Forsinkelser i flytrafikken i Norge torsdag

Skal du ut og fly i dag? Da bør du beregne litt ekstra tid. Det er ventet forsinkelser i flytrafikken ved alle flyplasser langs kysten mellom Trondheim og Stavanger i dag på grunn av nye innflygningsrutiner for Midt- og Vest-Norge.

Stavanger lufthavn Sola

Det er ventet forsinkelser i flytrafikken i dag på grunn av nye innflygningsruter, og ifølge SAS og Norwegian går det verst utover Bergen Lufthavn. Dette bildet er fra Stavanger lufthavn.

Foto: Avinor

Natt til torsdag og utover dagen gjennomføres den største luftromsendringen noensinne i Norge. Det vil føre til forsinkelser i flytrafikken torsdag. Avinor regner med størst konsekvenser for morgentrafikken. Værnes, Flesland og Sola rammes hardest, men Gardermoen vil også kunne bli berørt.

Totalt 16 flyplasser er direkte berørt av de nye innflygningsrutiner for Midt- og Vest-Norge.

Forsinkelser ved de berørte lufthavnene vil også kunne få følgekonsekvenser for trafikken ved de øvrige lufthavnene i Norge. Disse flyplassene får endrede eller helt nye inn- og utflygingsruter:

 • Bergen/Flesland
 • Florø
 • Førde/Bringeland
 • Haugesund/Karmøy
 • Kristiansand/Kjevik
 • Kristiansund/Kvernberget
 • Molde/Årø
 • Røros
 • Sandane/Anda
 • Sogndal
 • Stord/Sørstokken
 • Stavanger/Sola
 • Trondheim/Værnes
 • Ørland
 • Ørsta-Volda/Hovden
 • Ålesund/Vigra.
Nye prosedyrer vil føre til bedre kapasitet, bedre og mer miljøvennlige innflyginger, samt sikkerheten på flyplassene vil bli bedres.

SE VIDEO: Store deler av lufthavnene i Midt-, Vest- og Sør-Norge får nye inn- og utflygingsruter. Og derfor blir det forsinkelser i flytrafikken i dag.

Går verst utover Bergen Lufthavn

Til Bergen Lufthavn er det nå flyforsinkelser på inntil 45 minutter en time, opplyser SAS og Norwegian. Enkelte fly til Bergen Lufthavn er halvannen time forsinket, mens andre fly har mindre forsinkelser. SAS opplyser at de regner med at forsinkelsene til Bergen går ned mot 30 minutter snart.

Endringene av innflygningsrutene skaper også litt forsinkelser inn mot Stavanger. Til Trondheim er det bare mindre forsinkelser. På Kristiansand lufthavn har flere fly både inn og ut vært opp mot en time forsinket.

Oslo Lufthavn er ikke berørt i denne omgang da de gjennomførte en luftromsendring for et par år siden, men kan merke forsinkelser fra de andre lufthavnene. Passasjerene må likevel møte til rett tid.

– Flyene som kommer til Sola i dag tidlig er i snitt forsinket med 20 minutter. Dette fører også til at flyene som skal lette, blir forsinket, sa lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen ved Stavanger lufthavn i 07-tiden torsdag morgen.

Avinor opplyser at forsinkelsene vil ha størst konsekvenser for morgentrafikken, men vil påvirke trafikken hele dagen. Deretter blir restriksjonene gradvis mindre utover dagen og påfølgende dager, fram til det slippes opp for normal trafikk.

Passasjerene sier de ikke har fått noe informasjon fra flyselskapene om forsinkelsene i flytrafikken i dag. Forsinkelsene skyldes en planlagt omlegning av innflygningsrutiner ved flere flyplasser i Midt-, Vest- og Sør-Norge.

SE VIDEO: Passasjerer sier de ikke har fått noe informasjon fra flyselskapene om forsinkelsene i flytrafikken i dag. Den største luftromsendringen noensinne i Norge gjennomføres nå, og gir forsinkelser over hele landet.

Mer effektiv drift og økt sikkerhet

Det blir nye ruteføringer og en helt ny måte å styre flytrafikken på i hele Sør-Norge, og denne omleggingen påvirker deler av flytrafikken de første dagene.

I en pressemelding som er lagt ut på Avinors nettsider, sier kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring, Kristian Løksa, at de gjør endringene for å legge til rette for vekst i flytrafikken, mer effektiv drift og økt sikkerhet.

– Vi jobber tett med flyselskapene for at konsekvensene skal bli så små som mulig for de reisende, men hensynet til flysikkerheten er alltid det viktigste. Det er nødvendig med noen begrensninger på hvor mange som kan fly samtidig, fram til vi ser at alt fungerer som forventet, sier Løksa.

Avinor jobber tett med flyselskapene for at konsekvensene skal bli så små som mulig for de reisende. Helikoptertrafikken til Nordsjøen vil også bli berørt. Også her jobber Avinor tett med helikopterselskapene for å begrense de negative konsekvensene mest mulig.

SISTE NYTT

Siste meldinger