Hopp til innhold

Foreslår strengere regler for utenlandsk tannbehandling

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker kraftig. Nå foreslås det strengere regler, blant annet for tannbehandling i utlandet for å unngå at nordmenn tar med seg resistente bakterier hjem.

Tannlegebehandling

TAR MED SEG BAKTERIER FRA UTLANDET: Overforbruk av antibiotika koblet med at nordmenn ofte velger å ta tannlegebehandling i utlandet fører til at flere blir smittet av multiresistente bakterier. Illustrasjonsbilde.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Vi vet at veldig mange reiser og får tannlegebehandlinger i utlandet for å spare penger, og kommer tilbake med multiresistente bakterier, forteller Kari Lise Eidjar.

Legen ved Legevakt Vest forteller om tre pasienter de siste månedene som ble smittet etter behandling i Thailand, på Filippinene og i Bulgaria.

Nordmenn bruker i dag dobbelt så mye antibiotika som på 1970-tallet. Selv om bruken har gått noe ned de siste åra, er overforbruket en stor helsetrussel fordi det fører til resistente bakterier. I tillegg reiser vi mye mer.

– Jeg tenker at kanskje skal man ta en politisk diskusjon knyttet til om det er greit at nordmenn reiser og får behandlinger i utlandet, spør Eidjar, som også lurer på om å senke prisene på norske tannlegetjenester kan bidra til å forhindre at flere pasienter reiser utenlands.

– Store behandlinger gir stor risiko

Camilla Hansen Steinum

Presidenten i Legeforeningen, Camilla Steinum, hører stadig om historier der norske pasienter er blitt smittet av multiresistente bakterier i utlandet.

Foto: Legeforeningen

Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen sier det er et velkjent problem at norske pasienter blir smittet med resistente bakterier i utlandet.

– Vi får stadig høre om dette. Spesielt pasienter som får massiv, kirurgisk behandling i utlandet som implantatbehandling, løper en høy risiko for å bli smittet.

Hun sier de er vanskelig å advare pasienter generelt mot behandlinger i utlandet fordi det er store forskjeller på land og behandling.

– Men desto lenger sør i Europa du kommer, desto større risiko er det for å pådra deg smitte.

Ifølge Steinum er det vanskelig å regulere de som reiser ut av egen fri vilje og betaler selv.

– Men det er noen som får trygdestøtte for å utføre tannbehandlingen i utlandet, og da mener vi at det bør diskuteres om dette er noe den norske staten bør støtte, sier Steinum.

– Samme strenge rutiner som i Norge

Eurodent tannklinikk er en av de store aktørene som blant annet behandler pasienter i Ungarn.

– Det finnes enkelte land og verdensdeler hvor risikoen for MRSA-smitte er høyere enn andre, og nordmenn bør på generelt grunnlag være oppmerksomme på dette før man setter i gang større inngrep der dette er et utbredt problem, skriver ledelsen i Eurodent i en epost.

Eurodent skriver at de er opptatt av sikkerhet.

– Vi benytter samme gode rutiner, materialer og desinfeksjonsutstyr som i Norge slik at de mest sentrale tiltakene foreligger. Eurodents fagpersonell er godkjente og norsk-autoriserte slik at normer og rutiner man opplever i Norge vil ikke fravike fra den du møter i Budapest.

Helseministeren skal ha informasjonskampanje

Helseminister Bent Høie (H) sier de fleste som reiser utenlands for å få behandling, gjør dette på eget initiativ og betaler for det selv.

– Det har vi ikke mulighet for å begrense utover det vi gjør nå, nemlig å sette i gang en omfattende informasjonskampanje om antibiotikaresistens.

På spørsmål om prisene på tannlegetjenester burde senkes i Norge, påpeker helseministeren at Norge aldri vil ha muligheten til å konkurrere mot de landene med veldig lavt prisnivå.

Han understreker at pasienter som velger behandling i utlandet må være klar over risikoen det innebærer.

– Det er også mange andre grunner til å ikke reise til utlandet å få den typen behandling, blant annet knyttet opp mot rettigheter hvis noe går galt, påpeker Høie.

15.09: Saken er oppdatert med kommentarer fra Eurodent.

AKTUELT NÅ