Forsinkelser i Trygderetten

Saksbehandlingstiden i Trygderetten er doblet de siste fem årene. Det er før ankeinstansen har begynt å håndtere saker fra trygdeskandalen. I fjor var behandlingstiden over 7 måneder, ifølge tall fra Trygderetten, skriver Klassekampen.

SISTE NYTT

Siste meldinger