Forbrukertilsynet mener modellagent Donna Ioanna bryter loven igjen

Etter å ha fått et overtredelsesgebyr på 150.000 kroner, bryter modellagenten markedsføringsloven på nytt, ifølge Forbrukertilsynet. Nå varsler de nye bøter dersom markedsføringen mot mindreårige jenter ikke endres.

Donna Ioanna på fotoshoot med Siri Lehland

ULOVLIG MARKEDSFØRING: Forbrukertilsynet varsler at de vil fatte et nytt vedtak mot modellagent Donna Ioanna fra Kristiansand for å ha markedsført en modellkonkurranse.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Dette ser vi på som alvorlig, særlig sett i sammenheng med at Ioanna tidligere har fått sanksjoner mot tilsvarende praksis, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Det er ikke første gang den tidligere Top Model-dommeren fra Kristiansand har vært under lupen til Forbrukertilsynet.

I desember i fjor fikk modellagenten et overtredelsesgebyr på 150.000 kroner for å ha kommet med direkte kjøpsoppfordringer til unge jenter i private meldinger på Instagram og Messenger.

Ioanna avsluttet markedsføringen da Forbrukertilsynet tok kontakt i fjor vinter, men nå bryter hun markedsføringsloven igjen, ifølge tilsynet.

Ioanna sier til NRK at hun «er uenig i tilsynets konklusjoner og påstander». Les hennes svar lenger ned i saken.

Samtale Donna Ioanna - Salma Birkeland (15)

TYPISK MELDINGSUTVEKSLING: Flere jenter postet skjermbilder av meldingene de fikk av Donna Ioanna i fjor.

Foto: Skjermbilde/Instagram

– Kjøpsoppfordringer til mindreårige jenter

I flere innlegg på sosiale medier markedsfører Ioanna en modellkonkurranse med formuleringer som: «Kom og meld deg på» og «Meld deg på online eller direkte på senteret».

Markedsføring

ULOVLIG MARKEDSFØRING: Dette er et av innleggene Forbrukertilsynet mener er ulovlig markedsføring,da det retter direkte kjøpsoppfordringer om å melde seg på en konkurranse til en mindreårig målgruppe.

Foto: Skjermbilde fra Instagram

– Dette er en konkurranse hun markedsfører på Facebook og Instagram. Formuleringene som blir brukt i innleggene inneholder, etter vår vurdering, direkte kjøpsoppfordringer rettet mot barn, og er derfor ulovlige, sier Hovde Skjelbostad.

I markedsføringsloven presiseres det at barn skal ha et særskilt vern mot reklame og kjøpsoppfordringer.

– Barn er ofte lettere å påvirke, og har ikke den samme kritiske sansen som voksne, og skal derfor vernes mot aggressiv og direkte markedsføring, sier Hovde Skjelbostad.

Avdelingsdirektøren presiserer at bruddene ansees som alvorlige, og at det å rette kjøpsoppfordringer mot mindreårige er presisert i den så kalte «svartelisten», som samler de mest alvorlige bruddene på markedsføringsloven.

Ioanna: – Jeg har fått mangelfull veiledning

Donna Ioanna opplyser til NRK at hun har engasjert en advokat for å bistå henne i Forbrukertilsynets nye vedtak.

Advokatselskapet Bull & Co bekrefter at de arbeider med et tilsvar til Forbrukertilsynet og vil inngi dette innen fristen 2. mai.

I en e-post til NRK skriver modellagenten at hun er uenig i Forbrukertilsynet:

– Jeg er denne gangen uenig i tilsynets konklusjoner og påstander, og har av den grunn engasjert advokatfirma Bull & Co til å se på saken og bistå med svar og analyse av Forbrukertilsynets egen anvendelse av lovverket, skriver Ioanna til NRK.

Hun presiserer at hun i anledning forrige tilsynssak ba om veiledning og tilbakemeldinger fra Forbrukertilsynets rådgivere for å unngå å bryte regler i fremtiden.

Donna Ioanna - høydebilde i bred canvas

MANGELFULL VEILEDNING: Ioanna mener hun har innrettet seg etter forbrukertilsynets instrukser, og mener tilsynets veiledning har vært mangefull og uklar.

– Jeg har innrettet meg etter de instrukser jeg har fått, og har vært overbevist at mitt konsept nå markedsføres korrekt. Jeg opplever at Forbrukertilsynet har gitt meg mangelfull veiledning! Hvordan Forbrukertilsynet selv tolker dette emnet og sitt eget regelverk, synes jeg er særdeles uklart, skriver Ioanna videre.

– Jeg vil selvsagt innrette min virksomhet iht. gjengse regler og lovanvendelse, men når Forbrukertilsynet selv ikke kan gi meg klare svar, reagerer jeg med vantro og vil møte dem, sammen med min advokat, som er spesialisert på dette feltet, for å få brakt på det rene hvordan jeg skal markedsføre mitt konsept til min målgruppe.

Risikerer 20-30.000 kroner i bot per innlegg

Forbrukertilsynet kjenner seg ikke igjen i kritikken til Ioanna.

– Vi mener at vi har veiledet henne både omfattende og nøye flere ganger. Vi har gitt henne en grundig veiledning i regelverket. Vi vurderer det som at vi har gitt henne et godt grunnlag for å holde seg innenfor loven, sier Hovde Skjelbostad.

Forbrukertilsynet varsler nå et såkalt forbudsvedtak mot Ioanna, som vil forby selskapet å publisere innlegg i sosiale medier som inneholder direkte kjøpsoppfordringer til mindreårige.

Tonje Hovde Skjelbostad

ALVORLIG: Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjelbostad karakteriserer bruddene på markedsføringsloven som alvorlige.

Foto: Kimm Saatvedt

– Bryter hun dette vil det utløse et straffegebyr, en såkalt tvangsmulkt, på 20-30.000 kroner per innlegg i sosiale medier, sier Hovde Skjelbostad.

SISTE NYTT

Siste meldinger