Forbrukertilsynet kritiserer denne Gilde-annonsen

Annonsen kan villede, mener Forbrukertilsynet, og Nortura svarer at de har forståelse for at den har vakt reaksjoner.

Viser annonsen Nortura publiserte i flere norske medier

Forbrukertilsynet har mottatt mange henvendelser angående markedsføringskampanjen.

Foto: Markedsføringskampanjen til Nortura

I brevet henviser de til markedsføringskampanjen om Gildes produksjon av svinekjøtt og arbeid med dyrevelferd på nett og i papiraviser torsdag 20. juni 2019.

De skriver at de har mottatt over 100 henvendelser på kampanjen.

Markedsføringskampanjen fremmet blant annet påstanden om at «Står det Gilde på pakka, skal du være trygg på (…) at dyra har hatt det bra».

Tilsynet skriver at det særlig er påstandene om at en kan være trygg på at dyrene som brukes i Gildes produksjon har det bra, samt tidspunktet for kampanjen, de har mottatt klager på.

De skriver videre at disse påstandene vil være problematiske opp mot markedsføringslovens forbud mot villedende og urimelig markedsføring og lovens prinsipp om god markedsføringsskikk.

– På bakgrunn av det som fremkommer mener Forbrukertilsynet at Norturas markedsføringskampanje for Gildes produkter og arbeid med dyrevelferd på nett og i trykte medier 20. juni 2019 var egnet til å villede forbrukere i strid med markedsføringsloven, og at markedsføringen var egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville truffet, skriver Forbrukertilsynet.

Spørsmål om etiske forhold

De skriver videre at kampanjen kan være egnet til å reise spørsmål ved den delen av markedsføringsloven som gjelder påstander om etiske forhold.

– Vår vurdering er at Norturas markedsføringskampanje med sitt innhold spiller på forbrukernes bekymring for dyrevelferd i Norge, et tema som ble særlig aktuelt etter NRK Brennpunkts dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter» som ble vist på NRK 1.

– Sammenholdt med timingen på kampanjen; lansering dagen etter den aktuelle dokumentaren, samt det store omfanget av kampanjen, trekker det i retning av at kampanjen i sin helhet vil kunne være egnet til å bryte med allmenne etikkoppfatninger.

Nortura: – Stor forståelse for reaksjoner

– Det er riktig at vi har mottatt et brev fra Forbrukertilsynet der de formidler at de mener vår annonse kan virke villedende. Vi har stor forståelse for at saken har vakt reaksjoner rett etter Brennpunkt-dokumentaren og at mange kan ha opplevd det provoserende, sier assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura Eskil Pedersen.

Bilde av Eskil Pedersen

Eskil Pedersen er assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura.

Foto: Erik Buraas / STUDIO B13 / Erik Buraas / STUDIO B13

Han forteller at Norturas hensikt med markedsføringskampanjen var å synliggjøre veldig tydelig at de mener det er en forskjell på det Gilde og Nortura gjør for å sikre god dyrevelferd, og konsekvensene når de oppdager alvorlige avvik.

Nortura vil nå be om et møte med Forbrukertilsynet.

– Og vi skal selvsagt gi et formelt svar innen fristen. Dette svaret ønsker vi å overbringe til Forbrukertilsynet først, og har derfor ikke flere kommentarer nå.

– Kommer dere til å endre markedsføringen som følge av brevet fra Forbrukertilsynet?

– Vi hadde en ny annonse på trykk forrige helg som fokuserte på de tiltakene vi har satt inn for å sikre at dyrevelferden er godt ivaretatt på våre gårder, og hvilke konsekvenser det har for bønder som bryter med god dyrevelferd.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger