Hopp til innhold

Forskning: Mange tusen menisk-opereres unødig

Norsk forskning slår beina under mange tusen meniskoperasjoner som gjøres i Norge hvert år.

Kneoperasjon
Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

I fjor godkjente det offentlige meniskoperasjoner for godt over 150 millioner kroner. Men de aller fleste burde aldri vært utført, viser en norsk forskningsrapport publisert i anerkjente British Medical Journal.

Forskerteamet har fulgt 140 pasienter. Den ene halvparten ble operert, den andre halvparten fulgte et treningsprogram. Etter to år var resultatene like bra for gruppen som ikke ble operert som for dem som ble det.

NINA JULLUM KISE

I RIKTIG RETNING: Overlege Nina Jullum Kise ved Martina Hansens Hospital sier forskningen har bidratt til en endring på norske sykehus.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRL

– Det er gunstig å slippe operasjon. Da beholder man mer av menisken, man slipper inngrep og man sparer samfunnet for mye penger, sier Nina Kise, som har ledet forskningen, som i dag ble publisert i det medisinske prestisjemagasinet British Medical Journal.

– De fleste burde ikke vært operert

I 2014 omtalte NRK forskningsresultater fra Finland som også viste at det ikke var noen forskjell på de som ble operert og de som ikke ble det.

Etter det har antall meniskoperasjoner på norske sykehus gått ned med 30 prosent. Men fortsatt opereres alt for mange, mener forskeren.

– Jeg vil anslå at 60-75 prosent av operasjonene kunne vært unngått, sier Kise.

Tall fra Norsk pasientregister viser at norske sykehus i fjor gjennomførte 10.735 meniskoperasjoner. De ti foregående årene lå antallet mellom 13.500 og 19.000 operasjoner årlig. Hver operasjon koster det offentlige minst 14.800 kroner. I tillegg kommer utgifter til opptrening etter operasjonen.

Meniskoperasjoner siste ti år

Årstall

Meniskoperasjoner (dekket av det offentlige)

2005

17.546

2006

15.746

2007

15.470

2008

15.843

2009

19.149

2010

15.237

2011

14.074

2012

13466

2013

15.762

2014

14.240

2015

10.735

Noen bør opereres

Engebretsen

OPERASJONSSTOPP: Professor Lars Engebretsen ved Universitetet i Oslo sier de har sluttet å operere personer over 50 år for menisk-slitasje.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Unge mennesker som får en akutt skade, bør opereres. Men for de aller fleste dreier det seg om slitasjeskade i menisken. For denne gruppen mener forskerne det er best å unngå operasjon.

– Her på Oslo universitetssykehus har vi helt sluttet med å operere denne pasientgruppen, sier professor Lars Engebretsen ved Universitetet i Oslo.

Han mener så godt som alle meniskoperasjoner på folk over 50 år er unødvendige. I fjor ble det gjennomført rundt 4.994 slike operasjoner i Norge.

Pasienten må betale

Hvis MR-bildet viser at du har en slitasje i menisken, kan fastlegen mene at du trenger fysioterapi og opptrening, men da må du betale egenandel. Hvis du derimot er operert, får du fysioterapi gratis i 3-6 måneder.

Dette skjer til tross for at flere studier viser at operasjon ikke er å anbefale.

– Et klart misforhold som myndighetene bør rydde opp i, mener Engebretsen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier en ny egenandelsordning vil rette på dette.

Regjeringen sendte 21. juni på høring et forslag om å fjerne sykdomslisten, og å senke egenandelstak 2 til om lag 2000 kroner. Endringene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2017.

– Etter dette vil det koste like mye for behandling hos fysioterapeut uavhengig av om trening eller operasjon er anbefalt behandling for den aktuelle pasienten,» skriver Erlandsen til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger