Forfatter av klimarapport: – Politisk ønsketenkning om gode avlinger

– Norske myndigheter tar feil i at den globale oppvarmingen gir mer korn og poteter, mener rapportforfatter. Ifølge ham glemmer myndighetene en vesentlig side av klimaendringene.

Høyball i åker

ØNSKETENKNING: Forfatteren av en fersk rapport om klima og landbruk mener myndighetene bevisst unngår informasjon som utfordrer synet på en lysende fremtid for norsk jordbruk.

Foto: Frank May / NTB scanpix

På vegne av Framtiden i våre hender har høyskolelektor Thomas Cottis intervjuet 11 av Norges fremste klimaforskere om konsekvensene av global oppvarming for nasjonal og internasjonal landbruksproduksjon.

Han mener rapporten «En framtid du ikke vil ha» viser at regjeringens forventninger om økt produksjon i landbruket er urealistiske.

– Stort sett så sier den forrige og nåværende regjeringen at det blir mer avling i Norge, men det er feil, sier Cottis.

– En hodepine

Cottis mener det er uforsvarlig av myndighetene å gi inntrykk av at det kun er fordeler med et varmere klima fordi enn lengre vekstsesong vil bli spist opp av ekstremværet.

Han tror grunnen er at både den forrige og den sittende regjeringen synes det er behagelig at folk ikke er bekymret.

Flom i Østerdalen. Oversvømte jorder.

Store nedbørsmengder på feil tid er blitt en av de største hodepinene til norske bønder.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Allerede nå ser vi at global oppvarming gjør det vanskeligere å få gode og sikre avlinger i Norge. Endret værmønster med styrtregn og regn hele våren, samt regn i innhøstingstida gir mindre avlinger, sier Cottis.

– Tærer på psyken

Bøndene er vant med å leve med vær og vind, men kan ikke tilpasse seg alt.

– Jeg merker at spesielt år med vanskelige forhold for høsting rett og slett tærer på psyken til folk, sier nestleder i Bondelaget, Kristin Ianssen, til NRK.

Selv om enkelte år kan bli svært fruktbare er været blitt så kaotisk at bøndene nå lever med en enda større uforutsigbarhet enn før – om hva året vil bringe av avlinger og inntekt.

Rekordvarm vår i 2012 ga bøndene i Sør-Norge en tidlig start på sesongen

Våren 2012 var rekordvarm og i Råde i Østfold kunnde de for første gang sette poteter i mars. Bakpå traktoren hjalp Laila Hansen og Knut Hellsten til med å få potetene i jorda.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– Jeg som bonde opplever det været og den usikkerheten og den økte risikoen på mitt bruk, og jeg føler ikke at staten er med og deler den risikoen med meg, sier Ianssen.

– Avlinger blir ødelagt

Cottis forklarer at den totale produksjonen i hele Europa går ned. Avlinger blir ødelagt på grunn av ekstremvær, endret nedbørsmønster, eller at det blir for varmt.

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp)

Landbruksminister Sylvi Listhaug vil ikke svare på kritikken fra Thomas Cottis, men sier at regjeringen har nedsatt en egen klimagruppe som skal se på utfordringene for norsk landbruk.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Han mener derfor at myndighetene må bli mer realistiske og legge om sin politikk, men Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ser ikke at rapporten fra Cottis «bringer noe kvalitativt nytt inn i debatten».

– Jeg ser derfor ingen grunn til å kommentere dette, sier Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i en e-post til NRK.

Hun påpeker at regjeringen har nedsatt en klimagruppe som skal se på landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene og levere en rapport i forkant av jordbruksforhandlingene 2016.

– Kunnskapen vil danne grunnlag for framtidig politikk på området, sier Listhaug.

Dette utvalget sier på sin side at Cottis rapport kan bli verdifull for deres arbeid med å gi råd til regjeringen.

Kornavlinger i 2011 spiret før det ble tresket

Den regnfulle sommeren i 2011 ødela store avlinger før bøndene. Kornavlingen begynte å spire før det var tresket.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger