Forkaster Breiviks psykiater-anke

Borgarting lagmannsrett avviser Anders Behring Breiviks anke om oppnevnelsen av nye sakkyndige. Breiviks forsvarere varsler anke til Høyesterett.

TørrisenAspaas kombo

SKAL VURDERE BREIVIK: Agnar Aspaas (t.v) og Terje Tørrisen.

Foto: Peder Gjersøe/ Geir Olsen / SCANPIX

Den terrorsiktede ønsker ikke å snakke med de to nye psykiaterne, Terje Tørrisen og Agnar Aspaas før rettssaken 16. april fordi han mener de ikke vil forstå ham, og har anket oppnevnelsen.

I sin kjennelse torsdag, anfører Borgarting lagmannsrett at retten har myndighet til å oppnevne nye sakkyndige under etterforskningen dersom det er påkrevet.

Møter Breivik på Ila

– Vi har nettopp motttatt kjennelsen. Nå vil vi studere den grundig, snakke med klienten og se hva vi vil gjøre videre, sier forsvarer Vibeke Hein Bæra til NRK.

Forsvarere har varslet at de vil ta anken til Høyesterett dersom de ikke skulle få medhold i lagmannsretten.

– Det er det vi vil vurdere og diskutere med klienten. Vi må lese begrunnelsen for avgjørelsen og se hva den bygger på før vi kan uttale oss mer i detalj, sier Bæra.

Fredag drar Breiviks forsvarere til Ila fengsel for å informere Breivik om at oppnevnelsen av nye rettspsykiatrisk sakkyndige blir stående, også etter behandlingen i lagmannsretten.

– Hvordan tror du Breivik selv vil reagere på at hans anke ikke tas til følge?

– Han har vært forberedt på at det kan bli flere utfall av en slik anke, sier Bæra.

Omstridt

Video Breivik vil ikkje ha besøk i fengselet

VIL TA SAKEN TIL HØYESTERETT: Breiviks forsvarer Vibeke Hein Bæra.

Foto: Nyhetsspiller

I november konkluderte de to første sakkyndige i terrorsaken, Synne Sørheim og Torgeir Husby, med at Anders Behring Breivik er utilregnelig.

Konklusjonen skapte stor debatt, særlig etter at det ble kjent at psykiater Randi Rosenqvist ved Ila fengsel mener Breivik ikke er psykotisk, slik både Sørheim og Husby kommer fram til i sin rapport.

13. januar bestemte tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen at Tørrisen og Aspaas skal gjennomføre en ny vurdering av Breiviks mentale helse.

Breiviks advokater mener avgjørelsen om å oppnevne nye sakkyndige lider av saksbehandlingsfeil.

Forsvarerne mener det er feil at tre psykiatriske vurderinger har blitt lagt til grunn uten at siktede har samtykket i at disse skal framlegges for retten.

Men Borgarting gir Oslo tingrett full støtte.

«Tingretten har bygget på en helhetsvurdering, og for lagmannsretten synes det som om det vesentligste argumentet for tingrettens beslutning har vært den offentlige debatten rundt og kritikk av den sakkyndige erklæringen fra Husby og Sørheim», skriver lagmannsretten i sin kjennelse.

Les mer: Hele kjennelsen fra Borgarting

Følger fengslingsmøtet

Ettersom Breivik ikke ønsker å møte de to nye sakkyndige, har psykiaterne bedt tingretten om at 32-åringen tvangsinnlegges. En avgjørelse i dette spørsmålet er ventet i neste uke.

Førstkommende mandag klokken 12.30 avholdes det siste fengslingsmøtet i saken før hovedforhandlingen.

Terje Tørrisen har varslet at han kommer til å være tilstede under rettsmøtet for å observere Breivik.

Håper oppnevnelsen står

Bistandsadvokatene i saken er fornøyd med Borgartings avgjørelse, og håper kjennelsen betyr at det foreligger to sakkyndigrapporter når hovedforhandlingen starter.

– Det var gledelig at det ble som det ble. Nå håper vi at de nye sakkyndige får fred og ro til å vurdere Breivik på nytt, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som representerer flere av de pårørende etter massakren på Utøya.

Hun er ikke bekymret dersom Breiviks forsvarere skal ta saken videre til Høyesterett.

– Nei, lagmannsretten var den største baugen. Slik jeg ser det har Høyesterett kun kompetanse til å vurdere saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. Det er lite sannsynlig at Høyresterett vil finne ankepunkter ved deres avgjørelse.

– Jeg og mine klienter føler oss overbevist om at det kommer til å foreligge to rettspsykiatriske rapporter av Breivik når rettssaken startet den 16.april, sier Larsen til NRK.no

SISTE NYTT

Siste meldinger