Forbrukerrådet refser russearrangør etter manglende tilbakebetaling

Da én av to helger av fjorårets russetreff på Tryvann ble avlyst, åpnet arrangøren for at russ som ønsket refusjon kunne ta kontakt. Ett år senere har arrangøren fortsatt ikke gjort opp for seg, ifølge Forbrukerrådet.

Mie Skard, Tryvannstreffet 2016

Mie Skard eier selskapet NPC AS, som i 2018 valgte å avlyse den første helgen av Tryvannstreffet på grunn av store snømengder. Bildet er tatt på russetreffet i 2016, da Skards selskap ROK AS var arrangør.

Foto: Aleksander Andersen / Aftenposten

Borgny Louise Gløersen (19) er en av dem som ikke har fått tilbake penger for billettene til den helgen av Tryvannstreffet som ble avlyst i fjor.

Borgny melding til NPC messenger

Borgny Louise Gløersen tok kontakt med arrangøren på Messenger for å be om å få kjøpet av hennes «Alle Dagers Pass» hevet.

Foto: Skjermdump, Messenger

Da det ble kjent at treffet ikke kunne avholdes på grunn av store snømengder, tok hun kontakt med arrangøren NPC AS for å be om å få kjøpet hevet.

Borgny Louise Gløersen

Borgny Louise Gløersen er irritert over at arrangøren NPC AS valgte å ikke svare henne etter at Forbrukerrådet ga henne medhold i klagesaken.

Foto: Privat

NPC AS tilbød russ som hadde billetter til den avlyste helgen, å bytte kostnadsfritt til den andre helgen 10. og 11. mai. De som hadde bestilt billetter til begge helgene kunne ifølge selskapets eier Mie Skard få refundert mellomlegget.

Til NRK sa arrangøren at russ som ønsket refusjon utover dette kunne ta kontakt.

Borgny Louise Gløersen tok kontakt, men da svarte arrangøren at avlysningen skjedde på grunn av årsaker som ikke gir kjøper rett til refusjon.

Gløersen tok deretter kontakt med Forbrukerrådet, som ga henne medhold i at hun burde få kjøpet hevet.

Gløersen: – Frekt å ikke svare

På arrangørens argumentasjon om at billettvilkårene ikke gir rett til refusjon, skriver Forbrukerrådet følgende:

  • Innklagedes forbehold om flytting av arrangement er i seg selv et gyldig avtalevilkår. Det er likevel slik at arrangementet i den konkrete saken ikke er flyttet, men i realiteten kansellert. Forbeholdet vil derfor ikke være gjeldende for dette tilfellet. Det å slå sammen festhelgene medfører at klager får halvparten av ytelsen hun har betalt for.
  • Forbrukerrådet kan heller ikke se at innklagedes henvisning til uforutsette værforhold gir grunnlag for ikke å tilby refusjon av enten hele eller deler av kjøpesum. En ekstraordinær omstendighet som uforutsett vær er ikke tilstrekkelig dokumentert, og innklagede kunne med fordel vurdert å flyttet arrangementet til en annen helg enn å slå helgene sammen.

Forbrukerrådets Thomas Iversen bekrefter overfor NRK at NPC AS fikk tilsendt dokumentet i sin helhet i september 2018.

Skjermdump meldinger med TRVN

Borgny Louise Gløersen ble først kontaktet av en selger som jobbet for Tryvannstreffet, med tilbud om såkalt «Alle Dagers Pass» til 1950,-.

Foto: Skjermdump, Messenger

I en e-post til arrangøren viste Gløersen til Forbrukerrådets innstilling, men arrangøren svarte aldri og Gløersen har fortsatt ikke fått tilbake pengene for billettene.

– For det første synes jeg det er frekt å ikke svare meg når jeg sender dem meldinger. I tillegg ble jeg irritert over at de hele tiden unnlot å gi tilbake penger, når jeg ga dem beskjed om at jeg hadde fått medhold og ville få kjøpet hevet.

Borgnys faktura Tryvann 2018

Borgny Louise Gløersen betalte totalt 1950,- for et «Alle Dagers Pass» til Tryvannstreffet i 2018.

Foto: Skjermdump

Tidligere russemamma: – Provosert over arrogansen

Marie Jørgensen (19) skulle på Tryvannstreffet 27.- 28. april 2018 sammen med venninnen Helene Håland (19). De hadde bestilt både hotell og flybilletter fra Stavanger til Oslo.

Søndagen før kom beskjeden om at treffet var avlyst på grunn av store snømengder. Jentene fikk da tilbud om å bytte inn billettene til treffet den andre helgen, men det var ikke mulig å avbestille flybillettene til og fra Oslo.

Helene Håland og Marie Jørgensen

Marie Jørgensen og Helene Håland betalte hver 2400,- for flybilletter og billetter til den helgen av Tryvannstreffet som ble avlyst i 2018.

Foto: Privat

De hadde heller ikke mulighet til å reise på den helgen av russetreffet som skulle avholdes 11.–12. mai, slik arrangøren foreslo som et alternativ.

I en e-post til Marie Jørgensens mor, Bitten Lunde, skrev arrangøren at de kom til å gå i dialog med Forbrukerrådet om hvordan en eventuell refusjon kunne gjennomføres.

Skjermdump, melding fra Tryvann til Bitten Lunde

I en e-post til Bitten Lunde datert lørdag 28. mars, skriver NPC AS: «Selv om billettvilkårene ikke åpner for refusjon, vil vi gå i dialog med Forbrukerrådet i forhold til hvordan dette kan bli best mulig for våre gjester, og eventuelle endringer og refusjoner innenfor hva som er vanlig, mulig og rimelig».

Foto: Skjermdump, e-post

Deretter sluttet arrangøren å svare på nye henvendelser fra den tidligere russemammaen.

Etter mislykkede forsøk på å komme i kontakt med NPC for å refundere billettene, benyttet de seg av klagemuligheten til Forbrukerrådet. Men arrangøren svarte heller ikke da Forbrukerrådet tok kontakt på vegne av datteren og venninnen.

– Det som provoserer meg er arrogansen med å ikke svare på noe som kommer fra Forbrukerrådet. Dette er 18-åringer som får en skikkelig dårlig behandling, sier tidligere russemamma Bitten Lunde.

Forbrukerrådet: – Sjelden parten ikke svarer

Forbrukerrådet ble i fjor kontaktet av russ som trengte hjelp til å få tilbake penger fra arrangøren.

Til tross for gjentatte henvendelser til NPC i forbindelse med klagesakene, har arrangøren ikke svart Forbrukerrådet.

– NPC AS har ikke svart på noen henvendelser, verken på telefon, e-post eller vanlig brev. Når den næringsdrivende velger stillhet som metode er det vanskelig for oss å komme til enighet, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener det er kritikkverdig at NPC AS ikke har svart på deres henvendelser i forbindelse med klagesakene til russen.

Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

23. april 2018 skrev selskapets eier Mie Skard i en e-post til NRK:

«Vi vil diskutere med Forbrukerrådet hva de mener er riktig i denne situasjonen. Vi vil så langt det er mulig absolutt følge deres råd».

Ifølge Iversen var Skard også i et møte med Forbrukerrådet i etterkant av arrangementet og ga uttrykk for at hun ønsket å rette seg etter deres råd i møte med russen som ønsket refusjon.

Etter det hørte ikke Forbrukerrådet noe mer fra arrangøren.

Thomas Iversen sier de sjelden opplever at næringsdrivende velger å ikke svare på deres henvendelser i det hele tatt.

NRK har forelagt kritikken fra Forbrukerrådet og russen for eier Mie Skard i NPC AS. I en SMS svarer hun først:

«Selvom kundene ikke har krav på å få refundert billett ved avlyst arrangement, vil de som har kjøpt billett til avlyst arrangement få refusjon. Jeg har ingen øvrige kommentarer.»

På spørsmål om det innebærer at russen vil få full refusjon, svarer hun ved å vise til deres vilkår for refusjon og at russen som hadde billett til helgen som ble avlyst kunne bytte til siste helg. Hun spesifiserer også at arrangementet ble flyttet, noe som ikke gir rett til refusjon.

Skard skriver også at de som hadde billett til begge helgene får refusjon i henhold til vilkårene som er sendt på e-post til kundene.

Har solgt billetter også til årets treff

Forrige uke skrev NRK om at flere russ har kjøpt billetter til to helger av Tryvannstreffet i år, til tross for at årets arrangør sier de kun har planlagt én helg.

Russen som har kjøpt billetter til helg to har betalt med faktura til fjorårets arrangør, NPC AS. Årets arrangør Tryvann Drift AS bekrefter overfor NRK at NPC har en avtale om å selge billetter til Tryvannstreffet.

Det mener Iversen i Forbrukerrådet er kritikkverdig.

– Forbrukerrådet ser med skepsis på at NPC selger billetter til årets og kommende russetreff uten først å ha ryddet opp, verken i sakene hos Forbrukerrådet eller de mange refusjonene vi aldri har sett.

Iversen sier arrangører har et spesielt ansvar når de selger billetter til arrangementer som er i et tidlig stadium av planleggingen.

– I slike tilfeller må det komme helt tydelig frem i bestillingen at det er en forhåndsbestilling og at det ikke er sikkert at arrangementet blir noe av. Hvis ikke er det villedende. Jeg forstår godt at russen som har bestilt helg nummer to føler seg både skuffet og irritert.

Årets arrangør: Skal rydde opp til neste år

Styreleder Olav Tvenge i Tryvann Drift AS sier at alt salg av billetter til Tryvannstreffet vil skje gjennom Ticketmaster fra og med neste år.

– Pengene vil da gå gjennom Ticketmaster/oss først, så alle relevante aktører er velkomne til å ta kontakt med oss for et samarbeid, skriver Tvenge i en e-post til NRK.

På kritikken fra Forbrukerrådet svarer styrelederen at spørsmål som gjelder alt som har skjedd i 2018 og tidligere år må rettes mot den tidligere eieren av Tryvannstreffet, NPC AS.

– Det har ingenting med oss å gjøre, understreker Tvenge.

– 2019 er et overtakelsesår der vi gjennomfører Tryvannstreffet på best mulig måte. 2020 skal det satses, så det blir veldig spennende å jobbe med, skriver han videre.

– Gratis penger for arrangøren

Forbrukerrådet mottok kun tre klager fra russ i forbindelse med avlysningen av den første helgen av russetreffet på Tryvann i fjor.

Thomas Iversen tror det lave antallet klager kan forklares med at mange ønsker å legge russetiden bak seg.

– De ser på russetiden som en tilbakelagt epoke og ønsker å gå videre med livet. Da gidder de ikke følge opp en klagesak til et par tusen kroner.

– Hva innebærer det for arrangøren i praksis?

– Det at russen ikke velger å følge opp disse sakene betyr i praksis gratis penger for arrangøren, som får full betaling for et arrangement, uten å ha avholdt det.

Han er også klar på at Forbrukerrådet forventer at årets arrangør Tryvann Drift AS refunderer penger til russen som har kjøpt billetter til helg to av årets Tryvannstreff.

Tryvann Drift AS avviser at de på noe tidspunkt har solgt billetter til helg to av årets russetreff på Tryvann. Likevel åpner de for at russ som har kjøpt billetter til helg to gjennom NPC, kan få refundert sine billetter.

Det ble 16. april sendt ut en e-post til den berørte russen angående dette.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger