Hopp til innhold

Foreslår å sende alle asylsøkere direkte på lukkede mottak

Avskaff permanent opphold for asylsøkere og sett alle som kommer rett på lukket mottak. Det er blant forslagene påtroppende leder i Oslo Frp vil fremme på årsmøtet i helgen.

Aina Stenersen

Aina Stenersen (Frp) legger frem radikale innstrammingskrav for årsmøtet i Oslo Frp i helgen.

Foto: Erik Waage / NRK

Aina Stenersen er enstemmig innstilt som ny leder for fylkeslaget til Oslo Frp når partilaget skal ha årsmøte i helgen.

Til samme møte har hun og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde fremmet en rekke innstrammingsforslag de håper å få lokallaget med på.

Lukkede mottak, ingen fri rettshjelp og stopp i NAV-penger

I resolusjonsforslagene heter det blant annet:

  • at samtlige akuttmottak omgjøres til lukkede mottak.
  • at man bør fjerne asylsøkeres rett til fri rettshjelp.
  • at man skal avskaffe alle former for permanent opphold for asysøkere.
  • at kommunene får vetorett mot opprettelse av alle former for asylmottak.
  • at det skal komme frem i all rapportering og offentlig informasjonsformidling om en asylsøker er kvoteflyktning eller om vedkommende har fått opphold på grunnlag av asylsøknad.
  • at forsøk på å skjule eller forfalske identiteten i asylsøkerprosessen alltid og uten unntak skal resultetere i avslag.
  • at enslige mindreårige asylsøkere systematisk blir sendt til opprinnelseslandet når de oppnår myndighetsalder og forholdene i dette landet tillater det.
  • at NAV stopper alle utbetalinger til radikaliserte ungdommer som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener står i fare for å reise ut av Norge for å krige med Den islamske stat (IS).

– Vi har sett at dagens innvandringspolitikk ikke fungerer. Derfor ønsker vi å gjøre den mer ansvarlig, moderne og tidsriktig, sier Stenersen til NRK.

Oslo Frps innvandringsforslag. Påtroppende leder i Oslo Frp Aina Stenersen og Geir Lippestad

DEBATT; Aina Stenersen møtte Arbeiderpartiets Geir Lippestad til debatt om forslagene i Politisk kvarter. Programleder Astrid Randen.

Hun sier at forslaget legger til grunn at asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge skal få være i landet mens det er krig der de kom fra, men at de skal tilbake til hjemlandet når krigen eventuelt er over.

– Målet er ikke å bli evig norsk statsborger, men at man skal returnere til landet sitt når det er trygt.

Kvoteflyktningene skal integreres før de sendes ut

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V) mener forslagene til Aina Stenersen (Frp) vil sette Europa 60 år tilbake i tid.

Foto: Olav Juven / NRK

Stenersen sier at kvoteflyktninger utplukket av FN, som vil ha behov for varig opphold, skal få beskyttelse i den tiden de har behov for dette. Deretter skal de også ut.

– Det er viktig å skille på kvoteflyktninger og asylsøkere. Sistnevnte er her primært på grunn av økonomiske motiver fordi man har gode støtteordninger i Norge, sier Stenersen.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) mener Stenersen og Tybring-Gjeddes forslag er å ta Europa 60 år tilbake i tid.

– Dette er helt håpløse forslag. vi har et moralsk ansvar for å ta vare på folk som er forfulgt og som trenger beskyttelse. De som får opphold må selvfølgelig også få lage sine egne liv og bygge nytt liv, sier Elvestuen.

AKTUELT NÅ