Hopp til innhold

Foreslår strengere regler for obduksjon

Regjeringen vil lovfeste en plikt til å vurdere obduksjon ved alle dødsfall og en plikt til å dokumentere at vurderingen er gjort.

Regjeringen vil lovfeste en plikt til å vurdere obduksjon ved alle dødsfall og en plikt til å dokumentere at vurderingen er gjort.

Søndag kveld satte NRK søkelyset på at antallet rettsmedisinske obduksjoner er nesten halvert på 25 år, etter at det enkelte politidistrikt selv måtte dekke kostnadene. Hvor man bor i landet har også betydning for hvorvidt politiet ber om en obduksjon.

Hans J. Røsjorde

Regjeringen har fremmet et lovforslag om nye regler for obduksjon, opplyser statssekretær Hans J. Røsjorde.

Foto: Eirik Hildal

Mandag opplyser justis- og beredskapsdepartementet overfor NRK at regjeringen har fremmet et lovforslag i desember om nye regler for obduksjon, der den blant annet foreslår å lovfeste en plikt til å vurdere obduksjon ved alle dødsfall og en plikt til å dokumentere at vurderingen er gjort.

Dette vil kunne bidra til å øke oppmerksomheten om at det er viktig å gjennomføre flere obduksjoner og om hvilke dødsfall som bør vurderes nærmere, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i Justis og beredskapsdepartementet til NRK.

Foretar langt færre obduksjoner

DRASTISK REDUSERT: Tall NRK har hentet inn viser at obduksjonstallene falt drastisk kort tid etter at utgiftene ble flyttet fra et sentralisert fond til det enkelte politidistrikt i 1992.

Foto: NRK

– Et mer helhetlig lovverk om obduksjoner

Etter at Justisdepartementet 31. desember i 1991 fjernet et sentralt fond som dekket alle utgifter ved obduksjon og transport, ble utgiftsansvaret tillagt det enkelte politidistrikt. Det førte til at obduksjonstallene stupte.

Obduksjonstallene falt fra over 3000 i toppåret 1989, til under 2000 i 1993. Årets tall var 1712 obduksjoner i midten av desember. Tall NRK har hentet inn viser også at det er store forskjeller på hvor mange som blir obdusert fra politidistrikt til politidistrikt på grunn av økonomiske prioriteringer.

Kommunikasjonssjef i justis- og beredskapsdepartementet, Gunnar A. Johansen, sier at formålet med forslagene er å få til et mer helhetlig lovverk om obduksjoner og å øke obduksjonsfrekvensen ved å fastsette et krav om å vurdere obduksjon ved alle dødsfall.

– Selv om forslaget til nytt lovverk ikke direkte går på rettsmedisinske obduksjoner, vil man gjennom økt antall medisinske obduksjoner sannsynligvis også avdekke flere unaturlige dødsfall som fordrer sakkyndig likundersøkelse, sier Johansen til NRK.

Grete Lien Metlid

FRYKTER DRAP GÅR UNDER RADAREN: Grete Lien Metlid frykter at noen drap blir oversett fordi vi gjennomfører for få rettsmedisinske obduksjoner, og mener at den lave obduksjonsraten er en trussel mot rettssikkerheten.

– En fare for rettssikkerheten

Både seksjonsleder Grete Lien Metlid ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt og rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum ved Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet i Oslo sa til NRK at de frykter at noen drap blir oversett fordi vi gjennomfører for få rettsmedisinske obduksjoner, og mener at den lave obduksjonsraten er en trussel mot rettssikkerheten.

– Det er et økonomisk problem her. Transporten blir så dyr, og obduksjonsfrekvensen avtar stort sett med økende avstand fra de rettsmedisinske sentrene. Siden en lav obduksjonsfrekvens øker sannsynligheten for at man kan overse kriminelle handlinger, så utgjør dette en fare for rettssikkerheten, sa Rognum til NRK.

Han fikk støtte av Lien Metlid, som mener at tiden er moden for en ny finansieringsordning.

– Det beste hadde vært om vi fikk en sentralisert finansieringsordning, som gjør at det enkelte politidistriktets økonomi ikke har noe å si på om det blir gjennomført obduksjoner, sier Lien Metlid til NRK.

Bosted avgjørende for rettssikkerheten

STORE FORSKJELLER: Tall NRK har hentet inn viser at det er store geografiske forskjeller på hvorvidt politiet rekvirerer rettsmedisinske obduksjoner.

Foto: NRK

Utfører langt færre obduksjoner enn det anbefalte

Det skilles mellom rettslig/rettsmedisinsk obduksjon og klinisk/akademisk obduksjon. Ved sistnevnte er det behandlende lege som ber om obduksjon, mens politiet eller domstolene begjærer rettsmedisinsk obduksjon. Dette gjelder unaturlige dødsfall der årsaken er ukjent og døden har inntrådt plutselig og uventet.

Statens helsetilsyn anbefaler obduksjon av 40 prosent av dem som dør. Antallet obduksjoner er ti prosent av det totale antall dødsfall i Norge, mens Finland er tett opp mot 30 prosent.

Førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet skrev i en e-post til NRK at de er kjent med nedgangen i antallet rettsmedisinske obduksjoner, og at de flere ganger har vært i dialog med justis- og beredskapsdepartementet og uttrykt bekymring om nedgangen.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyste forrige uke at de ikke har planer om å endre finansieringsordningen i 2015.

Torleiv Ole Rognum

SE INNSLAGET I DAGSREVYEN OM OBDUKSJONER: Den erfarne rettsmedisineren Torleiv Ole Rognum er bekymret over de store forskjellene i antallet obduksjonsbegjæringer fra politidistrikt til politidistrikt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger