Hopp til innhold

Forskere reagerer på regjeringens bruk av klimaforskning for å forsvare oljeleting

Regjeringen mener en klimarapport fra FN forsvarer fortsatt norsk oljeleting. Det får flere av forskerne bak rapporten til å reagere.

Pressekonferanse om omstillingsstøtte til oljenæringen

FORTSETTER LETING: Til tross for at olje- og gassproduksjonen er ventet å falle med 65 prosent de neste 30 årene vil regjeringen fortsette med oljeleting. Bildet viser finansminister Jan Tore Sanner (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H).

Foto: Heiko Junge / NTB

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Å bruke scenarioene fra rapporten for å argumentere for videre leting etter fossil energi, slår meg som naivt, kynisk, eller begge deler, sier klimaforsker Daniel Huppmann.

Han er en av forskerne bak rapporten fra FNs klimapanel «Global Warming of 1.5°C», som tegner ulike scenarioer for hvordan verden kan nå målene i Parisavtalen.

Daniel Huppmann

TUKLING: Klimaforsker ved FNs klimapanel Daniel Huppmann mener regjeringen tukler med klimaforskningen når de bruker den til å videreføre oljeleting.

Foto: Lacey Ann Johnson

Forrige uke la regjeringen frem Perspektivmeldingen, som blant annet analyserer fremtiden for norsk olje og gass. Her viste de til flere av scenarioene fra FN-rapporten, som de mener er forenelige med at Norge skal fortsette med oljeleting.

– Å bruke disse scenarioene for å utsette utfasingen av fossil energi er å tukle med modellene. Det tegner et bilde av noen som verken begriper omfanget av klimakrisen, eller at samfunnet er klar til å gå fremover, sier Huppmann.

Tar ikke hensyn til forutsetninger

Innen 2050 regner regjeringen med at produksjonen av norsk olje og gass vil falle 65 prosent – selv om det fortsatt letes og gjøres nye funn.

– Vi kommer uansett til å produsere på et nivå som er i tråd med det vi trenger å gjøre for å nå klimamålene. Vi må kunne være enige om at det tross alt er det viktigste, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) under fremleggelsen av Perspektivmeldingen.

Barentshavet boring

FORTSETTER OLJELETING: Ved starten av året fikk 30 ulike selskaper tilbud om andeler i totalt 61 utvinningstillatelser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Foto: Aleksander Nordahl / DN

De ulike scenarioene fra FN-rapporten spriker betydelig ettersom de vektlegger mange forskjellige måter verden kan nå 1,5-gradersmålet på.

Ser man på medianen, eller midtverdien, av de 85 scenarioene, legges det til grunn en reduksjon på 54 prosent olje og 37 prosent gass fra 2020 til 2050.

Regjeringen mener norsk produksjon ser ut til å falle på omtrent det samme, og at videre oljeleting derfor kan fortsette.

Klimaforsker Huppmann mener det skaper et skjevt bilde å lese scenarioene på denne måten, og får støtte fra norske klimaforskere.

– Regjeringen gjengir scenarioene i seg selv helt riktig. Men de trekker det altfor langt når det gjelder hva de tallene betyr, og hvordan de kan brukes til for å forsvare norsk oljepolitikk, sier Bård Lahn, forsker ved Cicero Senter for klimaforskning.

Han mener regjeringen ikke tar hensyn til de andre forutsetningene som ligger i fremtidsutsiktene, som nedgang i bruk av kull og tiltak som fjerner CO₂ fra atmosfæren.

Bård Lahn

IKKE SAMMENLIGNBART: Forsker på klimapolitikk Bård Lahn mener regjeringen har oversett viktige elementer ved å forsvarliggjøre videre oljeleting ut ifra klimarapportens scenarioer.

Foto: Heidi Furre

– Hvis dette skal gå opp med det nivået av oljeproduksjon som regjeringen viser til, så krever det at man fjerner ganske store volum av CO₂ fra atmosfæren, med teknologi som i dag er langt ifra god nok, sier Lahn.

Jan Sigurd Fugelstvedt ved Cicero, som sitter i ledergruppen for FNs klimapanel og var med på å utforme rapporten fra 2018, sier det er viktig å se på helheten i modellene.

Jan Sigurd Fuglestvedt

MÅ TENKE UTENFOR NORGE: Klimaforsker Jan Fuglestvedt understreker viktigheten av internasjonalt samarbeid når man ser på scenarioene fra klimarapporten.

Foto: Cicero

– Man kan ikke bare ta et tall fra tabellen uten å tenke på hva det betyr for andre sektorer og hva andre land da blir nødt å gjøre. For meg er disse scenarioene en veldig viktig illustrasjon av betydningen av internasjonalt samarbeid, sier han.

Skal utvikle ny teknologi

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener regjeringens planer om å pumpe opp ny olje ikke er i tråd med verdens klimamål.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV Trøndelag. Medlem av Energi og miljøkomiteen.

IKKE I TRÅD MED MÅLENE: Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener Norge ikke kan vente med å redusere oljeproduksjonen.

– Vi har allerede funnet mer olje enn vi har råd til å brenne. All forskning tilsier at det er billigere å stoppe klimaendringene enn å la være. Det skulle man tro finansministeren hadde fått med seg.

NRK har lagt kritikken frem for finansminister Jan Tore Sanner (H), som er helt uenig i at regjeringen tukler med scenarioene i klimaforskningen.

Sanner sier de har tatt hensyn til forutsetningene både i Perspektivmeldingen og i regjeringens nye klimaplan.

Regjeringens perspektivmelding presenteres

HAR TATT HENSYN: Finansminister Jan Tore Sanner (H) la forrige fredag frem Perspektivmeldingen. Han mener de har tatt hensyn til forutsetningene i scenarioene.

Foto: Berit Roald / NTB

Både Norge og resten av verden står foran en stor omstilling, og det er behov for kraftfulle tiltak for å nå målene under Parisavtalen. Det skal vi klare for Norges del, og vi deltar aktivt i det europeiske samarbeidet og globalt for at vi skal nå disse målene, sier Sanner.

– Hvordan skal dere klare dette når det ut ifra scenarioene må kompenseres med teknologi som i dag er langt ifra bra nok?

– Vi fører aktiv virkemiddelbruk. Olje- og gassektoren er en del av EUs kvotesystem, og utslippene herfra vil gå kraftig ned i tiden fremover. I tillegg bruker vi nasjonale CO₂-avgifter. Dette vil fremskynde den teknologiske utviklingen fordi petroleumssektoren og annen næringsvirksomhet vil ha interesse av å utvikle ny teknologi som kan få utslippene ned, sier Sanner.

AKTUELT NÅ