Hopp til innhold

– At dette skal fremme integrering, kan jeg ikke forstå

Flere fattige, mindre integrering og færre grunner til å arbeide. Det er forskerens dom over regjeringens forslag til velferdskutt for flyktninger.

Flyktningar på grensa mellom Hellas og Makedonia.

Flyktninger på grensen mellom Hellas og Makedonia.

Foto: SAKIS MITROLIDIS / Afp

Ordninger vi i Norge tar som selvfølge: alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, er støtte flyktninger nå kan miste. Mandag la arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) frem en rekke forslag til innstramminger i velferdsgoder for flyktninger.

Regjeringen vil oppheve særrettigheter for flyktninger og innføre botidskrav på fem år. Dette er velferdsforsker Aksel Hatland, Institutt for samfunnsforskning, svært kritisk til. Han tror endringen vil skape en tosporet velferdsstat med flere fattige.

Allerede i dag får vi flere fattige innvandrere og flyktninger - dette vil bare forsterke seg

Aksel Hatland, forsker

– Det som bekymrer meg mest er at det vil bli flere fattige i Norge. Flertallsbefolkningen som har bodd her hele livet får sterke rettigheter, og mindretallet som har bodd her kortere tid vil få mye svakere rettigheter, sier Hatland til NRK.

Belønner ikke arbeid

Under fremleggelsen sa arbeids- og sosialministeren at endringene er motivert av å få flere i arbeid og gjøre det lønnsomt å jobbe.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi vil at folk skal kunne forsørge seg selv, sa Hauglie.

Velferdsforskeren setter spørsmålstegn til denne påstanden.

– For vår indiske kokk som blir ufør i en trafikkulykke, betyr endringene at han ikke får en uføretrygd som «belønner ham» for at han har vært i arbeid. Han får supplerende stønad på samme måte som de som ikke har vært i arbeid, forklarer Hatland og legger til:

– At det skal fremme integrering kan jeg ikke forstå. Det vil lønne seg å arbeide mindre, og integrasjon betyr først og fremst å delta i arbeidslivet.

Se Aksel Hatland på Dagsrevyen her:

SE VIDEO: Regjeringas innstramminger for flyktninger vil skape flere fattige og de bryter med FNs flyktningkonvensjon. Det mener to forskere som har sett på de nye forslagene som kom i dag.

Flere fattige

Bakgrunnen for innstrammingene er ifølge ministeren at det kom rekordmange asylsøkere til Norge i fjor, og at regjeringen nå vil hindre trygdeeksport til utlandet.

Ifølge Hetlands beregninger vil fattigdom øke på to måter. For det første får uføre mindre støtte og vil derfor havne på et økonomisk minstenivå. For det andre vil flyktninger stå igjen uten stønad om de blir uføre i løpet av sine første fem år i Norge.

– Vi ser jo allerede i dag at vi får flere fattige innvandrere og flyktninger, og dette vil bare forsterke seg. En konsekvens er at vi kanskje får færre flyktninger, den andre er at det offentlige vil spare mye penger fordi folk får dårligere rettigheter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger