Forening vil ha ny debatt om «pappografi»

Til tross for at svenske helsemyndigheter sier endelig nei til organisert screening for prostatakreft, mener Prostatakreftforeningen at det bør blåses nytt liv i «pappografi»-debatten i Norge.

Blodprøver

Det er både fordeler og ulemper ved å ta en PSA-test. Testen er en del av en prostatautredning, men er ikke god nok i seg selv når det gjelder å oppdage kreft. (Illustrasjonsfoto)

Foto: NRK

– Vi er for organisert screening. Det er veldig viktig at prostatakreft oppdages tidlig. Mange menn merker ofte ingen symptomer i starten. Når symptomene først kommer, kan kreften allerede ha spredd seg, sier styreleder i Prostatakreftforeningen, Hans-Fredrik Donjem, til NRK.

Omstridt program

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen i Norge, og rammer over 5000 menn årlig. For å kunne oppdage kreftsykdommen på et tidlig stadium, kan man ta en blodprøve som måler mengden prostataspesifikt antigen (PSA).

PSA kan indikere om man har svulst i prostata, men ikke om den er god- eller ondartet. En organisert screening er derfor omstridt, da helsevesenet frykter risikoen for overdiagnostisering, unødvendig behandling og uheldige bivirkninger.

– Dagens metode er ikke god nok til å skille mellom de aggressive svulstene som man dør av, og de som man kan leve med, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei.

– En løpende diskusjon

Mandag sa svenske Socialstyrelsen, tilsvarende Helsedirektoratet i Norge, endelig nei til organisert screening. Et 20-tall eksperter har på oppdrag fra myndighetene utredet hvilken effekt det kan få om alle svenske menn i alderen 50 til 70 år får et slikt tilbud.

– Vår vurdering er at nytten av prostatakreft-screening i dag ikke tydelig overgår de negative effektene, sier avdelingssjef Lars-Torsten Larsson i Socialstyrelsen i en pressemelding.

I Norge har temaet vært oppe til diskusjon flere ganger. Helsemyndighetene anbefaler større tilbakeholdenhet med både PSA-testing og behandling.

Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

En PSA-test er ikke optimal, men bør være et tilbud til de mennene som ønsker å ta en slik test, mener Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen / Kreftforeningen

– Dette er et tema vi har en løpende diskusjon om. Ut fra dagens situasjon er det ikke gunstig å iverksette et nasjonalt screeningprogram, sier Opdalshei.

– Vi mener likevel det er viktig at man fortsatt forsker på å finne verktøy som gjør det enklere å skille ut de aggressive svulstene. Hvis man lykkes med dette, bør man ta debatten på nytt.

Fordeler og ulemper

Helsedirektoratet opplyser at det ikke er noen endring på trappene for hvordan saken står i Norge.

– Ved en generell helsesjekk bør fordeler og ulemper med PSA-testing diskuteres inngående med pasienten. PSA-test kan tilbys pasienten på individuell basis, men skal ikke tas uten at vedkommende er fullt informert om fordeler og ulemper, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu.

Til tross for helsevesenets begrunnelse om hvorfor de er tilbakeholdne, mener Prostatakreftforeningen at organisert screening bør komme på plass i Norge.

– Begrunnelsen er for så vidt reel, men forskning viser at screening for prostatakreft kan redusere dødeligheten. Man har dessuten aktiv overvåkning, som innebærer hyppige kontroller med PSA-test, som et behandlingsalternativ, sier Donjem.

Annerledes metode

Kvinner mellom 50 og 69 år i Norge får tilbud om mammografi annethvert år. På spørsmål om hvorfor man har et nasjonal screeningsprogram i dette tilfellet, svarer Opdalshei i Kreftforeningen:

– I tillegg til at dette er en annen kreftform, bruker man en helt annen metode, hvor gevinsten er større enn ulempene. Vi er nå også i ferd med å få et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft, som vil gjelde både menn og kvinner.

Tarmkreft-screening

Alle 55-åringer i Norge skal få tilbud om tarmkreftundersøkelse.

Foto: NRK / NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger