Foreslår tredelt foreldrepermisjon

Regjeringen foreslår å øke pappakvoten av foreldrepermisjonen fra ti til tolv uker, slik at like mange uker blir satt av til far og til mor.

Audun Lysbakken

– Dette er som et Kinderegg. Bra for menn, bra for kvinner og ikke minst bra for barn, har Lysbakken tidligere sagt om endringen til NRK.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Det går fram av Likelønnsmeldingen som likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) la fram i dag.

– Regjeringen tar sikte på å fremme forslag om en tydeligere tredeling av foreldrepermisjonen, sier Lysbakken på en pressekonferanse fredag.

De tre ukene med permisjon før fødselen skal fortsatt forbeholdes mor, og teller ikke med i mammakvoten. Fellesdelen blir på 20 uker, mens mor og far altså får tolv uker hver.

– En tredeling av foreldrepermisjonen vil være et vesentlig bidrag til likestilte familier, og dermed til et likestilt arbeidsliv, mener Lysbakken.

Regjeringen foreslår også at mor skal få rett til lønn under ammefri en time daglig i barnets første leveår, betalt av arbeidsgiver.

Parerte kritikk

Lysbakken parerte kritikken fra høyresiden i norsk politikk som allerede har kommet mot en tredeling av foreldrepermisjonen.

Høyre har reagert sterkt på forslaget, og sagt at regjeringen ofrer barna på likestillingens alter.

– Det er en ærlig sak å være mot en økning i pappapermisjonen, men da må man gi opp målet om likelønn, sa Lysbakken.

Lysbakken viser til forskning hvor det er slått fast en sammenheng mellom likestilling hjemme og likestilling i arbeidslivet.

Tiltak for likelønn

Utvidelsen av pappakvoten er en flere foreslått strategier for å oppnå mer likelønn.

Av andre tiltak vil Lysbakken ha et lovforslag som skal skape mer åpenhet om lønn og lønnsforhold.

Regjeringen vil ha lønnsstatistikker knyttet til kjønn på virksomhetsnivå, et forslag som ble foreslått av Likelønnskommisjonen.

– Disse skal være tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten, de skal være utformet slik at det ikke kommer frem hva den enkelte tjener, og ikke gjelde for små virksomheter, forklarer ministeren.

Arbeidsgiver skal plikte å oppgi lønn i diskrimineringssaker. I dag må man gå til likestillingsombudet for å kreve tilsvarende.

En annen likelønnsstrategi er knyttet til utdanningsvalg. Et nytt fag om utdanningsvalg skal inn i unggdomsskolen og rådgivningen skal styrkes. Satsing på realfag for jenter skal fortsette, mens det også blir mer innsats på å få menn inn i tradisjonelle kvinneyrker.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger