meg til det klagenemnda gjør. Vi beklaget overfor fornærmede den gang episoden skjedde. Resultatet av handlingen er helt uakseptabelt. Det var det da, og det er det nå, sier Bruun-Hanssen.

– Det er bare tre uker siden Stortinget vedtok allmenn verneplikt. Hvilke signaler tror du dette vedtaket sender til kvinner som skal inn i Forsvaret?

– Den handlingen og resultatet av handlingen, er uakseptabelt for Forsvaret. Det vil det også være i fremtiden. Det signalet sender jeg til befolkningen som skal sende sine døtre inn i førstegangstjenesten. Vi kan ikke bryte intimsfæren for hverken menn eller kvinner i Forsvaret.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger