Forlater Heimevernet i protest

Over 120 soldater i Heimevernets innsatsstyrke har kollektivt sagt opp i protest mot forsvarets personalbehandling.

HV 016

Soldatene i heimevernets spesialavdeling HV 016 legger ned våpnene.

Foto: SCANPIX

Soldatene mener spesialstyrken HV 016 legges ned i strid med politiske signaler, og uten at forsvaret har vært i dialog med dem det gjelder.

HV 016 var en del av norsk terrorberedskap, og Thomas Lund Nielsen var styrkens tillitsmann.

– Vi kan ikke lenger stå og se på at forsvarsledelsen behandler sitt personell på den måten de har gjort i denne saken, sier Nielsen til NRK.

Kollektiv oppsigelse

Soldatene sier de er kritiske til hånderingen, ikke nedleggelsen. De skulle få fortsette sammen i Heimevernet selv om innsatsstyrken ble nedlagt, men nå har flere enn 120 topptrente soldater fått nok.

Avgjørelsen om å legge ned HV 016 ble tatt i september . Styrkens oppgave var blant annet å bekjempe terror i Norge, bistå politiet og løse andre, farlige oppdrag.

Avdelingen hadde i høst rundt 200 soldater og offiserer fordelt på to tropper i Oslo, en i Stavanger, en i Bergen og en i Trondheim.

– Det er en kollektiv oppsigelse, det er 94 prosent av styrken i Oslo, Stavanger og Bergen som nå har sagt opp, sier Nielsen.

I slutten av måneden skal alt utstyret leveres inn.

– Vi kan ikke være en del av et system som ikke tar beredskapen i Norge på alvor, sier Nielsen.

– Forsvarssjefen bør gå

Generalinspektør for Heimevernet, Kristin Lund

Heimevernets generalinspektør Kristin Lund.

Foto: Haugaard,Torgeir / Scanpix

Tillitsmannen mener forsvarsminister Grete Faremo nå bør be forsvarssjef Harald Sunde om å gå av.

– Jeg tror det vil være lurt nå, sier han.

Det avviser Heimevernets generalinspektør Kristin Lund.

På vegne av forsvarssjefen sier hun det ikke lenger er behov for HV016 i sin opprinnelige form, men hun innrømmer at dialogen med soldatene kunne ha vært bedre.

Les: Motstand mot kutt i Heimvernet

– Det kan hende at ikke all den informasjonen som burde ha tilfalt dem har kommet til rett tid, sier Lund.

Les også: Ber Forsvaret etterforske HV-sjefen

Politidirektoratet slo i desember fast at V-016 ikke er en del av Norges beredskap for å bekjempe terror.

Politiet fikk imidlertid kritikk for å undervurdere omfanget av et større terrorangrep, og NUPI-forsker Ståle Ulriksen mente politiet ikke ville være i stand til å håndtere et slikt angrep på egen hånd.

SISTE NYTT

Siste meldinger