Foreslår hemmelige advokater

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ha raskere utvisning av utlendinger som truer rikets sikkerhet.

Jørn Holme
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Slike saker bør ikke behandles i domstolene, men av et lukket utvalg, uten at utlendingene selv får innsyn, foreslår Sikkerhetstjenesten.

- Sikkerhetspolitiet vil oppnevne hemmelige advokater, forteller PST-sjef Jørn Holme til NRK.

Han tror fremtidens saker vil kreve bedre håndtering av hemmelig materiale.

- Vi har behov for en modell som gjør at disse sakene kan bli mer effektivt behandlet, men samtidig  faktisk gi en bedre rettssikkerhet for den det gjelder, sier han.

PST-sjefen om forslaget

Mulla Krekar tok saken til retten da utlendingsmyndighetene utviste han fra Norge. Saken har pågått i nesten tre år,  men nå vil PST at utlendinger som kan være en trussel mot rikets sikkerhet, ikke lenger skal få saken sin for domstolene.

Det kommer frem i et brev til Justisdepartementet som har vært unntatt offentlighet, men som nå kan offentliggjøres i sin helhet.  

Brevet fra PST til Justisdepartementet

Klarerte advokater

PST vil at sakene vedtas i et lukket utvalg i Utlendingsnemda. Utvalget skal være sikkerhetsklarert og få innsyn i alt hemmelig materiale.

- Siste ankeinstans bør være regjeringen, og ikke domstolene, sier PST-sjef Jørn Holme.

- Domstolsprøving i forhold til rikets sikkerhet er ikke noe egnet tema. Ikke minst vil en domstolsprøving ta svært lang tid. Det er lite gunstig, faktisk også for utlendingen selv, sier han. 

Skal få innsyn

I dag får verken utlendingen eller advokaten innsyn i hemmelig materiale, men  PST foreslår at sikkerhetsklarerte advokater skal få det.

- Dermed styrkes rettsikkerheten, mener Holme, selv om utlendingen selv ikke skal bli gjort kjent med saken, før den er avgjort.

Erna Solberg, leder av Høyre og tidligere kommunal- og regionalminister, er positiv til forslaget fra Politiets sikkerhetstjeneste.

I sin tid som statsråd hadde hun flere utlendingssaker som berørte rikets sikkerhet Også hun mener at sakene bør behandles utenfor domstolene.

- Det er viktig at sakene går raskere og at dette faktisk gir litt mer rettssikkerhet,  sier Solberg.  

-  Udemokratisk

Advokatforeningen mener forslaget fra PST er udemokratisk og i strid med norsk rettstradisjon.

Arild Humlen som leder Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett, er sterkt kritisk til forslaget.

- Dette er et veldig sterkt inngrep i de rettssikkerhetsrammene som er lagt  rundt norsk forvaltning og skaper en uheldig, lukket og uprøvbar situasjon, sier han.

- Udemokratisk, sier Advokatforeningens talsmann

SE VIDEO: Lukket utvisningsprosess

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger