Foreslår mindre til sykkelveier neste år

Mens storting og regjering snakker varmt om å legge til rette for sykling, foreslår Vegvesenet å bruke mindre penger på sykkelveier neste år.

Syklister på veien

Målet er at flere syklister skal få slippe å sykle på veiene, men Vegvesenet foreslår å kutte i investeringene til sykkelveier.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg er veldig skuffet. Her er det ingenting som minner om økt satsing for å få flere til å sykle, tvert imot.

Det sier Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Statens Vegvesen har sendt sitt forslag til budsjett for 2013 til såkalt fylkeskommunal uttalelse. Her går det fram at Vegvesenet foreslår å redusere investeringene i sykkelvei fra 320 millioner kroner i år til 236 millioner neste år.

– Det er en temmelig kraftig nedskjæring, sier Rune Gjøs.

Ligger dårlig an

Rune Gjøs

– Hvis Stortinget vil ha mer satsing på sykkel, hvorfor foreslår Statens Vegvesen da å redusere investeringene i sykkelveier neste år, spør generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Fra før av ligger Statens Vegvesen dårlig an til å nå målene etaten har satt seg.

I fireårsperioden fra og med 2010 til og med 2013 var målet å bygge 226 kilometer sykkelvei langs riksveinettet.

Blir forslaget for 2013 vedtatt, ender de opp på 145 kilometer i denne perioden, en måloppnåelse på 64 prosent.

Minst i byene

I byområdene er resultatet enda dårligere, her ligger Vegvesenet an til bare å få bygd 50 prosent av sykkelvei-kilometerne som var målet i fireårsperioden.

– Det er uheldig fordi det nettopp er i byområdene det bor flest folk og det er størst muligheter til å få flere til å sykle, sier Gjøs.

Planproblemer

I Vegdirektoratet vil ikke avdelingsdirektør Anne Ogner kommentere forslaget til statsbudsjett for neste år.

Men hun innrømmer at de er svært forsinket i arbeidet med nye sykkelveier.

– Vi har manglet godkjente reguleringsplaner, og som følge av det fikk vi heller ikke gjennomført grunnerverv. I tillegg har vi faktisk også opplevd at grunnforholdene var vesentlig dårligere enn vi trodde på forhånd, sier Ogner.

Sunt å sykle

Å sykle er sunt, og syklister holder seg som regel friskere enn mennesker som beveger seg lite.

At syklister får færre livsstilssykdommer enn ikke-syklister, gjør at sykling også er god forretning for fellesskapet.

Transportøkonomisk institutt har regnet ut at samfunnet får igjen minst tre kroner for hver krone som investeres i sykkelveier.

Det innebærer en mye bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn i de de aller fleste veiprosjekter.

Skal dobles

I dag er sykkelen transportmiddelet på fire prosent av turene vi tar.

Helsegevinstene er en viktig grunn til at Stortinget har vedtatt at sykkelandelen skal dobles til 8 prosent innen 2019 – etter at den har sunket kraftig de siste 20 årene.

– Skal vi nå dette målet må myndighetene øke investeringene, ikke kutte i dem, sier Rune Gjøs.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger