– Barna kan komme til å slite resten av livet

ØVRE ROMERIKE TINGRETT (NRK.no): Bistandsadvokat Gunhild Lærum forteller at barna til det overgrepsdømte ekteparet har det svært vanskelig. Nå forbereder hun og de andre aktørene seg på ankesak.

Overgrepssak Øvre Romerike tingrett

Bistandsadvokat Gunhild Lærum, politiadvokat Anne Siv Åvitsland og statsadvokat Peter André Johansen er forberedt på en ny gjennomgang av saken i lagmannsretten.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Torsdag ble ekteparet i 30-årene idømt 17 års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep, vold og voldtekt av parets tre barn. Straffen er den strengeste regulære fengselsstraffen idømt for overgrep i Norge, noen sinne.

Bistandsadvokat for barna, Gunhild Lærum, sier de tre barna er sterkt traumatisert av det de har opplevd i oppveksten.

– De har det som beskrevet i dommen, og er i en svært lei situasjon. Det eldste barnet vet at dommen falt i dag, og han har tidligere sagt at livet kan begynne igjen nå, sier Lærum til NRK.no.

Hun la ned en påstand om erstatning på 500.000 kroner til hvert av de tre barna, fra hver av foreldrene. I dommen ble denne satt til 450.00 kroner for hvert barn, fra begge foreldrene.

– Barna sliter, og kan komme til å gjøre det resten av livet. Samtidig tror jeg i alle fall den eldste følte at dommen var en liten seier, sier Lærum.

Reagerer på barnehage

I løpet av rettssaken i Øvre Romerike tingrett kom det fram at familien har hatt en rekke møter med barnevernet og andre instanser i løpet av årene. Bistandsadvokaten mener det er flere som burde ha reagert på barnas atferd tidligere.

– Jeg reagerer sterkt på barnehagen, som har sett tegn på vanskjøtsel, uten å gripe inn. I denne saken har faktisk en feier som har vært på besøk hos familien sendt en bekymringsmelding. Barnehagen har ikke gjort det, sier Lærum.

Statsadvokat Peter André Johansen mener det er vanskelig å peke på om noen burde har reagert på barnas atferd tidligere.

– Det er et godt spørsmål, men jeg er ikke i en posisjon til å slå fast at det burde har blinket noen varsellamper tidligere, sier Johansen til NRK.no.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Rettstegning Øvre Romerike

Ekteparet, som nå er dømt i tingretten, har hele tiden hevdet sin uskyld.

Foto: NRK

Usikker på påstand om straff

Statsadvokaten er fornøyd med å ha fått medhold i sin påstand om 17 års fengsel for ekteparet. I sin sluttprosedyre la han imidlertid ikke skjul på at han var usikker på hvor høy straffutmålingen skulle være.

På spørsmål fra journalister om påstanden skulle vært enda strengere, legger statsadvokaten vekt på mangelen på rettspraksis når det gjelder like alvorlige overgrepssaker i Norge.

– Det er viktig å være ærlig på hvordan man forstår jussen. Det ingen praksis i denne typen saker når det gjelder spekteret mellom 15 og 21 år, og ingen automatikk i hva som utløser en høyere straff, sier Johansen.

Ekteparet ble idømt den strengeste regulære fengselsstraffen i en overgrepssak i Norge. De hovedtiltalte i Alvdal-saken ble i Høyesterett idømt 15 år i fengsel.

Forbereder ankesak

Ekteparet anket dommen på stedet, og både aktoraret, bistandsadvokat og forsvarere forbereder seg nå på en ny rettsrunde i lagmannsretten.

– Min klient er selvfølgelig skuffet over dommen, og fastholder sin uskyld. Det var aldri noen tvil om at dommen skulle ankes, min klient vil ha denne saken prøvet igjen for lagmannsretten, sier forsvarer Unni Fries.

Også statsadvokat Johansen forbereder seg på en ny rettsrunde.

– Kan det bli aktuelt på vurdere spørsmålet om straff på nytt?

– Det er vanskelig å si, men da vil det måtte komme noen nye omstendigheter, sier Johansen.

Familien: – Tror ikke det er sant

Flere fra familiene til det tiltalte ekteparet, som har vært bosatt på Øvre Romerike, var tilstede under domsavsigelsen torsdag. Fra den delen av rettssalen der familien satt, kunne det høres et klart sukk da dommen ble lest opp.

– Jeg tror det har vært en omsorgssvikt, men jeg tror ikke det har vært noen form for overgrep. Jeg har en klar formening om at det som beskrives i dommen ikke har skjedd, sier broren til den tiltalte ektemannen til NRK.no.

Han er blant annet sterkt tvilende til forklaringene til den eldste sønnen, aktors hovedvitne i saken. Denne oppfatningen deles av den tiltalte mannens mor, som også var til stede i Øvre Romerike torsdag.

– Dette er helt uforståelig, for jeg vet at de uskyldige. Det jeg tror har skjedd er at det har blitt formidlet en holdning fra politiet og fosterforeldrene som har påvirket barna, sier kvinnen, som er bestemoren til den eldste sønnen.

– Min sønn er et snilt og godt menneske, og kunne aldri utøvd vold mot barna. Politiet har trodd at de var skyldige, og denne holdningen har spredt seg til barna, sier kvinnen til NRK.no.

Pågrepet utenfor rettsbygningen

Fram til nå er det kun den tiltalte moren som har sittet i varetekt på grunn av brudd på besøksforbudet mot den eldste sønnen kort tid før rettssaken startet. Dette ble hun også dømt for torsdag, og varetektsfengslingen forlenges i fire uker som en konsekvens av dommen.

Den tiltalte mannen har ikke vært varetektsfengslet. Etter at dommen falt torsdag ble imidlertid mannen i 30-årene pågrepet av politiet utenfor rettsbygningen på Eidsvoll. Like etter klokken 12.00 ble han framstilt for varetekt, i den samme rettssalen der dommen falt kort tid før.

Politiadvokat Åvitsland ba om at mannen varetektsfengsles i 12 uker, og viste til paragraf 172 i straffeprosessloven. Denne omhandler blant annet den allmenne rettsfølelsen i befolkningen.

– Vi kan ikke se at han utgjør en utrygghet for allmennheten, og tror den tåler at han ikke sitter varetektsfengslet de neste månedene, sier forsvarer Fries.

Dommer Karen Wendel Sandaa trakk seg tilbake rundt klokken 12.30 for å vurdere begjæringen. Én time senere var avgjørelsen klar. Mannen ble varetektsfengslet i fire uker.

– Retten mener det vil være støtende for allmennheten dersom den domfelte ikke varetektsfengsles, leste Sandaa opp, og besluttet at den domfelte kan holdes i varetekt til torsdag 13. juni 2013.

Det er ventet at ankesaken tidligst vil kunne starte på sensommeren eller tidlig høst i år.

SISTE NYTT

Siste meldinger