Kleppa forsvarer Post- og teletilsynet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa forsvarer at Post- og teletilsynet satte «godkjentstempel» på Telenor dagen før selskapets mobilnett falt samme.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa forsvarer at Post- og teletilsynet satte «godkjentstempel» på Telenor.

Foto: Tone Iversen

Den 9. juni offentliggjør tilsynet rapporten som peker på enkelte utfordringer ved eventuelle omfattende strømbrudd, men konkluderer med at norske mobiloperatører stort sett har tilfredsstillende beredskap og sikkerhet i rapporten Sikkerhets- og beredskapssituasjonen i ekomsektoren.

Dagen etter var mer enn 2 millioner mobilbrukere uten dekning i 18 timer.

- Verken Telenor eller tilsynet kunne forutse hva som skulle skje dagen etterpå, sier Kleppa.

- Har kritisert

Hun forsvarer dermed tilsynets konklusjon. Opplysningene rapporten bygger på baserte seg på tilstanden i 2010, da det var svært god driftssikkerhet.

- Generelt har Norge et av verdens mest stabile mobilnett, sier samferdselsministeren.

Hun minner om at tilsynet etterpå har kommet med klar kritikk av Telenor for det som skjedde 10. juni.

Etterpå har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på sårbarheten i nettet, og om det er behov for tiltak på lang sikt. Utvalget har tiden fram til 1. november med å bli ferdig.

Kartlegge sårbarhet i alle mobilnett

Tirsdag annonserte Kleppa i tillegg at hun vil be Post- og teletilsynet om å kartlegge sårbarheten i alle mobilnett i Norge.

- Det blir et supplement til det arbeidet det nylig nedsatte utvalget skal gjøre, og kommer som en konsekvens av ny teknologi, økt trafikk og endret bruksmønster, sier Kleppa.

Hun vil ikke være med på at Post- og teletilsynet er bukken som passer havresekken, først sier tilsynet seg fornøyd med driftssikkerheten, så faller Telenors nett sammen, og nå skal tilsynet igjen vurdere sårbarheten i alle mobilnettene.

- Som sagt kunne ikke tilsynet den 9. juni forutse hva som ville skje dagen etter, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger