Hopp til innhold

Forskningsrapport: Unge blir ikke mer aggressive av gaming

En ny forskningsrapport sier at ungdommer ikke blir aggressive selv om de spiller voldelige videospill.

En ung gutt spiller Fortnite under Ninja Vegas '18 i Esports Arena i Las Vegas.

Det er mye diskusjon rundt hvorvidt unge påvirkes av voldelige videospill. Forfatterne av en ny rapport mener at man ikke trenger å bekymre seg.

Foto: Ethan Miller / AFP

Ungdommene ville vært nødt til å spille dataspill 27 timer om dagen for å produsere klinisk merkbare endringer i aggresjonen, ifølge forskningsrapporten.

Rapporten er basert på en test utført av 3034 ungdommer i Singapore, hvorav litt over 70 prosent var gutter. Gjennomsnittsalderen blant dem som deltok var 11,2 år ved testens oppstart.

Ikke overrasket

Seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning og Postdoktor ved Institutt for Psykologi, NTNU, Beate W. Hygen, er ikke overrasket over funnene.

Beate Wold Hygen, seniorforsker ved NTNU

Seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, Beate W. Hygen, mener at forskningen tradisjonelt har vært opptatt av de negative konsekvensene ved gaming.

Foto: NTNU Samfunnsforskning

– Det er mange studier som ser på nettopp denne problemstillingen, og forskningsfeltet er delt. Det ser uansett ut til at dersom det er effekt av voldelige spill på aggresjon, ser det ut som om denne effekten er liten, sier hun.

Hygen mener at forskningen tradisjonelt har vært opptatt av negative konsekvenser ved spilling.

– Siden spillene har endret seg drastisk ved å være mer komplekse, varierte, realistiske, og mer sosiale, er det behov for mer balansert perspektiv. Man må se på både mulige positive og negative konsekvenser, forklarer hun.

Hun synes det er viktig å påpeke at gaming for de fleste er en kilde til glede, underholdning og harmløs distraksjon, men ikke for alle.

– For noen kan gaming føre til positive utfall. For andre kan det muligens gi negative konsekvenser, sier Hygen.

Andre konsekvenser

Selv står Hygen bak en ny studie der hun har sett på sammenhengen mellom tid brukt på dataspilling og utviklingen av sosial kompetanse hos barn.

I deres studie fant de ikke at gutters bruk av dataspill påvirket deres sosiale kompetanse. For jenter var det derimot forskjell.

– Det viste seg at jenter som spiller mer som 10-åringer utvikler dårligere sosial kompetanse som 12-åringer, forklarer Hygen.

Hun sier at det også finnes studier som viser fordeler ved å spille actionspill.

– Blant dem er bedre evne til å skape mentale bilder om romlige forhold, evne til å sortere ut viktig informasjon med mindre viktig informasjon og økt kreativitet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger