Hopp til innhold

– Arbeidsgivere må være nøye ved valg av forsikringsselskap

Direktør i Forbrukerrådet sier Tryg Forsikring stikker seg ut som selskap ved å ikke ville betale ut lisensforsikring. – Man bør merke seg Tryg, sier han.

Jorge Jensen, Forbrukerrådet

HISTORIKK: Direktør for finans i Forbrukerrådet Jorge Jensen sier retten har lengre historikk på saker hvor forsikringsselskaper ikke vil betale ut lisensforsikring.

NRK forteller i dag om tidligere sjømann Ronny Kristensen som måtte gjennom en to års lang kamp mot Tryg Forsikring, for å få utbetalt lisensforsikringen han hadde krav på.

– Det jeg reagerer mest på er Trygs forestilling om at Finansklagenemnda har laget en egen praksis, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, til NRK.

Tryg reagerer på at de skal være bundet av sjømannslegens avgjørelser og mener at de som forsikringsselskap selv må kunne vurdere slike saker.

– Det er tydelig at Tryg Forsikring prøver å utfordre både rettspraksis og tolkning, sier Jensen.

NRK har vært i kontakt med Tryg Forsikring som ikke ønsker å gå ytterligere inn i diskusjonen med Forbrukerrådet.

– Uavhengige legevurderinger veier tyngst

Kristensen sliter med tinnitus og nedsatt hørsel, men Trygs leger mente dette var noe som ville bli bedre og aksepterte ikke sjømannslegens vurdering.

Sjømannslege-attesten blir skrevet ut av autoriserte sjømannsleger etter fullmakt fra Sjøfartsdirektoratet.

Ronny Kristensen mista huset etter Trygs avgjerd

STOR PÅKJENNING: – Hadde begge beina mine vært kappet av hadde de trodd meg, sier Ronny Kristensen. Han måtte blant annet selge huset sitt i perioden Tryg Forsikring ikke ville betale ham lisenserstatning.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Jensen sier det er flere lignende saker fra retten på om det er forsikringsselskapet eller en uavhengig spesialist, som er best skikket til å uttale seg om den forsikredes arbeidsevne.

– Vi har dommer tilbake fra 2010 som sier selskapene skal være forsiktige med å prøve dette ut. Vi kan jo nesten anta at de uttalelsene som er kommet i nemnda vil være uttalelsene som kommer i en domstol, sier Jensen.

Videre understreker han at selskaper må kunne prøve slike spørsmål for retten dersom det foreligger prinsipielle grunner, men at det i tilfeller som dette er den uavhengige legenes vurdering som veier tyngst.

– Det er den nøytrale legen sin vurdering som veier tyngst av andelen leger. Hvis Tryg har en egen lege som kommer frem til en annen vurdering, som med tinnitusen i dette tilfellet, så er dette spesielt, sier Jensen.

– Bør notere seg Tryg Forsikring

Ni personer har klaget på Tryg Forsikring etter at flere sjøfolk over hele Norge har fått avslag på krav om utbetaling.

Kristensen måtte blant annet selge huset sitt i perioden hvor han ikke fikk forsikringsutbetalingen han egentlig hadde rett til.

Jensen understreker at forsikringsselskapet har flere saker om dette enn hva som er vanlig.

– Arbeidsgivere og profesjoner bør være nøye med å velge seg ut forsikringsselskaper. Nå stikker jo Tryg seg ut her med å ikke ville betale ut en premie som du hadde forsikring for. Dette bør man notere seg, sier direktøren.

NRK har også tidligere skrevet om Jan Torkildsen som ikke fikk erstatning fra Tryg etter å ha mistet helseattest og jobb i Nordsjøen.

Finanstilsynet krever nå en forklaring fra Tryg, der det skal foreligge flere saker hvor de ikke har fulgt opp Finansklagenemndas vedtak om å betale ut pengene.

Jensen understreker også at lisensforsikringen er viktig for folk flest.

– Vi ønsker jo at dem som flyr flyene våre og styrer båtene våre skal være i medisinsk stand til å gjøre dette. Forsikringen gjelder derfor bare ikke den ansatte, men også samfunnet for øvrig. Vi vil derfor helst ikke at folk rokker så mye ved den, sier Jensen.

AKTUELT NÅ