Foreslår to uker ekstra pappaperm

Fedre skal få mer tid sammen med barna, foreslås det i neste års statsbudsjett.

Far og barn

Far skal få to uker ekstra sammen med barna, foreslår Regjeringen.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

I dag er fedrekvoten på 10 uker, men Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke denne kvoten til 12 uker.

En uke tas fra dagens felles permisjonskvote, mens en ny uke øremerkes far.

– Bra for mor, far og barn

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken, som selv snart skal ut i pappapermisjon, mener dette vil komme barn, foreldre og likestillingen til gode:

– Jeg tror mange fedre ønsker mer tid sammen med ungene, og så er det veldig bra for kvinners rettigheter i arbeidslivet, sier Lysbekken.

Video PAPPAKVOTE-230910-DR0630_MXF_Innboks.MP4

NETT-TV: Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken mener to uker ekstra pappaperm kommer alle til gode.

Han mener også at forskningen viser at mer pappatid også er bra for barna.

– Far må ha rettigheter. Det er naivt at vi tror at menn uten fedrekvoten hadde hatt mulighet til å ta ut så mye perm som de ønsker i dag. Fjerner vi fedrekvoten tar vi mange steg mange år tilbake, sier Lysbakken til NRK.

– Misliker tvang

Høyrepolitiker Daniel Bjarmann vil derimot ikke ta ut permisjon for å være sammen med barna. Han mener Lysbakken vil tre pappapermen over hodet på vordende fedre.

– Det er en feilslutning å kalle det en rettighet, når det egentlig er snakk om tvang, sier Bjarmann.

Han stiller spørsmålstegn om det er riktig å tvinge fedre som ikke har lyst til å tilbringe tid sammen med ungene.

– Dette er til syvende og sist en beslutning familiene må ta, sier Bjarmann til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger