Hopp til innhold

Forsvaret om seksuell trakassering: – Vi har fortsatt et stort problem

Generalmajor Elisabeth Michelsen innrømmer at Forsvaret fortsatt har et stort problem med mobbing og seksuell trakassering – og at tiltakene de har satt inn ikke har hatt god nok effekt.

Elisabeth Michelsen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har utnevnt en egen general mot mobbing og seksuell trakassering. Generalmajor Elisabeth Michelsen vedgår at de fortsatt har et stort problem.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

De nye tallene fra Forsvarets egen undersøkelse av mobbing og seksuell trakassering viser at det fortsatt er en stor andel av kvinnene i etaten som opplever seksuell trakassering.

45 prosent av kvinner svarer at de har opplevd seksuell trakassering det siste året.

Dette tallet er omtrent uendret til tross for at ledelsen har sagt at det er nulltoleranse, og at det er satt inn en rekke tiltak. Forrige måling i 2020 viste 46 prosent.

Les også: Fortsatt stor andel kvinner som opplever seksuell trakassering i Forsvaret

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen snakker etter å ha mottatt rapport om varsling i Forsvaret fra PWC
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen snakker etter å ha mottatt rapport om varsling i Forsvaret fra PWC

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har sagt tydelig at det er nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

Innrømmer: – Ikke godt nok

I mai ansatte han en egen general for å takle problemet. Generalmajor Elisabeth Michelsen har i dag tatt imot de ferske tallene som viser liten bedring innen problemområdet mobbing og seksuell trakassering.

– Funnene stadfester at vi fortsatt har et stort problem med mobbing og seksuell trakassering, sier hun til NRK.

I tallene sees det i liten grad bedring, sammenlignet med forrige undersøkelse:

  • Av alle som er spurt, svarer 22 prosent at de har opplevd seksuell trakassering. Forrige undersøkelse i 2020 viste også 22 prosent.
  • I denne undersøkelsen svarer 45 prosent av kvinnene at de har opplevd seksuell trakassering. I 2020 var tallet 46 prosent.
  • Blant mennene som har svart, sier 14 prosent at de har opplevd seksuell trakassering. Det er samme andel som i 2020.
Elisabeth Michelsen, generalmajor, blir intervjuet av NRK

Generalmajor Elisabeth Michelsen sier at seksuell trakassering ikke er greit.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Som ansvarlig for å få bukt med problemet er generalmajor Michelsen tydelig på at nulltoleransen fortsatt gjelder som ambisjon – både fra hennes og forsvarssjef Eirik Kristoffersens side.

– Mobbing og seksuell trakassering er ikke greit. Ett tilfelle er ett tilfelle for mye, slår hun fast.

– Men tallene går ikke ned – er det godt nok?

– Nei, det er ikke godt nok. Det er derfor vi har satt inn meg i denne posisjonen for å jobbe mer rettet med problematikken, sier Michelsen.

– Når dere har satt inn mange tiltak og har en uttalt nulltoleranse – hvorfor går ikke andelen som opplever seksuell trakassering ned?

– Det betyr at tiltakene vi har satt inn ikke har hatt en god nok effekt, svarer generalen mot mobbing og seksuell trakassering.

Flere har opplevd trakassering

Den første store undersøkelsen av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret (MOST-undersøkelsen) ble gjennomført i 2018.

Siden den gang har undersøkelsen blitt gjennomført ytterligere to ganger – i 2020 og nå i 2022.

Den siste undersøkelsen er gjennomført samtidig som det har vært et sterkt fokus på seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret.

Blant annet har NRK publisert en rekke saker om misbruk og overgrep i Forsvaret.

Blant dem har vært historien om fem kvinner som fortalte i varsler og avhør om sexpress fra en overordnet offiser og en ansatt som opplevde å bli presset av sjefen sin som ville at hun skulle lyve til politiet.

Les også: Bataljonssjefen sendte meldinger til løytnant Caroline: «Naken i dusjen her vet du 😉»

Caroline
Caroline

Les også: Førstegangstjenesten

Silje Falmår sammen med hester
Silje Falmår sammen med hester

Silje Falmår fortalte også til NRK i februar hvordan hun hadde opplevd både muntlig og fysisk seksuell trakassering under sin tid i førstegangstjenesten.

Til NRK kunne hun fortelle at trakasseringen gjentok seg, igjen og igjen, fra mannlige medsoldater.

– Det var etterspørsel om bilder av kropp, for eksempel. Spørsmål om de kunne være med meg i dusjen. Om jeg kunne komme og suge dem eller ligge med dem i helga, om de kunne ta på meg eller se på at jeg skifta klær på rommet, sa Falmår til NRK.

Dette er eksempler på kommentarer hun så varslet om til sjefene sine i Forsvaret:

Eksempler på seksuell trakassering i Forsvaret hentet fra varsel i saken om Silje Falmår: «Kan du dra ned dyna så jeg kan se på rumpa di mens jeg runker?» «Jenter er til for å misbrukes» «Kan du åpne buksesmekken så jeg kan få kjenne litt på musa?»
Grafikk: NRK

Generalen mot mobbing og trakassering Elisabeth Michelsen sier de må jobbe med bedre tiltak. Samtidig er hun også tydelig på at alle må forstå hva seksuell trakassering faktisk er.

– Å uttale seg negativt om at kvinner ikke kan gjøre diverse ting på grunn av kjønnet sitt er kjønnstrakassering. Det foregår i stort monn. Vi må sørge for at vi etterlever nulltoleransen – og at det får konsekvenser, sier Michelsen til NRK.

Unge og kvinner i uniform opplever mest

Undersøkelsen er laget av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Forskningsleder Kari Røren Strand i FFI forklarer at det er noen som er særlig utsatt for seksuell trakassering.

– Det er unge kvinner, og de som er i uniform som opplever mest seksuell trakassering. Det er også store kjønnsforskjeller. Kvinner opplever omtrent fire ganger så mye kjønnstrakassering som menn – og tre ganger så mye uønsket seksuell oppmerksomhet, sier forskningsleder Strand til NRK.

Kari Røren Strand

Forskningsleder Kari Røren Strand i FFI har ledet arbeidet med undersøkelsen.

Foto: Tom Balgaard / NRK

Hun forklarer at de måler seksuell trakassering gjennom en rekke ulike spørsmål. Disse gir så info om flere ulike former for seksuell trakassering:

  • kjønnstrakassering
  • uønsket seksuell oppmerksomhet
  • seksuelt press
  • seksuelle overgrep

Ifølge forskningslederen er det spesielt kjønnstrakassering som er mye utbredt, men også uønsket seksuell oppmerksomhet oppleves av mange kvinner i Forsvaret.

FFI-forskeren forklarer at det er vanskelig å sammenligne tallene fra Forsvaret med andre deler av samfunnet, blant annet fordi man ikke måler på samme måte andre steder.

– Det kan være litt vanskelig å sammenligne disse tallene med andre steder i samfunnet. Det skyldes at målingen i Forsvaret er veldig omfattende.

Hun forklarer at de likevel kan se på sammenligninger med andre deler av forsvarssektoren. De ser da at det er verre i selve Forsvaret enn for eksempel virksomheter som Forsvarsbygg, FFI og Forsvarsdepartementet.

– Da ser vi at de militære opplever mer seksuell trakassering enn resten av forsvarssektoren, sier Strand.

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet, helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin, kvinnene som fortalte om sexpress fra en oberstoberstløytnanten som fortalte at hun ble bedt om å skrive om rapporter, om overtramp fra norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan og om Silje Falmår som fortalte om mobbing, trakassering og overgrep under førstegangstjenesten.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.

AKTUELT NÅ