Hopp til innhold

Forslag til veileder: Slik kan skolehverdagen bli

I et utkast til ny veileder for gjenåpning av skolene anbefales det å tilrettelegge for mest mulig uteaktivitet. Elevene skal ikke dele blåseinstrumenter, og bør dusje hjemme etter gymtimen.

Vahl skole på østkanten i Oslo under koronakrise

MOT ÅPNING: 27. april skal Vahl skole i Oslo og andre barneskoler åpnes for 1. - 4. klasse og SFO. Helseministeren har tidligere sagt at det kan være aktuelt med ulik skoleåpning i de ulike kommunene for de eldste barna.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

27. april skal skolene åpnes igjen for barn i 1. til 4. trinn i barneskolen, i tillegg til skolefritidsordningen (SFO).

Kunnskapsminister Guri Melby (V)

Kunnskapsminister Guri Melby presenterte onsdag veilederen for gjenåpning av barnehagene. Det er ventet at den endelige versjonen for åpningen av skolene kommer mandag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK har fått tilgang til et utkast av veilederen som gir føringer til skolene om hvordan man kan gjenåpne, og samtidig ivareta smittevernet.

Utkastet NRK har fått tilgang til er sendt ut til partene i skolesektoren. Høringsfristen gikk ut onsdag. Det er ventet at den endelige versjonen blir presentert mandag.

Veilederen har flere likhetstrekk med veilederen for barnehagene, som kom onsdag.

– En av grunnene til at vi gir skolene én uke mer, er at de har større organisatoriske utfordringer enn det barnehagene har, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på en pressekonferanse onsdag.

– En trussel vi ikke har møtt før

Utdanningsdirektoratet skriver i en e-post at utkastet NRK har fått er et tidlig utkast, og at man ikke kan gi noen kommentar før veilederen er publisert.

I utkastet heter det blant annet at koronautbruddet kan vare over lang tid, og at det derfor er viktig at barn kan gå på skole i utbruddsperioden.

Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, sier lærerne først og fremst er opptatt at smitterisiko før skolene åpnes igjen.

Foto: Stig Weston / Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier det er smittefaren som skaper den største uroen før skolene skal gjenåpnes.

– Dette er en farlig sykdom, som daglig preger hele nyhetsbildet. Vi står overfor en trussel vi ikke har møtt før. Regjeringer over hele verden har stengt ned samfunnet. Lærere som er i denne situasjonen, er selvsagt opptatte av at vi må klare å skape godt nok smittevern.

Handal minner samtidig om at det er flere land som har holdt skolene åpne, uten at dette synes å ha ført til økt smittespredning i samfunnet.

28 sjekkpunkter

I veilederen heter det at elever og ansatte kan komme på skolen når de ikke har symptomer på sykdom, men at de skal bli hjemme selv ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget en sjekkliste på 28 punkter for skoleledelsen om hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning.

Her er et utvalg av punktene:

  • Passe på at det er tilstrekkelig utstyr, som skrivesaker, slik at deling begrenses.
  • Skolene skal lage en plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av undervisningslokaler.
  • I tillegg skal skolegård og lekeplass deles opp, slik at barn fra ulike klasser blandes i minst mulig grad.
  • Foreldre skal oppfordres til å unngå kollektivtransport, dersom det er mulig.
  • Forsterket renhold på utsatte områder: «Elevene kan vaske over egen pult daglig», heter det i utkastet.

Anbefaler å ikke omgås andre barn

Som et generelt råd i veilederen anbefales det å unngå aktivitet i tettpakkede rom innendørs, og tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter.

Utkastet til skolene inneholder ikke forslag til tallfestede kohorter, men det oppfordres til å opprette mindre grupper, med faste ansatte for hver gruppe. Disse gruppene skal også holde seg mest mulig samlet gjennom dagen.

«Det er også en fordel om barna ikke omgås andre barn på fritiden», heter det i utkastet.

På en pressekonferanse for barn på onsdag sa imidlertid barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at man kan være med venner hjem etter skolen, men at det er lurt å holde seg ute.

Dusje hjemme

I utkastet til veileder for gjenåpning av skolene gis det også råd for enkelte fag som krever ekstratiltak.

  • Kroppsøving:

Det heter blant annet at skifting før gymtimer eventuelt kan gjennomføres på ulike klasserom, for å sørge for mer plass. Dusjing anbefales til etter at elevene har kommet hjem.

Det anbefales også at elevene har mest mulig utegym, med minimal kontakt mellom elevene.

  • Mat og helse:

Når det gjelder heimkunnskap, heter det at viruset ikke smitter via mat, «såfremt det utøves god håndhygiene og god kjøkkenhygiene». Samtidig oppfordres det til å unngå mat som tilberedes uten varmebehandling.

  • Muskkundervisning:

Musikkundervisning skal foregå uten bruk av blåseinstrumenter som brukes av flere elever.

5. klasse i Danmark har musikkundervisning utendørs

En femteklasse i Randers i Danmark har musikktime utendørs 15. april, etter at Danmark gjenåpnet sine skoler. I utkastet til veilederen for norske skoler oppfordres det til å legge til rette for mest mulig uteaktivitet.

Foto: Bo Amstrup / AFP

Mindre symptomer hos barn

FHI har tidligere slått fast at barn kan bli smittet av koronaviruset, men i mindre grad enn voksne. Det er samtidig uklart hvilken rolle barn kan ha i smittespredningen.

I veilederen påpekes det at symptomer på covid-19-sykdom kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner, spesielt hos barn.

I utkastet heter det også at foreldre i risikogruppen kan kontakte lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet.

– Riktig med hjemmeundervisning for noen

Marius Chramer, leder for FUG

Marius Chramer er leder for Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Firebarnspappa Marius Chramer er leder for Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen.

Han har forståelse for at noen foreldre er bekymret for å sende barna tilbake på skolen, men regner med at dette vil roe seg når innholdet i veilederen blir bredt kommunisert.

Chramer er også trygg på at det vil bli gjort gode vurderinger i de tilfellene der foreldre er i risikogruppen.

– Det kan være på forskjellige måter, men for noen kan det fortsatt være riktig å ha hjemmeundervisning, sier Chramer.

Mindre tid på skolen

Flere lærere har de siste dagene gitt uttrykk for at det kan bli krevende å sjonglere klasseundervisning og hjemmeundervisning, fordi alle elever ikke kommer til å være på plass i klasserommet samtidig.

Det er viktig at vi ikke har alt for rigide krav til hva vi kan gjennomføre. Det er for eksempel ikke sikkert at alle får det timetallet de skal ha. Det er noe vi må se på, sa Melby.

Regjeringen har tidligere lagt opp til en gradvis gjnåpning av skolene, med et overordnet mål om gjenåpning for alle klassetrinn før sommeren.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier lærerne har hatt hendene fulle med med å etablere og drifte den nettbaserte undervisningen etter nedstengingen av Norge.

– De har ikke hatt tid til samtidig å forberede en gjenåpning. Det blir derfor viktig at ledere og lærere får god anledning til dette planleggingsarbeidet når veilederne foreligger.

Han mener det er viktig at hver enkelt skole klarlegger hvilken kapasitet de vil ha når de samtidig skal oppfylle smittevernreglene.

– Dersom det ikke blir tilført ekstra ressurser, kan det hende at skolene må drive med redusert kapasitet, det vil si at elevene ikke får like mye opplæringstid på skolen som de har i en normalsituasjon, sier Handal.

Andre risikogrupper for barn

Leder i Barnelegeforeningen, Elisabeth Selvaag, sier til NRK at risikogruppene er annerledes for barn og voksne, og at mange barn med underliggende sykdom kan gå på skolen når den gjenåpner.

Leiar i Norsk barnelegeforeining Elisabeth Selvaag.

Elisabeth Selvaag, leder i Barnelegeforeningen, er glad for at skoler og barnehager nå åpner igjen.

Foto: Privat

I utkastet til veileder for gjenåpning av skolene heter det også at barna skal læres opp i god hoste- og håndhygiene. Det heter samtidig at voksne som hovedsak skal være til stede når de minste barna vasker hendene.

Selvaag, som også er leder for barne – og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital, er ikke bekymret for om skolebarna klarer å overholde smittevernsrådene.

– Langt yngre barn lærer seg å vaske hendene på den måten de skal. Det er noe man kan gjøre noe artig ut av også, sier Selvaag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger