Hopp til innhold

Foreslår gravlegging i helgene i Oslo

Av hensyn til ulike tros- og livssynssamfunn vil Oslo Høyre tilrettelegge for gravlegging i helgene. – Håper dette ikke skaper stor debatt, sier IRN.

illustrasjonsfoto av Nordre gravlund

Oslo Høyre ønsker å tilrettelegge for gravlegging i helgene av hensyn til enkelte tros- og livssynssamfunn.

Foto: Arezo Naghavian

– For noen religiøse minoriteter, som jøder og muslimer, kan tilbudet vi gir i dag oppleves som utilstrekkelig, da man i deres tro må begrave sine kjære så raskt som mulig etter dødsfallet, sier nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg (H).

Bystyrerepresentanten har vært med på å fremme forslaget om tilpasset gravlegging for medlemmer av ulike tros- og livssyn.

– I noen tilfeller må medlemmer av disse trossamfunnene vente over helgen med å gravlegge sine kjære, sier Solberg.

– Kommunens tilbud må gjenspeile byens mangfold

Høyre-politikeren understreker at Oslo er en mangfoldig by, og at kommunens tjenester må reflektere mangfoldet som finnes i byen.

– Dette tilbudet kommer til å være både aktuelt og viktig for flere tusen innbyggere i Oslo med minoritetsbakgrunn.

Eirik Lae Solberg

Nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, har vært med på å fremme forslaget om å åpne for gravlegging i helgene.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

– Vil alle kunne gravlegges i helgene, eller bare de med religiøse begrunnelser?

– Jeg mener at hvis vi åpner for dette, må det være åpent for at alle kan gravlegges i helgene. Jeg har derimot ikke opplevd et sterkt ønske om gravlegging i helgene for dem som ikke har en religiøs årsak til dette, sier Solberg.

– Har vært et ønske fra det muslimske miljøet

Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge (IRN), stiller seg svært positivt til forslaget.

– Det har vært et ønske fra det muslimske miljøet om å bruke helgene til begravelse. Det er derfor flott å se at forslaget kommer opp, sier han.

Det har ikke vært veldig stor etterspørsel om gravlegging i helgene tidligere, men spørsmål om dette fra det muslimske miljøet har dukket opp i senere tid, forteller Ahmed.

– Det er selvsagt et ønske fra den muslimske befolkningen om å begrave sine nærme så fort det lar seg gjøre.

Ahmed håper forslaget ikke lager oppstyr hos den øvrige befolkningen.

– Dette forslaget er viktig for dem som har mistet sine nærme, og som vil begrave dem i henhold til troen sin. Jeg håper absolutt vi kan unngå begreper som «snikislamisering» for å beskrive forslaget. Dette handler om noe nært og kjært, derfor håper jeg vi ikke lager en stor debatt ut av dette.

– Ikke registrert noen etterspørsel tidligere

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), har ikke registrert noen etterspørsel rundt begravelse i helger tidligere.

– Vi legger til rette for ulike type gravferd for medlemmer av ulike tros- og livssynssamfunn, blant annet så åpnet vi nylig mange muslimske gravplasser på Alfaset gravlund, fordi det var mangel på dette. Men behovet for gravlegging i helgene har ikke noen trossamfunn meldt inn fram til nå, sier Hansen.

Rina Mariann Hansen

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), har ikke registrert et stort behov for gravlegging i helgene fra ulike trossamfunn tidligere.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

– Gjør kommunen i dag nok for å dekke behovet som en stor del av Oslos befolkning har?

– Gravferdsetaten har direkte kontakt med begravelsesbyråer og de ulike tros- og livssynssamfunnene i kommunen. Vi har vært åpne og lydhøre med behovene som blir tatt opp med oss, og det kommer vi til å fortsette med, sier byråden.

Hansen sier de nå får se om behovet er stort nok, for å tilrettelegge for helgegravlegging.

– Oslo skal være en livssynsåpen by, og man skal få gravlagt sine nære med verdighet, legger hun til.

AKTUELT NÅ