NRK Meny
Normal

Forsvarer: Erik Andersen er ferdig sonet

– Blir Erik Andersen kun dømt for det han har tilstått, bør han løslates nå. Med tre år i varetekt er han ferdig sonet, ifølge forsvarer i Lommemann-saken, Gunhild Lærum.

Forsvarer i Lommemann-saken, Gunhild Lærum.
Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– I forhold til tidligere rettspraksis er en straffeutmåling på tre år innenfor strafferammen. Løslatelse vil derfor være riktig dersom han dømmes for det han har erkjent, sa Lærum til NRK etter at sluttprosedyrene og de over fem måneder lange hovedforhandlingene ble avsluttet i Follo tingrett i dag.

Rettstegning fra Lommemann-rettssaken

Rettstegning av Erik Andersen

Foto: Tegning: Ester Bjørneboe

Forsvaret har i to dager prosedert rundt hvorfor Andersen bør få mildest mulig straff for kun de forholdene han har erkjent straffskyld, og at vilkårene ikke er tilstede for å kunne idømme ham forvaring, slik aktor har nedlagt påstand om.

– Jeg har gått gjennom mange dommer som viser hvordan andre dømmes når de har begått lignende forhold, sa hun.

Lærum trekte blant annet parelleller til den ferske dommen fra Agder lagmannsrett hvor en idrettsleder i Kristiansand ble dømt til fengsel i fire år og tre måneder for seksuelle overgrep mot 27 gutter.

Allmenn rettsoppfatning

– Hva tenker du om den allmenne rettsoppfatning hvis han kan gå ut som fri mann nå?

– Den allmenne rettsoppfatning varierer fra dag til dag og fra uke til uke med hva som er oppe og tilgjengelig av stoff om de enkelte som skal dømmes. Det som er viktig er å se hen til er hva Høyesterett mener om de forskjellige sakene, sa Lærum.

Statsadvokat Per Egil Volledal

Statsadvokat Per Egil Volledal.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Aktor Per Egil Volledal reagerer slik på Lærums scenario om at Andersen kan være en fri mann før sommeren:

– Det får jeg håpe ikke vil være tilfelle. Det vil etter min mening skape utrygghet hos mange barn. Vi mener hans erkjennelse av overgrep mot 16 gutter isolert sett bør være nok for en forvaringsdom, sa Volledal.

– Beviser holder til rettssak

Forsvarer Gunhild Lærum har gjennom prosedyren sin slått kraftig ned på bevisene i saken.

Hun lister opp mangel på tekniske bevis, mangelfulle observasjoner, dårlig etterforskning, manglende geografisk nærhet, barnas varierende beskrivelse av type gjerningsmenn og modus, framgangsmåte .

– Jeg er uenig at det er svake beviser. I og med at det er tatt ut tiltale ligger det allerede i det at bevisene holder, og at de også vil holde i en rettssak, sa Volledal.

– I denne saken har vi hatt en omfattende bevisførsel. Det er overgrep mot 50 gutter som Andersen ikke har erkjent. I samtlige tilfeller kan vi plassere ham geografisk et eller annet sted i nærheten. Ikke i noen av tilfellene har han vært på et sted som kan utelukke ham som gjerningsmann, parerer Volledal.

– Sammenligning som ikke hører hjemme

Fredag sammenlignet forsvareren Lommemann-saken med kjente, norske justismord-rettssaker som Per Liland-saken og Fritz Moen-saken, og minnet om det katastrofale ved å dømme uskyldige personer.

Volledal synes sammenligningen ikke hører hjemme noe sted.

– Dette er helt andre saker, det er saker som er avgjort av en lagrett uten begrunnelse og saker med elementer som vi ikke kjenner oss igjen i her, sa han.

– Jeg er overbevist om at retten vil komme fram til en begrunnet, god dom som man ikke kan stille de samme spørsmålene ved i ettertid som man gjorde i de to nevnte sakene, sa Volledal.

Tingrettsdommer Eirik Vikanes avsluttet rettsforhandlingene med å si at dom i saken trolig vil falle i månedsskiftet mai/juni.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger