Hopp til innhold

Forstår ikke offentliggjøring

Historiker Nina Drolsum Kroglund er kritisk til at NRK-journalist Eirik Veum navngir nordmenn som henrettet og torturerte norske motstandsfolk under krigen. – Landssvik er ingen privatsak, svarer Veum.

I den nye boka «Statspolitiet» namngjev NRK-journalist og forfattar Eirik Veum nordmenn som var med på å avretta og torturera norske motstandsfolk under krigen. Fleire har forsøkt å stoppa boka.

Eirik Veum med ny bok om Statspolitiet

Nær 70 år etter andre verdenskrig offentliggjør NRK-journalist og forfatter boken «Statspolitiet» der han for første gang navngir nordmenn som var med å henrette og torturere norske motstandsfolk under krigen.

Det får historiker Nina Drolsum Kroglund, som selv har skrevet bøker om nordmennn som samarbeidet med okkupasjonsmakten, til å reagere.

– Det er uklart for meg hva Veum ønsker å få frem ved å presentere disse navnene, sier Kroglund.

Historiker: – Veum har et stort ansvar

Hun synes offentliggjøringen er problematisk.

– Jeg synes man prinsipiellt må være forsiktige med å navngi folk i dag. Dette er mennesker som har fått sin straff. De har sonet både innenfor fengselsmurene, og de har fått sin samfunnsmessige straff etterpå, sier Kroglund.

Den siste straffen, den de dømte landssvikerne ble møtt med fra samfunnet etter at de hadde sonet sin straff, gikk ofte hardt ut over både den dømte og deres etterkommere.

– Den nærmeste familien har ofte levd under konstant press fra samfunnet for det deres foreldre var med på, eller de valgene foreldrene tok under krigen, sier Kroglund.

Nå frykter hun at gamle sår rives opp igjen.

– Veum har et stort ansvar for det han skriver her. En slik bok, der navn kommer så detaljert frem, kan føre til sterke psykiske belastninger for disse menneskene. Jeg tror denne historien kunne vært fortalt uten bruk av navn, sier Kroglund.

Det stiller Veum seg avvisende til.

– Landssvik ingen privatsak

Eirik Veum

NRK-journalist og forfatter Eirik Veum.

Foto: Anders Brekke / NRK

Han er uenig i kritikken av offentliggjøringen og mener han ikke henger ut folk som allerede har fått sin dom til spott og spe flere tiår etter at de har sonet sin straff.

– Ingen blir dømt på nytt her. Jeg forteller om noe som har skjedd. Å bli dømt for landssvik er ikke noe privatsak i Norge. Jeg har utelukkende tatt for meg det folk har blitt dømt for, sier Veum.

Nå prøver én av dem som blir hengt ut å stoppe boken.

– At jeg skal plages av fortiden min 70 år etter er helt vannvittig. Det er langt fra alle i familien som kjenner til min bakgrunn fra Nasjonal Samling. Jeg har sikkert ikke lang tid igjen, men resten av livet mitt er ødelagt om folk leser denne boken, sier en av dem som blir navngitt i boka til Adressa.no.

AKTUELT NÅ