Hopp til innhold

Forsvarer: – Hva er det politiet har stelt i stand?

Åtte menn er tiltalt for narkotikainnførsel politiagenter har stått for. Forsvarsadvokat Marius O. Dietrichson kaller det ulovlig provokasjon i en nærmest enestående etterforskning.

Metkel Betew i Oslo tingrett.

PROVOKASJON: Advokat Marius O. Dietrichson forsvarer Metkel Betew, som er tiltalt for narkotikainnførsel. I retten sier han at politiet har gått for langt og brutt grensene for ulovlig provokasjon.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

En morgen i slutten av oktober 2014 kom Nokas-raneren Metkel Betew ut av høysikkerhetsfengselet etter soning i nærmere ti år. Politiet mistenkte ham straks for å stå bak en narkotikaoperasjon.

For å infiltrere hans omgangskrets sendte de tre politiagenter for å bli kjent med hans barndomsvenn, som drev en bar i Oslo sammen med sin yngre bror. Agentene utga seg for å være kriminelle overfor «Storebror» og «Lillebror».

Noe av det første de gjorde var å be «Storebror» skaffe dem et skytevåpen, som skulle brukes for å løse et personlig problem.

– Det var for å ha noe å snakke om, bli kjent og opparbeide seg tillit. Hvis de hadde fått et våpen, så hadde ikke det betydd noe som helst, sier politiadvokat Line Presthus i retten.

Hun sier at politiet ikke skulle straffeforfølge ham dersom han faktisk hadde skaffet et våpen, noe han ikke gjorde. Dette var likevel den første av flere ledd i den omfattende etterforskningen, som advokat Marius Dietrichson kaller en ulvolig provokasjon.

pub

BAR: Undercover-agenter skulle infiltrere miljøet til Metkel Betew. De oppsøkte baren der to venner av Betew, et brødrepar, jobbet og tilbrakte fritiden sin.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Politiet har blitt for ivrig

Han forsvarer Metkel Betew i en rettssak mot 13 menn i Oslo tingrett. Etterforskningen pågikk over ni måneder og inkluderte telefonavlytting, romavlytting, undercover-agenter på Gardermoen og baren i Oslo, og avlytting i biler og leiligheten til en venninne.

– Denne saken grenser til enestående. Det er et påtrykk av etterforskning og spaning vi ikke vanligvis ser. Det har vært romavlytting og overvåkning, spaning på 18 biler og tre båter. Hva sitter de igjen med? spør Dietrichson.

Politiet skal ikke lokke noen til å begå en straffbar handling, eller til å begå en handling med høyere strafferamme enn de ellers ville gjort. Likevel sier advokaten at politiet har gjort begge deler.

Hvis dette aksepteres, hva blir det neste? Jeg kjenner ikke noen saker som er i nærheten av dette. Her har politiet blitt for ivrige og det er behov for en korreksjon, sier Dietrichson.

Agenter sto for smuglingen

Mens politiet spanet på dem, hadde gruppen tre mislykkede forsøk på å smugle hasj fra Nederland til Norge. Forsøk med seglbåt stoppet på grunn av været, og en bobil krasjet i Sverige. Samtidig oppsøkte politiagentene gruppen og utga seg for å være profesjonelt organiserte smuglere.

Det vakte oppsikt da det ble kjent at politiagentene smuglet hasjen til Oslo og overleverte den til det de selv mente var en kriminell gruppe. Nå er en gruppe på åtte menn tiltalt for innførselen av hasjen til Norge.

– De tiltalte fikk ikke til transporten selv, og det er det narkotikainnførsel handler om. Det er transporten som er det vanskelige. Det er helt sentralt, sier Dietrichson

– Dette hadde ikke skjedd hvis ikke politiet hadde sørget for at det skjedde.

Hasjen ble overlevert sommeren 2015, med spaning og bistand fra beredskapstroppen og helikoptertjenesten. Likevel ble hasjen mistet og havnet på gata, ifølge Spesialenheten, som kom fram til at det ikke var uforsvarlig av politiet.

Ormøya

ORMØYA: Metkel Betew møtte tidligere Bandidos-topp Lars Harnes mange ganger under etterforskningen. Blant annet i parkområdet på Ormøya utenfor Oslo. Politiet brukte utstyr til å avlytte samtalene på avstand.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Smugling på krita

Etter hasjsmuglingen tok danskene kontakt med «Lillebror». Han spurt danskene om de kunne smugle 20-30 kg hasj fra Danmark. Ifølge Dietrichson ble dette avvist av danskene, som viste til en tidligere avtale om smugling fra Nederland. Etter dette spurte «Lillebror» om de kunne frakte 20 kg MDMA fra Nederland. Virkestoffet i ecstasy er regnet som et hardere stoff og straffen er høyere enn for hasj.

Line Presthus

POLITIADVOKAT: Line Presthus hadde ansvaret for etterforskningen og er selv aktor i saken. Hun har sagt i retten at det har vært ført kontroll med politiets metoder.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Dietrichson er klar på at han mener politiet har brutt grensene for ulovlig provokasjon.

– De dytter ham i retning Nederland. Hva er det de har stelt i stand? Er det sånn vi vil at politiet skal operere? Dette må dere i retten ta stilling til, for det vil skje igjen, sier Dietrichson til dommerne i Oslo tingrett.

Danskene sa at de kunne vente med å få betalt til narkotikaen var smuglet til Norge. «Lillebror» har forklart at han ble fristet av danskenes tilbud.

– De opererer på krita. Og jeg spør, hvem gjør det i den kriminelle verden når det kommer til narkotikatransport? Ingen! «Du kan bruke oss. Hvis du ikke er fornøyd har du 30 dagers reklamasjon»? spør Dietrichson.

Godkjente metoden

Politiadvokat Line Presthus er nå selv en av tre aktorer i retten. Hun var også ansvarlig jurist under etterforskningen og har avvist at det har vært brukt ulovlige metoder under sine prosedyrer.

statsadvokat Randa

STATSADVOKAT: Alvar Randa er en av tre aktorer i saken.

Foto: Runa Victoria Engen

– Vi er i kjerneområdet for bruk av metoden. Det er svært usikkert om man ville kunne avdekke de kriminelle forhold uten metoden, sier Presthus.

– Det er statsadvokaten som har godkjent bruk av metode. Det har vært ledelse og kontroll på etterforskningen. Og det er sikret lydopptak og rapporter, sånn at det er etterprøvbart i ettertid.

Politiet mener at de kan ha avverget et drap og et væpnet ran. Statsadvokat Alvar Randa sier de vil være forsiktige med å kommentere prosedyrene i retten.

Han avviser at politiets transport av hasjen var avgjørende for saken, og viser til at det var tiltalte som kom med initiativet om å frakte MDMA.

– Dette er på ingen måte en enestående sak, sier Randa i en e-post.

– Hvis innførselen av hasj ville funnet sted uten politiets innblanding, hvorfor har man ikke valgt å fortsette spaningen til de eventuelt lykkes?

– Fordi UC ble spurt om å transportere stoffet. Å avdekke en innførsel er komplisert, og i dette tilfellet ble det vurdert å vanskeliggjøre at alle aspekter ved innførselen ble avdekket, svarer Randa.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger