Hopp til innhold

Forsker om milliardsprekken på Stortinget: Alle varsellamper burde ha blinket i forkant

NTNU-forsker Morten Welde mener Stortinget har gjort nesten alt galt i planleggingen av arbeidet som har ført til en av tidenes største kostnadssprekker i statlig sammenheng.

Stortingets byggeprosjekt

KOSTBART: Stortinget i Oslo kan sees fra byggegropa i Nedre Vollgate hvor enorme masser er gravd ut for å gjøre plass til en ny tunnel. Tunnelen skal gå fra Rådhusgata og helt frem til det nye post- og varemottaket under Wessel plass. Begge deler er ting som har kommet til underveis i det etter hvert massive oppussingsprosjektet.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Oppussingen og oppgraderingen av Stortinget ble vedtatt i 2013, og skulle i utgangspunktet koste 350 millioner kroner. De siste årene har prosjektet est ut i omfang og kostnadsramme. Det siste kostnadsanslaget er på 2,3 milliarder kroner.

Morten Welde ved NTNU i Trondheim har forsket på hva som har gått galt i store, statlige byggeprosjekter. Welde påpeker at han først og fremst kjenner prosjektet fra mediene, men er likevel tydelig i sin kritikk.

– Mitt klare inntrykk er at prosjektet er vedtatt (av Stortinget, journ.anm.) på et altfor umodent grunnlag. Man bør ikke fastsette prosjektet eller starte byggearbeidene før det er på sånt detaljnivå at usikkerheten er akseptabel. Det virker det ikke som det var i dette tilfellet, sier Welde til NRKs Ukeslutt.

– I særklasse

Morten Welde

NTNU-forsker Morten Welde.

Foto: OECD

Welde mener det er Stortinget selv, som ansvarlig byggherre, som må ta den største delen av ansvaret for milliardsprekken.

– De kan skylde så mye de vil på Multiconsult som rådgivende ingeniør, men når alt kommer til alt er det Stortinget som er ansvarlig for dette.

Welde har sammen med andre forskere ved NTNU laget en rapport om, publisert i fjor, kostnadskontrollen ved 78 store statlige prosjekter. Til Dagens Næringsliv sier Welde at kostnadssprekken på Stortinget er i en egen klasse, sammenlignet med de andre prosjektene gruppen har undersøkt.

– Ingen er i nærheten av overskridelsene på Stortinget, sier Welde til avisa.

Til NRK sier Welde at det er spesielt utfordrende å gjennomføre store byggeprosjekter i bykjernern, noe som burde ha gjort at Stortinget var ekstra nøye med planleggingen.

– Det er masse infrastruktur i grunn, du har mulige arkeologiske funn, du har interessenter som skal opprettholde normal virksomhet i byggeperioden, du har trafikk, du har sikkerhet, og så videre, og så videre. Dette er et prosjekt der alle varsellamper burde ha blinket, før man satte i gang.

– Tidskritisk

Christian Nørgaard Madsen

Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

Foto: Multiconsult

Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult, påpeker at konsulentselskapet kun har hatt et «prosjekteringsansvar» for arbeidet, og at det er Stortinget som har vært overordnet prosjektleder.

Madsen forklarer at utgangspunktet for prosjektet startet allerede i 2011, da det kun var snakk om ordinær oppussing. Siden har prosjektet vokst i omfang, og Multiconsult ble koblet på i 2013, blant annet for å tegne alt inn i 3D-modeller.

Madsen er enig med Welde i at planleggingen av prosjektet ikke har vært god nok fra Stortingets side.

– Det var tidskritisk, fordi det skulle være ferdig til 2017. Da begynte man å prosjektere med det som forelå, som var stort sett ingenting. Da konkluderte byggherren underveis med at man måtte ta avregninger med det som hadde blitt et stort rehabiliteringsprosjekt midt i byen. Det er det som var hovedforklaringen til at det har blitt så dyrt.

– «Gjør det selv»-boka et godt tips

Ida Børresen

Tidligere stortingsdirektør Ida Børresen.

Foto: Beathe Schieldrop / Stortinget

Budsjettsmellen på Stortinget ført til at stortingsdirektør Ida Børresen har gått av. Børresen skriver i en SMS til NRK at det er riktig at Stortinget som byggherre hadde det overordnede ansvaret for helheten i prosjektet.

Hun mener det ikke fritar Multiconsult fra ansvaret med å prosjektere riktig, og sier det er noe av bakgrunnen for at saken nå skal behandles i rettsapparatet.

– Tegne og regne riktig! Det har de ikke gjort og det er det rettssaken dreier seg om, konkrete feil i prosjekteringen. Disse feilene og manglene i prosjekteringen har i sin tur gjort det veldig vanskelig å beregne kostnadene riktig, sier Børresen.

Stortingspresident Olemic Thommessens har tidligere opplyst at den desidert største posten har vært knyttet til honorarkravet fra Multiconsult.

– Man har glemt at det skal være armering i innervegger i betong. Strømføring er lagt frem til kontordør, men det er ikke noen ledning fram til kontakten. Det er en uendelig rekke av ting som for oss som er vanlige, praktiske folk er helt ubegripelige at har vært uteglemt, sa Thommessen i Dagsnytt 18 tidligere i februar.

– «Gjør det selv»-boka på Maxbo ville vært et godt tips (til Multiconsult, journ.anm.) før man hadde gjennomgått dette, sa Thommessen.

Olemic Thommessen snakker om Stortingets byggesprekk i Dagsnytt 18 16. februar.

– Må selv ta ansvar

Avdelingssjef Terje Olsen i Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen på Stortinget skriver i en e-post til NRK at Stortinget mener omfattende mislighold fra Multiconsults side har påført byggeprosjektet store ekstrakostnader.

I eposten heter det også at det grunnleggende problemet i prosjektet har vært store svakheter i arbeidet konsulentselskapet har levert, noe som igjen skal ha ført til at kontrakter ble inngått med entreprenører på mangelfullt grunnlag.

– Både arbeidstimer, materialer og masser som må transporteres bort, har gjennomgående vært beregnet for lavt. Slike betydelige mangler i prosjekteringsarbeidet har vært et vedvarende problem – helt frem til i dag, heter det i eposten.

Olsen skriver at dette er en stor del av årsaken til at antall prosjekteringstimer, som Multiconsult krever betalt for, har økt gjennom hele prosjektet.

Dette ligger nå på nesten 240.000 timer, mens Multiconsults anslag i 2014 var på 83.000 timer, ifølge Olsen.

– Hva er deres forklaring på at det ble så store budsjettoverskridelser?

– Presidentskapet vil først orientere de parlamentariske ledere og finanskomiteen på møtet onsdag 28. februar om dette spørsmålet. Det er presidentskapet som har innkalt til møtet, heter det i eposten.

Stortingets byggeprosjekt

Stortinget byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak. Her fra Wessels Plass og krysset Akersgata Prinsens gate.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Kan være riktig pris

Madsen i Multiconsult påpeker at det var opp til Stortinget å koordinere både konsulentselskapet og entreprenører.

På spørsmål på hvorfor det ble bommet på praktisk planlegging, som hvor strømkabler skal gå, forklarer han at konsulentselskapet ikke hadde ansvar for å trekke kablene.

– Vi tegnet prinsipielt i starten, og så ble det til etter hvert. Det var omforent med Stortinget, fordi fremdrift hastet. Det var ikke grundig planlagt på forhånd.

Madsen sier han på forhånd ikke hadde trodd at budsjettsmellen skulle bli så omfattende som den har blitt.

– Jeg er overrasket over at tallet har blitt så stort, sier han til Ukeslutt.

NTNU-forsker Welde tror noe av grunnen til at prosjektet har blitt så dyrt, er at det er gjort store endringer underveis i prosessen.

– Det kan godt hende to milliarder en riktig pris på denne ombyggingen. Det vet jeg ikke noe om. Men i så fall burde den prisen ha vært synliggjort for beslutningstakerne da man fastsatte budsjettet.

– Først da kunne man gjort en reell vurdering av om dette var noe man hadde behov for, eller om man kunne ha klart seg med en mindre løsning, sier Welde.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger