Førstelagmenn bekymret etter Hemsedal-saken: – Har helt opplagt vært negativt

Tre av seks lagmannsretter i Norge har blitt kontaktet av bekymrede meddommere som følge av Hemsedal-saken. Selv om omfanget foreløpig er begrenset, frykter førstelagmann Ola Dahl for rekrutteringen av meddommere i fremtiden.

Ola Dahl i Lagmannsretten

Førstelagmann Ola Dahl mener det er trist at meddommere blir hetset etter å ha utført et verv på en «samvittighetsfull måte».

Foto: Geir Larsen / NRK

Etter at det ble kjent at tre menn ble frikjent for en gjengvoldtekt i Hemsedal, har sosiale medier kokt over. I tillegg til navn og bilde av de tre som ble frikjent, har mange også spredt informasjon om de tre meddommerne som var med på å frikjenne mennene.

En av meddommerne i saken, som ønsker å være anonym, har fortalt om hatefulle meldinger og beskjeder på telefonsvareren. Førstelagmann Ola Dahl i Borgarting lagmannsrett sier man har mottatt telefoner fra andre som ønsker å trekke seg fra meddommerutvalget.

NRK har vært i kontakt med landets seks lagmannsretter, for å kartlegge status for meddommere som ønsker å trekke seg:

  • Borgarting lagmannsrett: «Flere» henvendelser
  • Gulating lagmannsrett: Én enkelt henvendelse
  • Frostating lagmannsrett: Én enkelt henvendelse
  • Agder, Eidsivating og Hålogaland lagmannsrett: Ingen henvendelser

Borgarting: – Først og fremst trist

Ola Dahl i Norges største lagmannsrett, Borgarting, sier til NRK at omfanget meddommere som har ønsket å trekke seg er begrenset, men «nærmere ti enn hundre». Dahl påpeker at hans hovedpoeng er at det er trist at noen som gjør «et viktig samfunnsoppdrag», blir hengt ut i ettertid.

– For en meddommer kommer dette som lyn fra klar himmel. De er med på en sak, de behandler den på en samvittighetsfull måte, og fordi folk eventuelt ikke liker resultatet – så blir man hengt ut. Sånn kan det bare ikke være, sier Dahl.

Per i dag er det rundt 50.000 meddommere i Norge. Dahl påpeker at han ikke er bekymret for rekrutteringen – på kort sikt.

– Disse meddommer-utvalgene er store, det er over 4000 i vårt utvalg. Det er ikke snakk om en flukt som gjør at vi får akutte problemer med å få meddommere, sier Dahl.

Nye meddommere 15. september

I Norge er det opp til de ulike kommunene å rekruttere meddommere til utvalget tingrettene og lagmannsrettene henter meddommere, lekdommere og lagrettemedlemmer fra.

Norske kommuner er i disse dager inne i en prosess med å rekruttere nye meddommere til de utvalgene for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Fristen for dette arbeidet utløper 15. september i år. Flere kommuner, deriblant Oslo, melder allerede om fulle utvalg. Likevel er Dahl bekymret over effekten Hemsedal-saken kan ha på mindre steder.

– I noen kommuner er det utvilsomt vanskelig å få fylt opp disse utvalgene. Denne saken er helt opplagt veldig negativ. Dette er et ulønnet, kjempeviktig verv, sier Dahl.

Han frykter også at man kommer til å se mer hets av meddommere i fremtiden, blant annet som følge av sosiale medier.

– Jeg har vært dommer i 20 år, og jeg har ikke sett lignende reaksjoner. Foreløpig er reaksjonen enestående, men det kan generere flere saker.

– Kan denne saken ha åpnet noen dører?

– Det kan man være redd for, ja.

Demo for Andrea Voldum

Mandag denne uken arrangerte Kvinnefronten demonstrasjoner for å bedre kvinners rettssikkerhet i en rekke norske byer.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Privatliv ser ikke ut til å bli respektert

Jan Erik Erstad er lagmann i landets nest største lagmannsrett, Gulating. Han svarer på NRKs henvendelse fordi førstelagmann Magni Elsheim har ferie. Erstad sier man så langt kun har fått én enkelt e-post fra en bekymret meddommer som ønsker å trekke seg som følge av Hemsedal-saken.

– Som begrunnelse er det vist til at meddommernes privatliv ikke synes å bli respektert av allmennheten og myndighetene, og at vedkommende ikke har akseptert dette ved å sitte i utvalget, sier Erstad.

Erstad sier at Gulating lagmannsrett er opptatt av at hver enkelt meddommer skal følge seg ivaretatt, og at man nå vil ta kontakt med mannen.

Det er for øvrig første gang Erstad er kjent med at noen ønsker å bli tatt ut av meddommerutvalget, fordi man er redd for å bli hetset i sosiale medier.

– Ellers er det først og fremst vedkommende kommune som må vurdere om forholdene tilsier at meddommeren skal tas ut av utvalget, sier Erstad, og viser til Domstolloven.

Agder: Kan påvirke rekrutteringen

Dag Bugge Nordén

Førstelagmann Dag Bugge Nordén er redd for at hetsingen av meddommere på nett kan påvirke rekrutteringen i fremtiden.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Dag Bugge Nordén er førstelagmann landets tredje største lagmannsrett, Agder. Han sier at han så langt ikke har fått noen henvendelser fra meddommere som ønsker å trekke seg som følge av Hemsedal-saken.

Samtidig mener Nordén det er viktig å være oppmerksom på presset meddommerne har blitt satt under, og er i likhet med førstelagmann Dahl i Borgarting bekymret for om hetsen man har sett i Hemsedal-saken vil påvirke rekrutteringen fremover.

– Det er for så vidt naturlig å tenke seg at dette vil redusere viljen og lysten til å være meddommer. Det kan ha en negativ effekt på rekrutteringen, men vi har ikke sett noe slik foreløpig. Dette vil først vise seg når dette arbeidet er ferdig 15. september, sier Nordén.

Borgarting lagmannsrett

Et flertall i Borgarting lagmannsrett ville dømme de tre mennene som var tiltalt for gjengvoldtekt av en 18 år gammel jente i 2014. Men flertallet var ikke stort nok, og mennene ble frikjent for straff. Samtidig måtte de betale erstatning til Andrea Voll Voldum (21), noe som har ført til voldsom medieoppmerksomhet den siste uken.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Frostating, Hålogaland og Eidsivating: Én henvendelse

Frostating lagmannsrett har sitt hovedkontor i Trondheim. Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo opplyser til NRK at man kun har fått én skriftlig henvendelse fra en meddommer som ønsker å trekke seg den siste tiden.

Hålogaland lagmannsrett, er landets nest minste og Nord-Norges ankedomstol. Førstelagmann Arild O. Eidesen har sjekket med sine dommere, og opplyser at domstolen ikke har fått inn noen henvendelser fra bekymrede lekdommere den siste tiden.

Det samme gjelder Eidsivating lagmannsrett, med hovedsete i Hamar. Førstelagmann Sverre Nyhus opplyser at man ikke har fått noen henvendelser fra meddommere som ønsker å trekke seg som følge av Hemsedal-saken.

– Trist med gapestokk

Når det gjelder de konkrete meddommerne i Hemsedal-saken, sier sikkerhetsansvarlig i Borgarting lagmannsrett, Frode Wold, at disse blir fulgt opp nøye.

– Jeg har hatt kontakt med meddommerne jevnlig siden det blåste opp før helgen. Etter forholdene håndterer de det på en god måte. Det er klart det er uvant for dem

Etter det NRK forstår kan det bli aktuelt å anmelde trusler Hemsedal-meddommerne har mottatt. Wold sier han aldri før har opplevd en situasjon der det er så mye press på meddommerne i etterkant av dommen.

– Det er en helt ny situasjon i domstolene, og jeg synes det er litt trist at vi opplever en slik gapestokkmentalitet fordi noen er pålagt en jobb de må gjøre.

Ola Dahl og Frode Wold i Borgarting lagmannsrett

Førstelagmann Ola Dahl snakker med sikkerhetsansvarlig Frode Wold i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Geir Larsen / NRK

– Bør være offentlig

I dag står navnet på meddommere og lekdommere skrevet i avgjørelsene fra tingretten og lagmannsretten. Førstelagmann Nordén i Agder lagmannsrett er klar på at den siste tidens debatt ikke bør føre til at navnene på meddommere i lagmannsretten skal bli holdt hemmelig.

– Jeg ser ikke at det er noe man kunne gjort for å opprettholde anonymiteten til meddommerne i større grad enn i dag, og jeg ser heller ikke at det er noe man ønsker.

– For oss som går inn for en meddommsrettordning, så er det poeng at både fagdommere og meddommere offentlig bør kunne gi uttrykk for det standpunktet de har, og stå til rette for det, sier Nordén.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger